Skip to main content

1 Overzicht

Praktische en theoretische wetenschappen

Om te beginnen een kort overzicht. Het creationisme is eigenlijk een tegenhanger voor de evolutietheorie. Hoe je het ook draait of keert: evolutietheorie is en blijft een theorie. En wel een theorie met heel wat haken en ogen.

Voor ons, die actief zijn in het creationisme, is het creationisme onze bril op de wetenschap. Evolutiedenken is net zo goed een bril; het is een manier van denken en redeneren. Die bril geeft je bepaalde mogelijkheden en beperkingen. Gelukkig voor de technologie heeft het evolutiedenken niet zoveel impact op de meeste praktische werkzaamheden. Er blijkt namelijk een vrij strakke grens te zitten tussen praktische en theoretische wetenschappen.

Praktische wetenschappen zijn deze die getoetst worden door werkende modellen. Bijvoorbeeld de fysica waarop de mechanica van een auto geënt is.

Theoretische wetenschappen zijn deze die vanwege hun aard niet getoetst kunnen worden. Bijvoorbeeld de geschiedenis of de evolutie van de mens. De reden is duidelijk: men kan de geschiedenis niet herhalen. De evolutie van de mens gaat over een te grote tijdspanne en daarom zijn we niet in staat om proeven te doen en te herhalen.

Wanneer wij het hier hebben over evolutietheorie, dan bedoelen we daar dikwijls de combinatie van verschillende en soms onderling overlappende fasen mee. Je kan bijvoorbeeld het onderstaande onderscheid maken:

Kosmische Evolutie  De ontwikkeling van tijd, ruimte, massa en energie uit het niets
Nucleaire Evolutie De ontwikkeling van alle chemische elementen uit de oorspronkelijke bouwstenen
Stellaire Evolutie De ontwikkeling van complexe sterrenstelsels uit de chaotische zwerm van de eerste elementen
Planetaire Evolutie De ontwikkeling van planetaire systemen uit rondzwervelende elementen
Organische Evolutie De ontwikkeling van organisch leven uit anorganisch materiaal (gesteente)
Macro-evolutie    De ontwikkeling van een nieuwe levensvorm uit een totaal andere levensvorm
Micro-evolutie De ontwikkeling van variaties binnen een levensvorm 

Drie redenen

Er zijn drie hoofdredenen om het creationistisch model te onderzoeken:

Één: de evolutietheorie is na 165 jaar nog steeds een onbewezen theorie.

Twee: eender welke levensvorm bestaat uit zulk een complex geheel van systemen, dat het theoretisch onmogelijk is dat die ontstaan zouden zijn door toeval. Wij zien intelligent design!

Drie: het geloof. De Bijbel begint met de woorden: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde". Dit is de eerste zin uit het oude testament. Daaruit volgt dat christenen, Joden, Mormonen, Orthodoxen,... uit geloofsovertuiging creationist zouden moeten zijn. Ook de moslims stammen af van Abraham, wat wil zeggen dat de geschiedenis van Abraham ook een deel van hun geschiedenis is. Dit houdt in dat ook zij als oorsprong, de schepping door God aanvaarden.

 Nu hoef je niet persé te geloven om creationist te zijn. Je kan bijvoorbeeld een aanhanger zijn van de intelligent design theorie. Het komt ons vreemd over, maar er zijn mensen die begrijpen dat er effectief is nagedacht over het ontwerp van het leven rondom ons, zonder op zoek te gaan naar de oorzaak of naar het Opperwezen.

Er blijkt een tamelijk grote groep mensen te zijn die meent dat buitenaardse wezens hier op aarde een aantal levensvormen hebben neer gezet.

Om een theorie neer te zetten heb je natuurlijk wat wetenschappelijke bagage nodig. Die vind je meestal bij actieve creationisten en vooral bij hen die nieuwe gebieden ontginnen (zij die actief zijn in onderzoek).

Creabel

Creabel staat voor creationisten België. In de praktijk is ons werkgebied Vlaanderen en soms Zuid-Nederland.

Wat mag je verwachten van Creabel?

Onze hoofdbekommernis is het bekend maken van de scheppingstheorie en intelligent design. Wij willen u de mogelijkheid geven om onbevooroordeeld hiermee kennis te maken en u inlichten over de plus- en minpunten van zowel het evolutiemodel als het scheppingsmodel.

Om het scheppingsmodel kracht bij te zetten gebruiken wij intelligent design om u erop te wijzen dat het leven rondom ons een ongekende complexiteit bezit.

Verder willen we gelovigen argumenten aanreiken om hen te wapenen tegen de overvloed van evolutionistische argumenten die op ons, Vlamingen en Nederlanders afkomen. Er zijn redenen genoeg om creationistisch te kunnen denken, om creationist te zijn zonder daarom 'simpel van geest' genoemd te worden.

Tot slot willen we ook trachten u te wijzen op de schoonheid van de schepping. We begrijpen dat de schoonheid op zich geen argument is, maar als mensen zijn we de enige wezens op aarde die schoonheid weten te appreciëren en die zelf de mogelijkheid hebben om mooie dingen te maken. Onze Schepper heeft ons niet alleen het leven gegeven, Hij heeft er ook voor gezorgd dat we van allerlei dingen kunnen genieten: de schoonheid van de natuur, de liefde onder de mensen, oorstrelende geluiden in de natuur en de mogelijkheid om zelf muziek te maken.