Het ontstaan van ons zonnestelsel


Het draaimoment probleem bij het ontstaan van het zonnestelsel

De evolutietheorie leert ons dat ons zonnestelsel zou ontstaan zijn door het samentrekken van een gaswolk onder invloed van haar eigen zwaartekracht. De gassen zouden dan geleidelijk aan naar het centrum van verschillende concentratiepunten getrokken worden, condenseren en uiteindelijk de zon en de planeten vormen. De verschillende concentratiepunten zouden ontstaan zijn door een niet gelijkmatige verdeling van de oorspronkelijke gassen in de wolk.

De huidige theorie(ën) hebben verschillende tekortkomingen. De belangrijkste hiervan is de onjuiste verdeling van het draaimoment. De zon is goed voor 99.9% van de massa van het zonnestelsel en toch heeft ze maar 1% van het totale draaimoment van ons zonnestelsel. Dit is maar goed ook want moest het draaimoment gelijkmatig verdeeld zijn, dan zou er gewoon geen zonnestelsel zijn. De zon zou uiteenspatten door haar grote omwentelingssnelheid en de planeten zouden bijna stilstaan, wat de afstand tot de zon enorm zou verkleinen.

Toch zou men verwachten dat er een gelijkere verdeling zou zijn omdat er toch argumenten zijn die wijzen op een samentrekken van een gelijkmatig roterende stofwolk.

 • Ten eerste draaien alle planeten in dezelfde richting rond de zon.
 • Ten tweede liggen alle planeten op één na (Pluto) zo goed als in hetzelfde vlak .
 • Argument drie is het feit dat de banen van de planeten vrij cirkelvormig zijn.
 • Een vierde argument is dat alle planeten in de zelfde richting rondom hun eigen as draaien en dat ook weer synchroon met het draaimoment van het gehele zonnestelsel. De uitzonderingen hierop zijn ook weer Pluto (deze planeet wordt een beetje als vreemd beschouwd), Venus die in de verkeerde richting draait en Uranus, de draaias van deze planeet ligt 98° gekanteld.

Maar er zijn ook een aantal argumenten die de evolutie van het zonnestelsel tegenspreken:

 • De uitzonderingen van de hierboven genoemde pro argumenten.
 • De samenstelling van de planeten en hun 63 bekende manen is zeer heterogeen.
 • Sommige manen draaien in de verkeerde richting. Er zijn zelfs planeten die manen hebben die in tegengestelde richting draaien.
 • De samenstelling van de atmosfeer en de planeten zelf wijst niet op een aanneembare verdeling van de elementen in de oorspronkelijke interstellaire stofwolk.
 • En natuurlijk het 'verkeerde' verdeelde draaimoment.

To top

Gegevens i.v.m. het ontstaan van het heelal volgens de evolutietheorie

Het magnetisch veld van de manen van Jupiter maakt de problemen voor het ontstaan van deze manen nog groter:

 

Dipool moment.

Min/Max oppervlakte veldsterkte

Invloed van het magn. veld van Jupiter

hoek met de draaias

Io

0.013GRI3
8x1012Tm3

1300/2600 nT

1800 nT

~180°

Europa

 

120/240 nT

420 nT

135°

Ganymede

0.008GRG3
14x1012Tm3

750/1500 nT

120 nT

170°

Callisto

 

<30 nT

35 nT

~80°

Nog enkele interessante gegevens:

 • Massa van de Aarde: 5.976 x 1024 kg
 • Volume van de Aarde: 1,08323 x 1012 km3

Onnodig te vermelden dat een geschapen zonnestelsel, geen enkel van deze problemen hoeft te verklaren...

Maar er zijn toch nog enige bedenkingen vanuit de geschiedenis! Lees hierover meer in Catastrofes.