Skip to main content

Geschiedenis op creationistische wijze

Geschiedenis is gebaseerd op geschriften, archeologische vondsten en andere niet controleerbare gegevens. Er zijn geen herhaalbare proeven mogelijk. Dat maakt dat geschiedenis eigenlijk geen wetenschap kan genomen worden.
Wat we wel kunnen, is een theorie opstellen die - naarmate ze meer geverifieerd wordt - haar degelijkheid kan bewijzen.
Daar het de bedoeling is om te bewijzen dat de Bijbel, het Woord van God, waarheid is, is dat meteen ook onze basis.
De Bijbel is niet geschreven als een wetenschappelijk boek.  Het is een verzameling geschriften van mensen die met God geleefd hebben. Het eerste deel is volgens ons zelfs door God zelf geschreven! Vervolgens is er een verslag van Adam. Onze vroegste voorvaders bewaarden deze geschriften klaarblijkelijk als bewijs van hun oorsprong. Op deze manier lieten een aantal mensen, die we momenteel enkel nog kennen van de Bijbel, hun stukje geschiedenis na. Anderen schreven ervaringen met God op of noteerden de opeenvolging van koningen. In de Bijbelse geschiedenis is er een belangrijke inzetting van God, die ons verschillende eeuwen van verhalen laat verankeren met de tijd: de jubeljaren. De Vlaamse schrijver, wijlen Robert de Telder, legt het puzzelen met jubeljaren, nauwkeurig uit in zijn boeken.
Op de manier hoe deze stukjes in mekaar passen, qua verhaal of qua timing, geven ze ons een idee van de accuraatheid van hun verhaal. En in extremis kunnen we zo geschiedenisboeken schrijven die ons vanaf de eerste dag van de schepping tot nu een overzicht geven van hoe de geschiedenis van (een deel van) de mensheid is verlopen.
Dit alles wordt nog eens ondersteund door archeologische vondsten, hoewel deze soms wel verkeerd gedateerd worden. En ook de geologie laat ons niet in de steek om bepaalde processen te plaatsen in een context van een jonge aarde die ontstaan is door de wil en het woord van een machtig Schepper.

De visie van Creabel

Bij Creabel laten we geen ruimte voor miljoenen jaren zoals ons dat momenteel op school en in de media geleerd wordt. Bijgevolg moeten we de hele geschiedenis van de mensheid in een veel korter tijdperk zien. Wij zijn er van overtuigd dat ongeveer 6.000 jaar voldoende moet zijn. Dit getal is afkomstig van de gegevens die we in de Bijbel terugvinden.

Sinds Darwin heeft de evolutietheorie allerlei takken van de wetenschap beïnvloed. De geschiedkunde is daar geen uitzondering op. Het dateren van archeologische vondsten is gebaseerd op veronderstellingen en die kunnen dikwijls niet geverifieerd worden (link toevoegen). Met als gevolg dat er een heel systeem is opgebouwd rond bepaalde theorieën. Dit systeem is niet verifieerbaar vanwege de aard van de geschiedenis. We kunnen de tijd niet terugdraaien om te gaan kijken wat er gebeurd is.

Ondanks de overheersing van de evolutiegedachte, zijn er toch een aantal geschiedkundigen die menen dat bepaalde feite wijzen op een meer logisch alternatief voor het opbouwen van de tijdslijn van de mensheid.

In Vlaanderen mogen we trots zijn op Robert De Telder (1948-2020), een man die vanaf 1975 tot aan zijn dood onderzoek op dit gebied heeft gedaan. Het resultaat is een reeks boeken waarvan het boek "TIJD en TIJDEN”, 2015, ISBN978 94 022 1560 1, een hoogtepunt in de (Nederlandstalige) creationistische geschiedenis was. In dit boek legt de schrijver uit hoe hij zijn revisie van de geschiedenis is begonnen. Tot enkele maanden voor zijn overlijden - anno 2020 verschenen er nog bijna wekelijks nieuwe artikelen op zijn webblog. http://bloggen.be/Robertdetelder/  is ondertiussen van het web, Robert overleed in okt 2020.

 Hoewel De Telder zijn onderzoek vrijwel alleen heeft gedaan, vinden we gelijkaardig werk van Engelse, Amerikaanse en Australische onderzoekers. De overeenkomsten zijn verbluffend. Voor de geschiedkundigen op (hoog) niveau onder onze lezers is zijn werk zeker een aanrader.