Skip to main content

Sonar bij dieren

Sonar staat voor "sound navigation and ranging" ofwel navigatie en plaatsbepaling door middel van geluid. De meest gekende gebruiker van dit systeem is de vleermuis. Maar de vleermuis is niet alleen; ook de vetvogel en sommige spitsmuizen gebruiken deze manier om te 'zien' (de vetvogel leeft in donkere grotten in Zuid Amerika).

Ook walvissen en dolfijnen gebruiken een soortgelijk systeem om de wereld rondom hen te exploreren. De vleermuizen zijn in twee groepen ingedeeld omdat iedere groep volgens de evolutietheorie van andere voorouders afstamt. Echter bij gedetailleerd onderzoek blijkt dat bijna elke soort vleermuis een ander sonarsysteem heeft en wel zo anders dat de verschillen onverklaarbaar zijn door evolutie. Een gedetailleerde beschrijving van de sonar bij vleermuizen vindt u op de pagina: "De sonar van de vleermuis".

Een overzicht van de gangbare classificatie van de sonar gebruikers waar u kan zien dat er geen verwantschap bestaat tussen de verschillende soorten: