Juni 2001


Weten en geloven, conflicten zijn overbodig!

Het het juli/augustus nummer van "Eos" kwamen in een artikel over het conflict tussen weten en geloven zulke naive beweringen naar boven, dat we als Creabel moreel verplicht zijn om de zaken even op orde te stellen. De argumenten zijn kort gehouden en de indeling komt overeen met deze van het artikel.

 

De inleiding handelt over de statistieken van het geloof. Hierover kunnen we enkel zeggen dat de evolutionist of ongelovige techneut die met een onbevangen denk- en redeneringsvermogen deze webpagina doorwerkt, aan het einde met ons kan concluderen dat evolutie meer geloof vereist dan de huidige scheppingstheorie (die op de site van CreaBel te vinden is). Schiep God de fossielen?

Natuurlijk niet. God houdt dan misschien wel eens van een grapje, maar mensen voor de gek houden doet Hij niet. Waarschijnlijk weet u niet dat fossielen helemaal niet oud hoeven te zijn. Een eerste argument hiervoor is het patent dat in 1986 aangevraagd werd door de Amerikaan Hamilton Hicks op het verstenen van hout!

Een ander argument is af te leiden uit sommige fossielen: om een vis te verstenen moet je een proces hebben dat zeer snel werkt. Zoniet is de vis weg(gerot) vooraleer er van verstening sprake is. Wanneer je een fossiel ziet waarop ook nog de schubben van de vis zichtbaar zijn, dan kan je toch niet langer volhouden dat dit een proces van miljoenen jaren is.

Wij komen als creationisten inderdaad met 6000 jaar ruim toe. Als we de chronologie van de bijbel volgen, komen we een zondvloed tegen op het moment dat de aarde zo'n 1500 jaar bestaat. Volgens ons is de zondvloed voor het grootste deel verantwoordelijk voor het uitzicht en de structuur van de aardbodem zoals wij deze nu kennen.

De vragen over steenkool, aardolie, aardlagen, en fossielen in aardlagen laten zich door hedendaagse technologie verklaren!

Zo bestaat er een patent op het produceren van aardolie uit slib. Amerikaanse wetenschappers hebben kunnen zien hoe dertig meter aardlagen (van het type van de Grand Canyon) zich op 1 dag hebben gevormd, hoe een kloof daarin zich eveneens op 1 dag vormde en hoe deze aardlagen op dit moment aan het verstenen zijn.

We hebben kunnen vaststellen hoe de fossiele bomen die schijnbaar door verschillende lagen heen zijn gegroeid ( Yellowstone Park ) kunnen ontstaan.

We hebben bruinkool en steenkool zien ontstaan op tijd van enkele jaren....

Dus 6000 jaar is ruim zat!

 

Maar voor de evolutionisten is 6 miljard jaar nog ruim weinig! Je kan heel gemakkelijk een mooi verhaaltje weven rond het hoe en wat van de evolutie, maar ieder mens die iets te maken heeft met het ontwerp en de fabricage van onze consumptieproducten moet toegeven dat wanneer je iets aan het toeval overlaat, het verkeerd gaat. Elk productieproces staat of valt met de kennis van de mensen die het ontworpen hebben en die het besturen. Een verhaaltje breien rond een oog dat stilaan boller wordt is pure onzin!

Hoe zouden de genen weten welke nucleotiden er moeten vervangen worden om een netvlies te maken, wij weten het nu nog niet! En als ze het zouden weten, hoe moet dat dan in zijn werk gaan?

Misschien moet je eens proberen te rekenen hoe lang het zou duren om iets toevallig te laten ontstaan. Spijtig genoeg kunnen we je niet helpen bij deze berekening voor het oog. Dat is ons te complex. Maar voor de hemoglobine molecule hebben we het al wel gedaan. U raadt het nooit!