Kosmologie


Hoe bekijk je je omgeving, wat is waarheid?

De kosmos bevat "alle dingen" - elk systeem, elke structuur, elk organisme, elk proces, alles in de hemel en op aarde. Kosmologie is de studie van de gehele kosmos.

 

Vier Kosmologieën.

Petrus leert ons dat er eigenlijk 4 kosmossen te kennen zijn:

- De eerste kosmos: de wereld zoals God die origineel geschapen heeft en die door de zondvloed is vergaan. 2Petrus 3:5,6

- De valse kosmos: het beeld van de kosmos dat door de niet-gelovigen is opgezet. De evolutietheorie met al haar systemen, die steunt op de filosofische gedachte dat alle processen steeds hetzelfde geweest zijn. 2Petrus 3:3-4

Doch deze gedachte is verkeerd want de eerste kosmos is volgens Petrus: ... dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn...

- De tegenwoordige kosmos: de wereld die wij, als christenen, kennen. 2Petrus 3: 7, 1Corintiërs 13:10-12 Deze kosmos zal zijn einde vinden bij het oordeel en is een afspiegeling van de eeuwige toekomstige kosmos.

- De eeuwige kosmos: bij wijze van spreken is deze kosmos gebouwd op de assen van de eerste en de tegenwoordige kosmos. Deze kosmos zal de nieuwe rechtvaardige wereld zijn die God zal maken, het hemelse Jeruzalem. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 2Petrus 3:13, Jesaja 66:22.

 

De valse en de huidige kosmos1 zijn in onze tegenwoordige tijd tegelijkertijd van kracht. Je kan als mens de keuze maken in welke kosmos je leeft! Die keuze heeft te maken met de koning die je over je leven laat heersen. Je kan kiezen om onder de heerschappij van Jezus te leven in de tegenwoordige kosmos, of je kan kiezen om onder de heerschappij van de slavernij en het kwade te leven in de valse kosmos (hoe goed je alles ook bedoelt, zonder het offer van Jezus ben je in deze kosmos). Beide levenswijzen zijn reëel. Zonder eigen duidelijke keuze kom je in de valse kosmos terecht. Indien je je werkelijk overgeeft aan Jezus ga je van de valse, boze kosmos over in de leefwereld die God voor zijn volgelingen heeft voorbereid. (Galaten 1:3,4). Ondanks het feit dat je in dezelfde wereld leeft en er dezelfde fysische wetten heersen is er een heel andere leefsfeer. Vanaf dit moment kan je als christen steeds weer de keuze maken in welke kosmos je wilt leven. De bijbel geeft aan wat de mogelijkheden zijn in de tegenwoordige (christelijke) kosmos. Dingen die de mensen die God niet kennen, voor onmogelijk houden, zijn realiteit in deze leefwereld. God bewijst in deze kosmos Zijn aanwezigheid, Zijn liefde en Zijn zorg voor ons door het doen van wonderen en door Zijn kinderen te bemoedigen en dit op een bovennatuurlijke manier. Probeer het eens!

Als christen moet je weten dat Jezus zelf zegt door deze kosmossen heen te leven: Johannes 8: 57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.

In hetgeen Hij hier zegt, komt tot uiting dat Hij niet vervat zit in de tijdsrekening die wij kennen in de tegenwoordige kosmos en dat Hij waarschijnlijk ook in de eerste kosmos zal geheerst hebben.

1Johannes 4:1-7 spreekt van de geesten van de verschillende kosmossen en hoe wij die geesten kunnen onderscheiden. Ook dit is gebaseerd op de aanwezigheid en heerschappij van Jezus.


1 De namen 'eerste', 'valse', 'tegenwoordige' en 'eeuwige' zijn zelf gekozen, bij het lezen in de bijbel kunnen deze namen mogelijk verwarring brengen, houdt daarom het concept voor ogen, in plaats van u op de naam te concentreren.

To top