November 2005


Parameters voor een goede leefomgeving.

De mens leeft op aarde onder vrij ideale omstandigheden, dit kunnen we niet ontkennen. Je kan ook hier allerlei verzinsels bedenken om dit te argumenteren of weg te cijferen maar daar houden wij ons niet mee bezig. Wil je hierover filosoferen, dan kan je beginnen met eens te kijken waar we als mens niet meer zo goed gedijen: op heel hoge bergen waar de lucht te ijl is, In de woestijn waar het ietsje te droog is, op de polen waar het nogal koud is... Inderdaad over het algemeen zijn de parameters vrij ideaal, voor mij wijzen ze naar God, maar daar kan ik een ongelovige niet mee overtuigen!

Het multiversum.

De theorie van de talloze heelallen kan voor een weldenkend mens ook vragen oproepen in de richting van God! Als mens zijn we gebonden aan 3 ½ dimensies. Onze wiskunde laat zonder problemen veel meer dimensies toe. Maar dit helpt ons niet omdat we deze dimensies niet kunnen gebruiken. Maar wat als God nu net vanuit die andere dimensies naar ons zit te kijken of we wel of niet aan Zijn doel voldoen? Geen enkele wet in de fysica die dit kan tegenspreken, maar ook geen enkele manier voor ons om dit te checken. Misschien wel iets om over na te denken!

Trouwens doet het er dan ook niet toe of onze ruimte al dan niet gekromd is, denkt Stephen Hawking misschien dat God zich in een hoekje van het heelal verstopt heeft?

Kunnen we God bewijzen? Neen! Niet met fysische wetten! Een mogelijke reden is dat God inderdaad naar ons zit te kijken of we wel geloof in Hem hebben...

 

God is onzichtbaar geworden?

Is Hij dan ooit zichtbaar geweest? De bijbel leert ons dat niemand ooit God gezien heeft! Maar hij is wel aanwezig in het leven van een christen, voorzover die dat wil! Daar verschaft Hij inderdaad troost en wijsheid, Hij helpt waar we Hem vragen...

En juist deze eigenschappen van God, zijn het ons meer dan waard om te proberen de kloof tussen wetenschap en geloof te dichten. Want ook wetenschappers, ingenieurs, dokters, professoren enz. zijn mensen die deze dingen van God nodig hebben. Maar soms is de mens te trots om aan God hulp of uitleg te vragen en probeert hij Hem weg te cijferen door allerhande theorieën....

Ook het feit dat ziekte en leed tegen God getuigen, is tamelijk zwak te noemen. Als je als filosoof met zulke zwakke argumenten uit de hoek komt, bewijst dat enkel dat je niet eens de moeite hebt genomen om te zien hoe God en een gelovig mens daar mee om gaat.

Geloof en wetenschap zijn niet onverenigbaar maar wel zeer verschillend. Wetenschap, of beter exacte wetenschap beoefen je volgens wetten die niets met je manier van leven te maken hebben. Omgang met God vereist een zuivere levensstijl en toewijding. Hoe zuiverder, des te beter kan je God leren kennen. Door deze kennis kan je je leven een heel stuk verrijken, veel meer dan met al het geld en de eer die met wetenschap te verdienen zijn.

 

Waarom nu al deze herrie? Waarom websites maken, boeken schrijven, lezingen geven, radio- en TV-programma's maken, schoolreglementen aanvechten als het leven met God niet echt in strijd is met wetenschap? Misschien alleen al om de leugen achter de evolutietheorie aan de kaak te stellen! Maar vooral om ook aan u de kans te geven om God te leren kennen, want om Hem te kennen moet je eerst geloven dat Hij bestaat.