Skip to main content

‘VERGETEN’ HOEKEN VAN DE WETENSCHAP

Met deze nieuwe rubriek willen we de echte wetenschappers wakker schudden. Er zijn namelijk steeds meer ontdekkingen die niet verder onderzocht worden. Soms is er geen interesse om dieper onder zoek te doen omdat er niet direct een financieel lonend effect is. Soms spreekt men liever niet over dingen die niet passen in ons huidige wereldbeeld. Soms wil men bepaalde nadelen van iets niet in het licht brengen. Soms past de uitvinding niet in de algemeen aanvaarde theorie. Ga zo maar door...

Creabel is geen primeur op dit gebied. Reeds op het einde van de 20ste eeuw merkten wetenschappers uit de medische wereld dat het reductionisme te veel invloed kreeg en alle artikelen waarin maar een zweem van geestelijke invloed in te vinden was, weerde. Dit resulteerde in de oprichting van de ‘GALILEO COMMISSION’. Ondertussen zijn er tal van organisaties die zich verzetten tegen de censuur van het reductionisme.

Wanneer het gaat over het vraagstuk schepping of evolutie komen wij meermaals zulke zaken tegen. En dan blijkt het dat niet enkel wij, creationisten, last hebben van deze bewuste vergeetachtigheid als het gaat over bepaalde natuurkundige feiten.

Dit is een fundamenteel probleem! Het wetenschappelijk apparaat behoort alle natuurkundige wetten te kunnen beschrijven. Zelfs als dat ergens op een bepaald moment niet lukt, mag men die feiten niet van de kaart vegen, men moet ze juist verder doorgronden tot men de werkingsprincipes goed onder de knie heeft. Maar ook als de ervaringen buiten onze materialistische waarneming gaat, moet er een mogelijkheid zijn om die ervaringen te beschrijven en door te geven. Enkel op die manier kunnen wij onze leefwereld ten volle benutten.

Enkel dan kunnen wij de waarheid over onze oorsprong ontdekken! Wij willen het zwijgen over bepaalde onderwerpen doorbreken. Ook zaken die niet passen in onze denkwijze, moeten we onder ogen durven zien. Laat ons samen de taboes doorbreken en doorgronden  wat sommigen liever niet willen horen of bekendmaken!

Inderdaad, samen! Dit is geen project voor enkele uitverkorenen. Iedereen die zijn steentje kan bijdragen is hier van tel. Elk merkwaardig verschijnsel is waard om onderzocht te worden. Het is onze bedoeling niet om hier de juiste toedracht van niet gekende natuurwetten te verkondigen. Die is trouwens in de meeste gevallen nog niet bekend en daarom willen we hier vooral uw aandacht vestigen op natuurkundige feiten die op een of andere reden in de vergeethoek geraakt zijn. We hopen dat lezers, die de mogelijkheid hebben om verder onderzoek te starten, dat zullen doen! En natuurlijk willen we ook graag dat die onderzoeken eerlijk naar buiten worden gebracht zodat er bruikbare wetenschap uit ontstaat.

Waar we momenteel een onderscheid zouden moeten maken tussen wetenschap, theorie en geschiedenis, komt daar nu nog een vierde groep bij: onbegrepen experimenten. Bovendien is het heel verstandig om altijd zorgvuldig te vermelden met werk soort kennis we op een bepaald moment te maken hebben.

Wetenschap: het geheel van feiten die (op een bepaald moment) als absoluut juist en vaststaand aanzien worden.

Theorie: een onbewezen voorstel van een mogelijk verloop van een gebeurtenis of proces.

Geschiedenis: de beschrijving van een gebeurtenis uit het verleden. Waar niet alle feiten bekend zijn en het geheel niet kan herhaald worden, is geschiedenis onbewijsbaar.

Experiment: hier kan, aan de hand van een degelijke beschrijving, een proef ten allen tijde herhaald worden. Echter het proces is niet begrepen en/of strookt niet met het huidige paradigma.