Skip to main content

Adam en Eva in het eerste studiejaar

Wat  gebeurde er tijdens de wandelingen in de avondkoelte, waar God Adam en Eva ontmoette (ref.: Gen. 3:8)?

Wiseman heeft ons met zijn onderzoek van de kleitabletten een weg gewezen die heel goed past in de logica van de Schepper.
Bij Creabel gaan we er van uit dat het eerste kleitablet door God zelf is geschreven (Gen. 1:1 tot 2:4a). Aan wie anders dan aan Adam en Eva kon Hij het werk overhandigen?  Dat impliceert natuurlijk dat God zelf de eerste leraar was en dat Adam, en waarschijnlijk ook Eva, de eerste leerlingen waren die leerden lezen en schrijven.
Omdat er in die tijd  nog geen papier was, was het eerste leerboek een tekst die letterlijk en figuurlijk was gedrukt op een slab zachte, gladgestreken klei. Potlood of  pen kon vervangen worden door een steentje of een stukje hout van  de juiste vorm.

Het kleitablet van God was hiermee ook meteen het eerste schoolboek.

Deze insteek verklaart ook de daarop volgende kleitabletten in het lijstje van Genesis. Ieder van de aartsvaders had de mogelijkheid om zijn eigen verhaal te schrijven.  Jakob (Israel)  heeft deze kleitabletten mee naar Egypte genomen en Mozes was de man die in de mogelijkheid was om deze kleitabletten om te zetten in papyrusrollen. Hierdoor werden de eerste 5 boeken 'de boeken van Mozes' genoemd.


Met dit soort oersimpel gereedschap werden Adam en Evan wegwijs gemaakt in de enorme mogelijkheden die God in de schepping heeft in gebouwd.

Leer hier hoe je het zelf kan doen: https://www.instructables.com/How-to-make-a-clay-tablet/

Meer info over spijkerschrift: https://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform