Filosofische overdenkingen over het ontstaan van de aarde


Een overdenking opgebouwd vanuit de filosofische logica:

Het universum bestaat. Dus heeft het altijd bestaan, of het heeft een begin gehad.

Stelling 1: Het heelal heeft altijd bestaan.

Geen enkele wetenschapper heeft ooit kunnen bewijzen dat het universum (dus de driedimensionale ruimte, tijd, materie en energie) geen begin had. Zelfs de big-bang theorie heeft een begin. 1

  • Neen. Volgens de tweede wet van de thermodynamica wordt er constant energie opgebruikt. Iets dat zijn eigen energie opgebruikt kan niet eeuwig zijn: de energie zou al lang op zijn!
  • Of anders gezegd: het is onmogelijk om door een oneindige tijd te komen. Zou het heelal zonder begin zijn dan zouden er reeds een oneindig aantal gebeurtenissen voorbij zijn om op dit moment aan te komen. Hierdoor zou volgens de tweede wet de energie reeds opgebruikt zijn. Dit is onmogelijk vanwege de nog aanwezige energiestromen: een oneindig aantal evenementen leidt immers tot een toestand van totale egale energieverdeling!

Dit leidt ons tot de conclusie dat we stelling 1 moeten herzien en het volgende als bewezen aanzien:

Stelling 1: Het heelal heeft een begin gehad.

Het heelal had een oorzaak, of het had geen oorzaak.

Stelling 2: Het heelal is het gevolg van een oorzaak.

  • De wet van oorzaak en gevolg2 leert ons dat alles wat er gebeurt of wat er gebeurd is, het gevolg is van een oorzaak.

We moeten deze stelling dus als bewezen aanvaarden.

Stelling 2: Het heelal is het gevolg van een oorzaak.

Wat is de oorzaak van het heelal?

Stelling 3: Het heelal heeft zichzelf veroorzaakt.

  • Neen, de wet van het contradictieprincipe3 verwerpt deze stelling want een ding kan niet tegelijk zijn (om de oorzaak te zijn) en niet zijn (om het gevolg te worden).

Stelling 3 moet dus worden:

Stelling 3: Het heelal heeft zichzelf niet veroorzaakt.

Wie is de oorzaak van het heelal?

Stelling 4: Het heelal is niet veroorzaakt door iets onpersoonlijk maar door een Schepper.

  • Daar er vóór het ontstaan van het heelal, niets stoffelijk was, kan de oorzaak niet stoffelijk geweest zijn.
  • Een niet persoonlijke kracht zou van nature random (toevallig) zijn. Toeval kan niet scheppend werken. Al wat toevallig tot stand komt, kan even toevallig weer verdwijnen. Omdat het heelal blijvend is kan het niet door toeval tot stand gekomen zijn.
  • Een ontwerp is noodzakelijk het resultaat van het werk van een ontwerper. Het onderhouden van dit ontwerp heeft een "Onderhoudsman" nodig. Het universum laat ons een overweldigende hoeveelheid van ontwerpen zien: straling, aantrekkingskracht, elektromagnetische krachten, massa, entropie niveau's, de distributie van de scheikundige elementen en de uitbreidingssnelheid van het heelal zijn onder andere zaken die zeer nauwkeurig afgesteld moeten zijn wil men "leven" kunnen onderhouden.

Deze drie punten wijzen op een duidelijk bestaan van een Schepper. Dus:

Stelling 4: Het heelal is ontstaan door een Schepper.

Besluit

Laat ons de bewezen stellingen nog eens op een rijtje zetten:

Stelling 1: Het heelal heeft een begin.

Stelling 2: Het heelal is het gevolg van een oorzaak.

Stelling 3: Het heelal heeft zichzelf niet veroorzaakt.

Stelling 4: Het heelal is niet veroorzaakt door iets onpersoonlijk maar door een Schepper.

 

Een heleboel filosofische en wetenschappelijke vragen kunnen nu boven komen maar, uiteindelijk komen we bij de belangrijke vragen. "Waarom heeft een Opperwezen zich bezig gehouden met het scheppen van dit universum en waarom hebben wij daarom enige actie te ondernemen ten opzichte van dit Opperwezen?" (Of m.a.w. verlangt de Schepper iets van ons?)

De Franse wiskundige en filosoof Pascal heeft ooit de volgende waarheidstabel opgesteld:

 

God bestaat.

God bestaat niet.

Ik houd rekening met God.

O.K.

O.K.

Ik houd er geen rekening mee.

NIET O.K.

O.K.

Waar hij als resultaat 'O.K.' aantekende, wilde hij duidelijk maken dat we ons geen zorgen hoeven te maken omtrent onze houding tegenover een eventuele God. Maar er is precies 1 oplossing in deze tabel die wijst op mogelijke problemen: God bestaat en ik houd geen rekening met Hem. (Let wel op dat u dit 'rekening houden' met God niet op uw eigen manier interpreteert, maar dat u dat dan doet op Zijn manier; zoniet zal het voor Hem gelden als 'geen rekening gehouden'.)

Eigenlijk heeft Pascal hier een zeer teer punt in onze menselijke natuur aangeraakt. Vele mensen beweren dat er geen God bestaat omdat ze zich niet willen onderwerpen aan Hem. Dit uit angst om beknot te worden in hun vrijheid. Maar is deze angst inderdaad gegrond? Heeft God de mens niet gemaakt met een vrije wil (we zijn immers vrij om voor of tegen God te kiezen) om de vrijheid te hebben om keuzes te maken? En, misschien zijn er wel meer goede kanten aan die Schepper dan u denkt. Lijkt het u daarom niet verstandig om even alle dingen die u tot nu toe geloofde over het al of niet bestaan van God, even op een rijtje te zetten en eventueel eens proberen die Schepper wat beter te leren kennen. Waarschijnlijk kan u er een heleboel uit leren!


1 Een mogelijk alternatief is de alternating big-bang, maar voorlopig heeft men hiervoor 90% materie te weinig in het heelal.

2 Causualiteit: Alles wat geschiedt (ontstaat of begint) is veroorzaakt; negatief uitgedrukt: niets geschiedt zonder oorzaak.

3 Contradictieprincipe: Is het ene oordeel waar, dan is het contradeiktische oordeel noodzakelijk vals, en ook omgekeerd: is het ene vals, dan is het contradeiktische noodzakelijk waar. (Aristoteles)

To top