Skip to main content

Geschiedenis

In deze rubriek vind je allerlei teksten waarin tot uiting komt dat de theorie rond de schepping heel wat fenomenen in de natuur of gebeurtenissen in de geschiedenis of zelfs mythologische verhalen kan linken met de theorie die we uit de Bijbel kunnen destilleren.
Het zijn op zich geen onmiskenbare bewijzen, maar gezien de omvang van deze rubriek door de vele verschillende facetteen waar de Bijbel iets zinnigs over zegt, is het geloven in de schepping toch helemaal niet zo gek meer. En misschien vind je hier het antwoord op vragen die niemand kon oplossen vanwege een verkeerd uitgangspunt...

Basis

Het creationisme is, wetenschappelijk gezien, een theorie over het ontstaan van alles wat we rondom ons zien. De theorie komt uit de Bijbel die wij als 100% betrouwbaar aanzien. Wil het creationisme enige betekenis hebben, dan moet de geschiedenis van de mensheid op zijn minst een hele reeks raakpunten hebben met wat er in de Bijbel geschreven staat.
Hoewel we geschiedenis niet als een exacte wetenschap kunnen bestempelen , moeten we toch aanwijzingen vinden die de ‘theorie’, dus feiten aangehaald in de Bijbel, bevestigen. In de hier volgende onderwerpen leggen we een aantal van deze bevestigingen voor.