Een antwoord op het artikel in Eos (7/8 2001) over wetenschap en religie