Skip to main content

De wonderen der natuur

In de linker menu vindt u een aantal artikelengroepen. Men kan deze grossomodo indelen in 3 categorieën.
Één van deze niveaus is het "Intelligent Design". Wij menen in de opbouw van de natuur een machtig Ingenieur aan het werk te zien. Vele actieve creationisten zijn ook ingenieur of op hoog niveau met techniek en wetenschap bezig. Dit is ook zo bij Creabel. Onderzoek naar de werking van de mechanismen in de natuur, geeft ontzag voor de natuur en toont ook de enorme waarde ervan aan. Voor ons is het een logisch gevolg dat we naar de oorzaak van deze wonderbaarlijke schepping op zoek gaan, en dat we deze niet zoeken in het toeval. Kleine domme berekeningen tonen aan dat je met toeval niet voldoende tijd en/of atomen in het heelal hebt! Vandaar, en vanuit onze ervaringen staan wij achter "ID" met een Schepper.
De volgende groep, is geënt op het probleem van de taxonomie, de leer en studie van de biologische systematiek van de levende wezens. Deze wetenschap wil de boomstructuur van de evolutie van de verschillende levensvormen op aarde vinden. Men gaat er van uit dat alles uit 1 cel is ontstaan en dat verschillende planten of dieren maar 1 keer in deze boom voorkomen. Men is dus op zoek naar de stamboom van de mens en alle andere levende wezens op aarde. Creabel wil in deze groep artikelen bekend maken dat men hier van een foutieve veronderstelling uit gaat en dat dit zichtbaar is in het onderzoek naar deze stamboom. In grote lijnen gaat het om (complexe) mechanismen die op verschillende plaatsen in de stamboom te voorschijn komen of diersoorten die zoveel speciale eigenschappen hebben, die ook nog eens bij verschillende andere dieren voorkomen, dat ze een aparte tak nodig hebben, bijvoorbeeld de reuzenpanda.
De derde groep artikelen, is deze waar men een bepaald onderwerp dat in de Bijbel vernoemd is, gaat onderzoeken en gaat trachten te bewijzen aan de  hand van de gegevens die we op en in de aarde vinden. Het gaat hier dus niet om stellingen uit de Bijbel die wij als creationisten zonder meer aannemen, neen, wij onderzoeken de realiteit en gaan na of die overeenkomt met wat in de Bijbel geschreven staat. Wij gebruiken dus de Bijbel als richtlijn voor onze zoektocht.