Skip to main content

Bij Creabel laten we geen ruimte voor miljoenen jaren zoals ons dat op school en in de media geleerd wordt. Bijgevolg moeten we de hele geschiedenis van de mensheid in een veel korter tijdperk zien. Wij zijn er van overtuigd dat ongeveer 6.000 jaar voldoende moet zijn. Dit getal is afkomstig van de gegevens die we in de Bijbel terugvinden.

Sinds Darwin heeft de evolutietheorie allerlei takken van de wetenschap beïnvloed. De geschiedkunde is daar geen uitzondering op. Het dateren van archeologische vondsten is gebaseerd op veronderstellingen en die kunnen dikwijls niet geverifieerd worden (link toevoegen). Met als gevolg dat er een heel systeem is opgebouwd rond bepaalde theorieën. Dit systeem is niet verifieerbaar vanwege de aard van de geschiedenis. We kunnen de tijd niet terugdraaien om te gaan kijken wat er gebeurd is.

Ondanks de overheersing van de evolutiegedachte, zijn er toch een aantal geschiedkundigen die menen dat bepaalde feite wijzen op een meer logisch alternatief voor het opbouwen van de tijdslijn van de mensheid.

In Vlaanderen mogen we trots zijn op Robert De Telder (1948-2020), een man die vanaf 1975 tot aan zijn dood onderzoek op dit gebied heeft gedaan. Het resultaat is een reeks boeken waarvan het boek "TIJD en TIJDEN”, 2015, ISBN978 94 022 1560 1, een hoogtepunt in de (Nederlandstalige) creationistische geschiedenis was. In dit boek legt de schrijver uit hoe hij zijn revisie van de geschiedenis is begonnen. Tot enkele maanden voor zijn overlijden - anno 2020 verschijnen er nog bijna wekelijks nieuwe artikelen op zijn webblog ( http://bloggen.be/Robertdetelder/ ).

 Hoewel De Telder zijn onderzoek vrijwel alleen heeft gedaan, vinden we gelijkaardig werk van Engelse, Amerikaanse en Australische onderzoekers. De overeenkomsten zijn verbluffend. Voor de geschiedkundigen op (hoog) niveau onder onze lezers is zijn werk zeker een aanrader.

In wat volgt willen we in het kort uiteenzetten wat in het boek "TIJD en TIJDEN" uitvoerig beschreven is, zodat je jezelf een beeld kan vormen van hoe het onderzoek te werk gaat.