Uw wereldbeeld?


Wikipedia leert ons het volgende:

”Het wereldbeeld van een mens is de voorstelling die een individu gedurende zijn leven heeft opgebouwd van de werkelijkheid, de samenhang, ofwel het wezenlijke van de wereld. Dit wereldbeeld is beïnvloed door zijn zintuiglijke ervaringen, zijn opvoeding en opleiding, zijn sociale, professionele en religieuze contacten, zijn belezenheid, zijn intelligentie, zijn voorstellingsvermogen, enzovoort.”

Ons wereldbeeld is een kader dat de ideeën en indrukken die op ons afkomen positioneert in ons denken. Het stuurt onze beslissingen en onze gedachten over onze omgeving, de mensen rondom ons, onze afkomst en onze toekomst. Het stuurt ook onze reacties op situaties, kortom het is de bron van wie je bent en hoe je met anderen omgaat. Omdat dit toch erg belangrijke zaken zijn van het mens zijn, zijn wij van mening dat ons wereldbeeld zoveel als mogelijk met de werkelijkheid moet overeenstemmen. Dit blijkt echter niet altijd zo te zijn omdat er allerhande invloeden zijn die ons van de waarheid kunnen afbrengen. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen we in deze reeks artikelen u op weg helpen om gedeelten van uw wereldbeeld te toetsen zodat u het, indien gewenst, kan aanpassen aan de werkelijkheid. De eerste voorbeelden die we u aanreiken zullen betrekking hebben op gemakkelijk verifieerbare zaken. Maar het is duidelijk dat minder of zelfs niet verifieerbare zaken (bijvoorbeeld geschiedenis of interpretatie van archeologische vondsten) net zo goed onderhevig zijn aan fouten, waardoor het gaandeweg moeilijker zal worden om de waarheid te vinden. Maar laat ons beginnen met het eenvoudige...

Verder lezen:

  1. De niet elektrische fiets: selectieve berichtgeving
  2. De gestroomlijnde fiets: aerodynamica onbemind toch belangrijk
  3. Voedselconservatie: de betwiste natuurwet
  4. Het ontstaan van aardlagen: tegen de logica in?
  5. De wetten van Mendel: wat leren ze ons?
  6. Vanwaar deze hindernissen voor de wetenschappelijke vooruitgang?
  7. Hoe belangrijk is dit alles nu voor ons denken?

Bovenstaande artikels komen kortelings online.

 

We kozen voor deze artikelen reeks de titel "Uw wereldbeeld?". Het gaat natuurlijk ook om ons wereldbeeld, eigenlijk dat van ieder individu. Maar je bent als mens verantwoordelijk voor je eigen wereldbeeld. Wij kunnen het onze delen met u...