Skip to main content

Een overdenking opgebouwd vanuit de filosofische logica

Het universum bestaat. Dus heeft het altijd bestaan, of het heeft een begin gehad.

Stelling 1: het heelal heeft altijd bestaan.

 1. Neen. Geen enkele wetenschapper heeft ooit kunnen bewijzen dat het universum (dus de ruimte, de plaats en ook de driedimensionale ruimte, tijd, materie en energie) geen begin had. Zelfs de big-bang theorie heeft een begin.
 2. Neen. Volgens de tweede wet van de thermodynamica wordt er constant energie opgebruikt. Iets dat zijn eigen energie opgebruikt kan niet eeuwig zijn: de energie zou al lang op zijn!

Of anders gezegd: het is onmogelijk om door een oneindige tijd te komen. Zou het heelal zonder begin zijn dan zouden er reeds een oneindig aantal gebeurtenissen voorbij zijn om op dit moment aan te komen. Hierdoor zou volgens de tweede wet de energie reeds opgebruikt zijn. Dit is onmogelijk vanwege de nog aanwezige energiestromen: een oneindig aantal evenementen leidt immers tot een toestand van totale egale energieverdeling!
Dit leidt ons tot de conclusie dat we stelling 1 moeten herzien en het volgende als bewezen aanzien:

Stelling  1 wordt dus: het heelal heeft een begin gehad.

Het heelal had een oorzaak, of het had geen oorzaak.

Stelling 2: het heelal is het gevolg van een oorzaak.

 1. De wet van oorzaak en gevolg leert ons dat alles wat er in de materiële wereld  gebeurt of wat er gebeurd is, het gevolg is van een oorzaak.

We moeten deze stelling dus als bewezen aanvaarden.

Wat is de oorzaak van het heelal?

Stelling 3: het heelal heeft zichzelf veroorzaakt.

 1. Neen, de wet van het contradictieprincipe verwerpt deze stelling want een ding kan niet tegelijk zijn (om de oorzaak te zijn) en niet zijn (om het gevolg te worden).

Stelling 3 moet dus worden:
Stelling 3: het heelal heeft zichzelf niet veroorzaakt.
 

Wie is de oorzaak van het heelal?

Stelling 4: het heelal is niet veroorzaakt door iets onpersoonlijk maar door een Schepper.

 1. Daar er vòòr het ontstaan van het heelal niets stoffelijk was, kan de oorzaak niet stoffelijk geweest zijn.
 2. Een niet persoonlijke kracht zou van nature random (toevallig) zijn. Toeval kan niet scheppend werken. Al wat toevallig tot stand komt, kan even toevallig weer verdwijnen. Omdat het heelal blijvend is kan het niet door toeval tot stand gekomen zijn.
 3. Een ontwerp is noodzakelijk het resultaat van het werk van een ontwerper.
 4. Het onderhouden van dit ontwerp heeft een "Onderhoudsman" nodig.
 5. Het universum laat ons een overweldigende hoeveelheid van ontwerpen zien: straling, aantrekkingskracht, elektromagnetische krachten, massa, entropie niveaus, de distributie van de scheikundige elementen en de uitbreidingssnelheid van het heelal zijn onder andere zaken die zeer nauwkeurig afgesteld moeten zijn wil men "leven" kunnen onderhouden.

Deze drie punten wijzen op een duidelijk bestaan van een Schepper.

Hoe groot is de Schepper?

Indien we nog even doorredeneren komen we nog enkele interessante zaken tegen: volgens de wet van oorzaak en gevolg kan een gevolg niet groter zijn dan zijn oorzaak. Bijvoorbeeld als een auto(A) langs achter inrijdt op een auto(B) van dezelfde massa (gewicht), dan zal die tweede auto(B) niet met een grotere snelheid wegrijden. Neen, in het meest ideale botsingsgeval (waarbij geen energie verloren gaat in de beschadiging van de auto's) zal de tweede auto(B) hoogstens met de snelheid van de eerste voortrijden. Hieruit volgt de volgende stelling:
Stelling 5: de Schepper van het universum is minstens even groot als het universum.
We hebben echter ook al gezien dat het universum, of althans het ‘leven’ in stand hoeft gehouden te worden. Dus waarschijnlijk is de Schepper veel groter dan het universum daar Hij niet geheel is overgegaan in de schepping, waarvan Hij de oorzaak was. Dit is echter niet onmiddellijk subjectief te bewijzen...

Besluit.

Laat ons de bewezen stellingen nog eens op een rijtje zetten:

 • Stelling  1: het heelal heeft een begin.
 • Stelling 2: het heelal is het gevolg van een oorzaak.
 • Stelling 3: het heelal heeft zichzelf niet veroorzaakt.
 • Stelling 4: het heelal is niet veroorzaakt door iets onpersoonlijk maar door een Schepper.
 • Stelling 5: de Schepper van het universum is minstens even groot als het universum.

Een heleboel filosofische en wetenschappelijke vragen kunnen nu bovenkomen maar, uiteindelijk komen we bij een belangrijke vraag. “Waarom heeft een Opperwezen zich beziggehouden met het scheppen van dit universum en hebben wij daarom enige actie te ondernemen ten opzichte van dit Opperwezen?” (Of m.a.w. verlangt de Schepper iets van ons?)

Blaise Pascal, Frans wiskundige en filosoof:

Blaise Pascal heeft ooit de volgende waarheidstabel opgesteld:

 God bestaat

God bestaat niet

 

Ik houd rekening met God

O.K.

O.K.

 

Ik houd GEEN rekening met God

Niet O.K.

O.K.

 

Waar hij als resultaat 'O.K.' aantekende, wilde hij duidelijk maken dat we ons geen zorgen hoeven te maken omtrent onze houding tegenover een eventuele God. Maar er is precies 1 oplossing in deze tabel die wijst op mogelijke problemen: God bestaat en ik houd geen rekening met Hem. (Let wel op dat u dit ‘rekening houden’ met God niet op uw eigen manier interpreteert, maar dat u dat dan doet op Zijn manier; zoniet zal het voor Hem gelden als ‘geen rekening gehouden’.)
Eigenlijk heeft Pascal hier een zeer teer punt in onze menselijke natuur aangeraakt. Vele mensen beweren dat er geen God bestaat omdat ze zich niet willen onderwerpen aan Hem. Dit uit angst om beknot te worden in hun vrijheid. Maar is deze angst inderdaad gegrond? Heeft God de mens niet gemaakt met een vrije wil (we zijn immers vrij om voor of tegen God te kiezen) om de vrijheid te hebben om keuzes te maken? En, misschien zijn er wel meer goede kanten aan die Schepper. Lijkt het u daarom niet verstandig om even alle dingen die u tot nu toe geloofde over het al of niet bestaan van God, even op een rijtje te zetten en eventueel eens proberen die Schepper wat beter te leren kennen. Waarschijnlijk kan u er een heleboel uit leren!