Skip to main content

De fundamentele bewijzen

In de rubriek ’II Dieper in de materie’ formuleren we een aantal bewijzen op een, voor de meeste lezers, redelijk begrijpbaar niveau.

Met de fundamentele bewijzen gaan we wat dieper zonder te overdrijven. Voor hen die nog meer willen hebben we de rubriek ‘Vergeten hoeken van de wetenschap’. Maar daar zetten we jullie wel aan het werk;-)

We hebben verschillende soorten fundamentele bewijzen. Er zijn zaken die in het labo nagebootst kunnen worden. Daarmee tonen we aan hoe bepaalde zaken zouden kunnen ontstaan zijn. (Dit is inderdaad geen wetenschappelijk bewijs! Het is een hypothese voor een geschiedkundig feit)

Aan de andere kant hebben we de beschrijving van processen die zo ingewikkeld en tegelijk uitgebalanceerd zijn dat ze vanwege hun complexiteit eigenlijk niet kunnen bestaan. Daartoe horen bijna alle biologische processen.

Verder zijn er nog zaken die tot nadenken stemmen: bjiv. De lijkwade van Turijn. Verschillende hoog renemeerde onderzoekers hebben zich over deze lijkwade gebogen en kwamen onverwacht tot de mening dat ze echt moet zijn.

Inconsequent zijn  of het meten met twee maten en gewichten, zoals je in de artikels over "de evolutietheorie" (1 en 2) kan lezen. Die vallen onder de rubriek 'fundamentele problemen' (onder de onderstaande lijst).

Het is niet onze bedoeling om al deze processen te beschrijven. Het is wel onze bedoeling dat onze lezers deze en soortgelijke zaken zelf dieper bestuderen en een eigen mening vormen over de wetenschap en de schepping.

Zoek naar de waarheid - wie zoekt zal vinden!

Maar er zijn ook fundamentele problemen!
Wetenschap is een bezigheid voor eerlijke mensen. Leugens, zelfs om best wil, zijn uit den boze. Je moet al je vooroordelen opzij kunnen zetten en de feiten puur op je laten afkomen. Zelfs je filosofische en godsdienstige gedachten moeten wijken voor de waarheid.
Als die waarheid inhoudt dat er een God is die alles geschapen heeft, kan dat voor sommigen zeer moeilijk zijn. En dat leggen we uit in onderstaande artikelen.