De impact van de ademhaling op het gebit


Inleiding

Het gelaat van de mens is het meest bekeken lichaamsdeel omdat hij spreekt met de mond, kijkt met de ogen en er expressie mee uitdrukt en emoties kan mee weergeven. Bij een mooi gelaat horen mooie tanden. En hier gaat het dikwijls wat in de fout: sommige mensen moeten orthodontie raadplegen om een mooi gebit te krijgen. Is dat een foutje in de schepping? Of zijn we al zo ver gedegenereerd? De oplossing is zoals steeds redelijk simpel en voor ieder mens binnen het bereik!

Juist ademen

Wanneer je door de mond ademhaalt, heeft de tong niet de juiste positie. Bij een gesloten mond, oefent de tong bij het slikken een kracht uit op het gehemelte. Doordat het gehemelte bol is, is wordt deze kracht aan de zijkanten ontbonden in een buitenwaartse kracht.

Bij het kauwen oefenen de kaakspieren een kracht uit op de buitenzijde van het gehemelte. Omdat de spieren aan de buitenzijde van de schedel zijn vastgehecht, trekken deze spieren de kaak ter plekke naar binnen.

Bij kinderen die veel door de mond ademen zal er daarom niet voldoende ruimte ontwikkelen  voor alle tanden omdat het gehemelte te smal wordt gevormd. Bij kinderen die daarentegen door de neus ademhalen zijn de effecten van deze beide krachten in evenwicht en zal het gehemelte zodanig gevormd worden dat alle tanden voldoende ruimte hebben om zich netjes in te planten. Orthodontie, beugels, blokjes en elastiekjes worden dan in de meeste gevallen overbodig!

Mechanisme

Tot aan de puberteit zijn kinderen in volle groei, hun geraamte en hun schedel worden dan gevormd.  De sterkte en vorm van het geraamte en de schedel hangt af van de krachten die er in het geraamte optreden. Daarom zal een kind dat steeds buiten speelt en met allerlei zware spullen sjouwt, een sterker gebouwd gestel krijgen dan een kind dat altijd rustig bezig is zonder veel lichamelijke inspanning. Deze effecten blijven waarschijnlijk gedurende het hele leven zichtbaar.

Voor de schedel geldt dit ook. De kracht die de tong uitoefent op het gehemelte lijkt misschien niet zo groot , maar werkt wel met regelmaat de hele dag door.  Het kauwen is in normale gevallen beperkt tot de maaltijden (let op voor kauwgom!). Dit evenwicht blijkt voldoende te zijn om een goed en mooi gebit te vormen zonder tussenkomst van orthodontie.

De juiste positie voor de tong is in een gesloten mond, het tipje van de tong enkele mm van de snijtanden verwijderd en rustend tegen de bovenzijde van het gehemelte. Bij het slikken komt ook de zijkant van de tong tegen het tandvlees ter hoogte van de kiezen. Het zijn de beide zijkanten van de tong die de juiste kracht uitoefenen om de tanden de ruimte te geven. Speciale oefeningen zijn in de meeste gevallen niet nodig.  Het is daarom belangrijk om uw kind door de neus te leren ademen ….dus mondje dicht!

Als je vroeg genoeg met deze oefening begint, zal er tegen de tijd dat de orthodontie te pas zou kunnen komen, het resultaat van de juiste ademhaling al zichtbaar zijn in het gebit. In geval van twijfel of problemen kan je best een Buteyko therapeut raadplegen.