Skip to main content

Tijdsbalk

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste geologische gebeurtenissen van het creationistisch model. Meer gedetailleerde uitleg vind je elders op onze site door de links te volgen.

Tijdslijn

Op basis van de gegevens in de Bijbel kunnen we een tijdslijn opstellen. Deze tijdslijn is dan een theorie die nadien bewezen moet worden. In de geschiedkunde kunnen we echter geen wetenschappelijke bewijzen vormen: er zijn geen proeven die we kunnen herhalen om de feiten te staven. Elke geschiedkundige  tijdslijn is daarom een hypothese.

De data die je op deze pagina vindt, zijn (nog) onderwerp van discussie. Eigenlijk zouden we liever geen data aangeven, maar dat is nodig om een idee van het tijdsbestek te vormen. De discussies over deze data gaan meestal maximaal over enkele tientallen jaren. De oorzaken zijn andere interpretaties van geschiedschrijvers, van koningsnamen en spijtig genoeg is er ook een verschil in de stamboom van de aartsvaders tussen 2 oude Bijbelvertalingen.
In de geschiedenis van tussen de zondvloed en nu, kan je je bijna eindeloos verdiepen op de site van Robert De Telder.

AM is de afkorting voor 'Anno Mundi' wat Latijns is voor "In het jaar van de wereld"; met deze term wordt het tijdstip van de schepping aangeduid.

De schepping

0 AM - De schepping in 6 dagen zoals dit in de Bijbel beschreven is.

Zondeval

Door de zondeval komt er een vloek over de mensheid, maar ook over de natuur. Het werken zou zwaarder en minder aangenaam worden. Doornen en distels zullen het werk bemoeilijken, vrouwen zullen pijn hebben bij de bevalling.

De zondvloed

+/- 1660 AM

De zondvloed overspoelt de ganse aarde. In  de Bijbel wordt beschreven hoe Noach de zondvloed ervaart. Een beknopte versie van onze theorie van wat de oorzaak was vind je hier.

De verdeling van de aarde

+/- 1760 AM

De oorzaken van de zondvloed beginnen hun uitwerking te krijgen op de aardkorst. De continentale drift begint.

Na de spraakverwarring van Babel beginnen de volkeren zich te verspreiden over de aarde.

Mars en Venus zoeken hun plaats

+/- 2200 AM

Een reeks hongersnoden worden veroorzaakt door interacties tussen de planeten Venus en Mars die hun plaats zoeken in het zonnestelsel. Zowel Venus als Mars zouden als onruststokers in ons planetenstelsel binnengekomen zijn in deze periode. Venus zou daarbij als komeet in ons sterrenstelsel zijn binnengedrongen, bijna-botsingen met Mars veroorzaakt hebben, mogelijk zelfs planeet X hebben laten verdwijnen, door als een botsende bal in een biljartspel de banen van de planeten rondom de zon in beroering te brengen.

Met een cyclus van 13 jaar wordt de aarde hierdoor geteisterd, vulkaanuitbarstingen en hevige meteoriet inslagen bewerken de aardkorst en een overvloed aan stof in de atmosfeer verhindert de zon om het aardoppervlak op te warmen. IJstijden en hongersnoden teisteren de mens.

De aarde krijgt stilaan rust

+/- 2200 - 2600 AM

Nadat Mars en Venus hun uiteindelijke plaats in ons zonnestelsel hebben ingenomen, komen er af en toe nog wat brokstukken op de aarde terecht en zijn er nog af en toe hevige aardbevingen. De aarde krijgt stillaan haar huidige uitzicht.