Skip to main content

Tabel van Mendeljev

De tabel van Mendeljev is een mooie manier om eigenschappen van verschillende elementen overzichtelijke weer te geevem.

Omdat er nogal wat eigenscahppen zijn, kan de tabel op verschillende manieren voorgesteld wordn. Hieronder vind je dan ook de voorstellingen die voor onze artikelen van nut kunnen zijn.

Magnetische eigenschappen

Tabel van Mendeljev.

Agregatietoestrand

klik op een element om de velden onderaan in te vullen.
Periodieke Tabel Van De Elementen
HCreaBel tabel van Mendeljev He
LiBe BCNOFNe
NaMg AlSiPSClAr
KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr
RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe
CsBaLaHfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn
FrRaAcUnqUnpUnhUnsUno Une Uun Uuu Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
CePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu 
ThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr 
Nederlandse Naam: Engelse Naam :
Nummer: Atoomgewicht:
Shells: Orbital:
Smeltpunt: Kookpunt:
Aggregatietoestand (bij kamertemperatuur):
Vaste stoffen
Elementen door de mens gemaakt
Gassen
Vloeistoffen
Meer details op het web!