Gezondheid


Gezondheid

In deze rubriek is het niet de bedoeling om geneeskundig advies te geven. Wat we hier willen doen is een Bijbelse visie geven over hoe de mens, sinds zijn schepping nu ongeveer 6000 jaar geleden, met zijn gezondheid omging. God schiep de mens, maar geen dokters en geen geneesmiddelen. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die zich geen leven zonder geneeskundig hulp zouden kunnen voorstellen. Was de mens toen aan zijn lot overgelaten of hebben wij heel wat kennis verloren? Moet geneeskunde erg ingewikkeld zijn, of zijn er bepaalde principes waarmee we het gros van de problemen kunnen behandelen?

We zullen hier een aantal zaken voorleggen waar de schrijvers zelf ervaring mee hebben opgedaan. Het is daarbij niet zeker dat iemand anders onder dezelfde omstandigheden gelijkaardige resultaten zal behalen. Het menselijk lichaam is erg complex en ziekten kunnen aanzien worden als een uiting van het falen van een bepaald systeem. Afhankelijk van persoonlijke zwakheden  kan dit falen zich op verschillende manieren uiten.

Bovendien geloven wij in het feit dat onze Schepper ons wil leiden op de, voor ons, beste weg. Vandaar kan ziekte door Hem gebruikt worden om ons een signaal te geven. Wij zoeken daarom steeds ook naar een mogelijke oorzaak in ons persoonlik geestelijk leven.

Natuurlijk geloven wij ook in wonderen zoals onze Heer Jezus die veelvuldig deed tijdens zijn leven hier op aarde.  Maar bij zijn vertrek heeft Hij gezegd, dat Hij moest heengaan omdat wij, zijn volgelingen, werken zouden doen fundamenteler dan wat Hij deed. Om die reden moeten we ons niet enkel richten op de genezing op zich maar ook op de mogelijke oorzaak van de ziekte.