Skip to main content

Sonoluminescence

Punching Water So Hard LIGHT Comes Out

Een experiment dat anno 2020 zonder verklaring is: https://www.youtube.com/watch?v=puVxGnl_3y8

Waarschijnlijk gaat het hier over een combinatie drie (ongekende) fenomenen.  Op Wikipedia staat hierover een merkwaardig artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonoluminescentie

Dit is een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. Het fenomeen is ontdekt. De omstandigheden worden genoemd, en er wordt eerlijk gezegd dat men niet begrijpt wat er nu juist gebeurt. Dit is eerlijk en meteen een goede basis voor degene die op een of andere wijze met dit fenomeen in aanraking komt. Dat hiermee een bewijs is geleverd dat, toen God zei: “Er zij licht!” er daarmee werkelijk rechtstreeks licht kon ontstaan,  heeft de schrijver niet weerhouden om verslag uit te brengen over dit fenomeen.

De ontdekking van sonoluminescentie gebeurde in een bad om foto’s te ontwikkelen door heel wat witte stippen op de foto’s. Het licht was niet geconcentreerd in de druppel.  De truc van de druppel werd daar niet toegepast.

De zwevende druppel is daarom een fenomeen op zich. Heeft dit te maken met de zelforganisatie van water? Bij het vormen van de druppel spelen cohesie en waterstofbruggen een rol. Zouden die kunnen blijven bestaan in het watervolume in de fles waardoor de druppel gescheiden blijft van de rest van het water?

Door het ultrasoon geluid is er een oscillerende drukgolf in het water. Daar die langs alle kanten weerkaatst wordt, zijn er knooppunten waar de drukverschillen maximaal zijn. Op die plaatsen worden de atomen het sterkst langs mekaar geschud en dat zou een gelijkaardig effect kunnen hebben - als een vortex - waardoor bij voldoende toevoeging van energie inderdaad transmutaties zouden kunnen optreden. Dit zou de werkelijke oorzaak van cavitatie kunnen zijn.

In het bovengenoemde Wikipedia-artikel wordt het lichtverschijnsel aan de vorming van argonionen gekoppeld. Waar die vandaan komen, wordt niet gezegd.  Maar het feit dat er ionen komen, is waarschijnlijk het gevolg van het schudden door de trillingen. Wanneer die ionen recombineren met de elektronen, komen daar in veel gevallen fotonen vrij. Vandaar het licht.

Het geschud en over mekaar wrijven in combinatie met momenten van lage druk zou dan watergasbelletjes kunnen maken die onder hoge druk weer imploderen, waarbij ook fotonen zouden kunnen ontstaan.

Zoals je ziet, er is nog ruimte voor onderzoekswerk in de natuurkunde! Ga hier verder naar:

  • Vortexen
  • Watergas
  • Transmutaties
  • Biologische transmutatie - Kervran

Of lees het verhaal rond de problemen van het Fleischmann-Pons experiment