Skip to main content

Watergas

Anno 2020 zijn er verschillende leveranciers die apparaten aanbieden die watergas produceren. Watergas, of Browns gas, wordt echter niet beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Het is nog steeds een verzwegen onderwerp omdat men nog geen serieuze verklaring heeft voor dit merkwaardig gas.

Het gas wordt geproduceerd door een zachte elektrolyse. Dat wil zeggen met weinig stroom en spanning, maar wel een groot oppervlak aan anode en kathode. Dit heeft de productie van gasbelletjes tot gevolg. Deze gasbelletjes gaan samen naar een gaswasser. Klaar.

Dikwijls beschrijft men het gas met de aanduiding HHO. De reden is omdat het nog niet duidelijk is waaruit het gas eigenlijk bestaat.

Er bestaan dan minstens twee mogelijkheden voor de idee van een intacte molecule: ofwel is de hoek tussen de waterstof moleculen veranderd, ofwel is de afstand tussen het zuurstofatoom en de waterstofatomen veranderd. Ook bestaat het idee dat het water op een zachte wijze wel gesplitst is in H2 en ½O2 maar dan op een manier dat de moleculen een bepaalde affiniteit behouden door verstrengeling.

Volgens Amerikaanse bronnen is watergas een samenstelling van H2, O2 en de mono-atomaire versies van waterstof en zuurstof (enkele procenten).

Uit deze lijst de juiste ref. als bron vermelden

Dit is het eerste: https://www.youtube.com/watch?v=-sGk9Q7bABA&t=60s

Het tweede: https://www.youtube.com/watch?v=PyBruUJTyas

Het derde: https://www.youtube.com/watch?v=TthkzHBqmzc

Het vierde: https://www.youtube.com/watch?v=PfBNNbhO3Sc

Het vijfde: https://www.youtube.com/watch?v=u07KmV4-jSk&t=77s

 

Hoe het ook zij, watergas is een gas dat in drie verschillende toestanden lijkt te kunnen bestaan. Het kan explosief, inert of implosief zijn. Die toestand waarin het zich bevindt, wordt door externe factoren bepaald. Deze factoren zijn voornamelijk het contact met specifieke elementen van de tabel van Mendeljev.

Nog merkwaardiger is dat we in staat zijn om het watergas van de ene toestand in de andere te brengen.

Bij het produceren van watergas is de materiaalkeuze van de onderdelen zeer belangrijk.

Gebruik

In elk geval bestaat er een cliënteel voor de watergasapparaten. Er zijn minstens twee groepen geïnterneerden????.

Ten eerste zijn er mensen die met watergas lassen en die bevinden zich voornamelijk in de edelsmeedkunst.

De tweede groep zijn mensen die menen dat watergas geneeskrachtige eigenschappen heeft.  Dit is een plausibele gedachte vanwege de aanwezigheid van mono-atomair waterstof en zuurstof.  Hiermee komen we in de richting van ormus, goud- en zilverwater, stoffen die volgens sommigen geneeskrachtige eigenschappen hebben. Maar weer bosten we op tegenstrijdigheden en gebrek aan wetenschappelijk onderzoek. 

Impact op het F&P experiment

Hoewel we nog geen weet hebben van positieve resultaten, zijn er onderzoekers die opperen dat de geprocedeerde watergasbelletjes in het F&P experiment onder bepaalde omstandigheden imploderen waarbij er transmutatie kan optreden. Deze theorie verklaart enige waarnemingen, maar de vraag hoe dit mechanisme gestuurd of getriggerd wordt, is nog niet beantwoord.

Ook hier is verder onderzoek nodig.

Cavitatie

Bovenstaande theorie geeft aanleiding tot de gedachte dat cavitatie niet ontstaat door imploderende waterdamp belletjes, maar imploderende watergas belletjes die ter plekke een transmutatie veroorzaken. Transmutaties kunnen als gevolg hebben dat het element niet langer chemisch gebonden blijft en uit de structuur verdwijnt. Gezien de enorme schade die corrosie kan teweegbrengen, lijkt dit een route die zeker eens moet onderzocht worden.

Natuurlijk begint niemand aan dit onderzoek vooraleer watergas zelf volledig in kaart is gebracht.