Skip to main content

Intelligent Design

ID aangevallen door evolutionisten.

ID wijst op intelligentie achter een ontwerp. Intelligentie (het vermogen om problemen aan te pakken) doet constant een beroep op informatie, maar informatie - net als intelligentie - is niets materieels. Daar wringt het schoentje al in de eerste plaats. Niemand kan er omheen dat informatie bestaat, maar eigenlijk kunnen we informatie en intelligentie niet plaatsen in een materialistisch denkbeeld. Informatie wordt dikwijls gedragen door materialistische voorwerpen zoals boeken, cd’s, tapes of memory sticks, maar de informatie-inhoud verandert de materiële substantie van deze dragers nauwelijks of niet. In elk geval kan je de hoeveelheid informatie niet meten door materialistische eigenschappen te meten. Er zijn er al enkele pogingen geweest om informatie toch in het materialistisch denken in te passen. Dit is tot nu toe niet gelukt op een bevredigende manier.

Maar er is nog een tweede probleem: ID houdt in dat deze informatie van buiten onze leefwereld komt, want ze was er oorspronkelijk niet en informatie ontstaat niet vanzelf. Dus moet je ofwel spreken van een goddelijk ingrijpen of een ET (extra terrestial of buitenaards) ingrijpen. Het ET ingrijpen lost in wezen niets op want dan komt de vraag over de oorsprong van de ET als volgende punt. Het Goddelijk ingrijpen is problematisch omdat er sprake is van een God. Mogelijk is er een materialistische verklaring voor het ontstaan van het leven, maar daarmee is de intelligentie die erachter zit, niet verklaard. Het is ook mogelijk dat we nooit een volledig materialistische verklaring voor het ontstaan van het leven zullen vinden en dan bevinden we ons in een situatie waarin een bovennatuurlijk ontwerp op bovennatuurlijke wijze gestart werd om dan volgens de geldende natuurwetten stand te houden, generatie na generatie.

De vraag waar God zijn oorsprong vindt, komt natuurlijk ook ter sprake... de oplossing werd heel duidelijk geformuleerd door Dr Jonathan Sarfati. Lees hier.