Skip to main content

De fundamentele bewijzen

In de rubriek ’II Dieper in de materie’ formuleren we een aantal bewijzen op een, voor de meeste lezers, redelijk begrijpbaar niveau.

Met de fundamentele bewijzen gaan we wat dieper zonder te overdrijven. Voor hen die nog meer willen hebben we de rubriek ‘Vergeten hoeken van de wetenschap’. Maar daar zetten we jullie wel aan het werk;-)

We hebben twee soorten fundamentele bewijzen. Er zijn zaken die in het labo nagebootst kunnen worden. Daarmee tonen we aan hoe bepaalde zaken zouden kunnen ontstaan zijn. (Dit is inderdaad geen wetenschappelijk bewijs! Het is een hypothese voor een geschiedkundig feit)

Aan de andere kant hebben we de beschrijving van processen die zo ingewikkeld en tegelijk uitgebalanceerd zijn dat ze vanwege hun complexiteit eigenlijk niet kunnen bestaan. Daartoe horen bijna alle biologische processen.

Het is niet onze bedoeling om al deze processen te beschrijven. Het is wel onze bedoeling dat onze lezers deze en soortgelijke zaken zelf dieper bestuderen en zich verwonderen van de ongelofelijke complexiteit en doeltreffendheid van de biologische processen die aan de basis van het leven liggen.