Skip to main content

De fundamenten

Naar onze mening heeft het creationisme 3 groepen fundamenten.

Ten eerste zijn er natuurwetten en natuurconstanten. Die zijn afgeleid van de werkelijkheid, de realiteit. Het zou kunnen zijn dat ze in de tijd veranderen, maar daar gaan we niet van uit. Vasthoudend aan het huidig gedrag van deze wetten, bouwen wij een paradigma dat de oorsprong verklaart van alles rondom ons. We gaan ervan uit dat deze wetten en constanten op een of andere manier door de Schepper zijn bepaald en dat Hij daaruit alle zaken heeft tot stand gebracht: NATUURWETTEN EN -CONSTANTEN

Dat leidt ons tot de tweede groep fundamenten. Een aantal zaken die we in de natuur of in de scheppingstheorie uit de Bijbel vinden, kunnen we verklaren door natuurwetten. Dit is geen rechtstreeks bewijs dat deze zaken ook werkelijk zo gegaan zijn, maar het is toch een vrij sterk argument voor de theorie: FUNDAMENTELE BEWIJZEN

Het derde fundament is een beetje een oproep tot oprecht wetenschappelijk onderzoek. Er zijn nogal wat zaken die experimenteel herhaalbaar zijn, maar die niet geleerd of gepubliceerd worden. Dit kan zijn om uiteenlopende redenen. We plaatsen deze zaken bij de fundamenten omdat sommige zaken uit ideologische overtuiging worden verzwegen. En dat is meestal in het nadeel van het creationisme. Deze groep van artikelen is uiteindelijk veel groter geworden dan wat we oorspronkelijk voor ogen hadden. We maken hierbij geen onderscheid in de reden waarom deze zaken niet openbaar gemaakt worden, het is daarenboven helemaal niet onze ambitie om alle soortgelijke zaken te beschrijven! ‘VERGETEN’ HOEKEN VAN DE WETENSCHAP