Skip to main content

Onze activiteiten

De doelstelling van CreaBel is het bekend maken van feiten rond de schepping. Wij zijn van mening dat een Schepper verantwoordelijk is voor het ontstaan van  hemel en aarde en het leven daarop, en dat alle eer daaromtrent aan Hem toekomt. Steeds meer natuurkundige, geologische en archeologische feiten staven deze gedachte. Door de constante druk van de media is het in onze westerse maatschappij niet zo bekend dat dit wetenschappelijk onderbouwd kan worden en daar willen wij wat aan doen.

Wat kan u van Creabel verwachten?

Op onze site vind je:

  • Een korte verklaring van de scheppingstheorie
  • Een verklaring van wat wij onder intelligent design verstaan
  • Feiten die het creationisme ondersteunen
  • Voorbeelden van intelligent design en (ontwerp) methodes
  • Feiten die de evolutietheorie doen wankelen
  • Bijbelse uitspraken die de gelovige er moet toe aanzetten om een overtuigd creationist te worden.

De contact link (onderaan) geeft de lezer de mogelijkheid om per mail vragen te stellen.

Wij willen u ook graag persoonlijk te woord staan.  Op uw vraag geven wij graag een lezing over 'schepping of evolutie' of aanverwante onderwerpen.  De inhoud van deze lezingen kan vooraf besproken worden.