Skip to main content

Het vortex of draaikolk fenomeen

Victor Schauberger was, voor zover wij weten,  de eerste onderzoeker die eigenschappen van het fenomeen draaikolken onder ogen bracht. Zijn inzichten leidden tot heel wat opzienbarende proeven en instrumenten waardoor hij tijdens zijn leven tot de top van de wetenschappers werd gerekend. Omdat hij zijn ontdekkingen niet wilde prijsgeven voor oorlogsdoeleinden, is er in onze cultuur niets van overgebleven, dan slechts de herinnering aan opzienbarende zaken. 

Schauberger begon zijn loopbaan als boswachter waar hij heel nauwgezet de natuur observeerde. Hij vormde zich zo een beeld dat nogal dikwijls botste met de ingenieurs van zijn tijd. Toch begon zijn loopbaan met een heel opzienbarende constructie waarvan niemand verwachtte dat ze zou functioneren: een houtglijbaan! Begin jaren 1900 was de bosontginning in de Oostenrijkse Alpen aangewezen op paarden en ossen om de gerooide bomen bij de houtzagerij te brengen. Dat was een moeizame en arbeidsintensieve zaak. Schauberger stelde voor om de boomstammen door een houten goot met een minimum aan water naar benden te laten drijven/glijden. Ondanks de tegenstand van de ingenieurs kon hij zijn eerste baan bouwen en in werking stellen. Het resultaat was verbluffend en Schauberger was op slag beroemd. Met de opbrengst van deze uitvinding ging hij verder aan de slag en er volgde een hele reeks opzienbarende experimenten zodat hij zelfs enkele malen bij Adolf Hitler moest verschijnen om zich ten dienste van het leger te stellen. Hoewel hij dit weigerde, had de geheime dienst van de VS zijn naam mee op de lijst van Operatie Paperclip staan om na de oorlog de knappe bollen van de Wehrmacht verder te laten werken in de VS. (wat ze voor oorlogsmisdaden hadden gedaan speelde hierbij geen rol.) Maar ook in de VS liet Schauberger geen woord los.

Het gros van zijn uitvindingen was gebaseerd op speciale eigenschappen van water (of zelfs lucht) dat in draaikolken speciale eigenschappen kreeg.

Voor zover wij dit kunnen inschatten, heeft een draaikolk een bepaalde invloed op het draaiende medium. De draaibeweging zorgy voor wrijving tussen de moleculen, die daardoor waarschijnlijk ioniseren. Water kan hierdoor (gedeeltelijk) ontbinden waardoor vrije waterstof, zuurstof en OH groepen ontstaan die merkwaardige fenomenen kunnen veroorzaken.

Het blijft tot nu toe een mysterie wat er juist gebeurt, maar het is een feit dat, waar draaikolken in water optreden, er dikwijls (zo niet altijd) enorme schade wordt veroorzaakt aan metalen onderdelen.  Wij gaan ervan uit dat dit te wijten is aan het destabiliseren van moleculen door ionisatie en mogelijk door transmutatie van de aanwezige elementen. Daar transmutatie betekent dat er nieuwe elementen ontstaan, is het niet verwonderlijk dat die niet meer in hun originele plaats in moleculen of kristalroosters passen en dat hierdoor de, toch wel grove schade van cavitatie veroorzaakt wordt.

Wie heeft zich ooit verbaasd over de helderheid van zeewater in soms metershoge golven? Ondanks het geweld waarmee deze golven onophoudelijk op de kust afkomen, is het water zeer helder. Heeft ook dit iets te maken met de geheime krachten van vortexen?

Bovendien blijken draaikolen op plant en dier en zeer positieve invloed te hebben. Het zou dan ook niet verwonderlijk zijn dat we hier dichtbij de geheimen van het leven komen. Ook dit is weer een onontgonnen gebied in de wetenschap. We bevinden ons hier op de grens van de fysica en de biologie en we zien met grote verwachting uit naar vorsers die de hier genoemde fenomenen willen onderzoeken.