Het bestaan van geestelijke wetten


Spelletjes met de geestelijke wereld? Niet zonder gevaaar!

n onze cultuur leeft bij veel mensen de gedachte dat geesten niet bestaan. Dat is het resultaat van een filosofische gedachte, het ‘positivisme[1], die op het einde van de 19e eeuw de wetenschap beïnvloedde. Onder invloed van die gedachte besloten Niels Bohr en Werner Heisenberg, twee zeer befaamde natuurkundigen, een kleine 100 jaar geleden “dat enkel meetbare vragen door wetenschappers zouden moeten bestudeerd worden” [2]. Hun beslissing werd het begin van de algemeen aanvaarding van het positivisme in de wetenschappelijke wereld. Sommige mensen vereenvoudigden deze opvatting tot de gedachte dat geestelijke  zaken een product zijn van onze verbeelding en eigenlijk niet tot de realiteit behoren. Maar dat is een foute opvatting die de mensheid veel onheil brengt.

 

Natuurkundigen bestuderen de natuur en vinden daar heel algemeen wetten van oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld: je laat een voorwerp van op een hoogte los en het valt. Oorzaak is de zwaartekracht; het gevolg is een versnelde neerwaartse beweging.

Nog altijd bestuderen wetenschappers  bijna geen geestelijke wetmatigheden; dit blijkt meer de zaak te zijn van (verzekeringen!), filosofen en religieuzen. Toch zijn geestelijke wetten even reëel als natuurkundige wetten. Alleen zijn  “oorzaak en gevolg” daar niet 1 op 1 met mekaar verbonden. Ze kunnen daarom niet gemeten worden en niet wiskundig beschreven worden.  Toch zijn het net de geestelijke wetmatigheden die de kwaliteit van ons leven bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld met een glimlach en wat welgemeende vriendelijke woorden in zeer veel gevallen conflicten oplossen. Gebruik je daarentegen boosheid, kracht of  geweld, dan kan een onbenullige kwestie leiden tot een levenslange vete.

Veel van deze geestelijke wetmatigheden zijn als basis voor levensheiliging opgenomen in de verschillende godsdiensten die de wereld rijk is.  Zo is de geestelijke wet “ heb uw naaste lief als uzelf” een vrij algemene regel die in vrijwel elke grote godsdienst te vinden is. Je naaste liefhebben is de basis voor een vredige verstandhouding onder mekaar.  (merk op dat ook veel ongelovigen deze geestelijke wetmatigheid respecteren!)

Ondanks dit alles doen veel mensen maar op alsof er geen geestelijke wetmatigheden bestaan en dat is een domme fout. Een natuurwet zegt: “Vuur is heet en ons lichaam kan dat maar in bepaalde mate verdragen”. Om verwonding en pijn van hitte te vermijden, vermijden wij allemaal overdreven hitte.  Zo moeten wij ook omgaan met de geestelijke wetmatigheden, willen wij de gevolgen van fouten vermijden.

Velen van ons lijden door “onrecht” dat hen overkomt, maar dat “onrecht” heeft een oorzaak en die oorzaak moeten we leren zien, vermijden en wegnemen. Een groot deel van het lijden komt voor uit eigen schuld. We moeten een nieuwe levenswijze aannemen, één die rekening houdt met de geestelijke wetmatigheden, die we dringend eens in kaart moeten brengen.

Er zijn dingen die echt verboden terrein zijn voor mensen die een zorgeloos leven willen leiden. De Bijbel, de heilige geschriften van Joden, christenen en protestanten, verbiedt bijvoorbeeld het oproepen van geesten van overledenen. Dit is om de mens te beschermen tegen de (mogelijke) gevolgen. Elke overtreding van dit soort geestelijke regels kan nefaste gevolgen hebben in je leven... die je  kunnen achtervolgen voor de rest van je leven!   Soms is het mogelijk die gevolgen te onderdrukken en ze min of meer baas te blijven, in andere gevallen loopt het gewoon verkeerd af!

Hulpdiensten kunnen hiervan getuigen. Mensen die één zelfmoordpoging gedaan hebben, vallen meestal in herhaling. Soms lijkt de oorzaak uit het niets te komen. Zo werd hier bij de plaatselijke spoed enkele weken geleden een gezonde jonge vrouw met de ambulance opgehaald; ze had zichzelf van een trap gegooid. Na haar ontslag uit het ziekenhuis werd ze enkele dagen later op het nippertje gered van de verdrinkingsdood.  Toen de ambulance verpleegster naar haar motief vroeg, bleek het een kracht groter dan haarzelf te zijn die deze daden bestuurde. Het slachtoffer kon zich nog herinneren dat die kracht zich op een gegeven moment (een lange tijd daarvoor) meester van haar leven had  gemaakt. Ze kon echter geen link leggen met iets wat ze gedaan zou hebben. Ook was ze niet sterk genoeg om weerstand te bieden aan die geestelijke overmacht in zichzelf.

Het ontbreken van het leggen van een link is het resultaat van onze onkunde op dit gebied en dat komt voort uit het feit dat we helemaal niet meer in dit soort zaken geloven.  Ten onrechte!

Wanneer we geestelijke wetten overtreden, heeft dat gevolgen! Dat kan gaan van angst bij het minste  geluid, overdreven bezorgdheid, dwangmatige handelingen ... tot vreselijke misdaden die de voorpagina van de krant halen,

Wat veel mensen ter gelegenheid van Halloween doen, kan onschuldig lijken maar sommige handelingen van dit evenement overtreden geestelijke wetten en hebben daarom gevolgen.  Onnodig angstige momenten opzoeken, is er één van. Geesten  oproepen ook, jezelf verkleden als boze geest of jezelf besmeuren met (iets dat lijkt op) bloed: je vereenzelvigt jezelf met die boze geesten.

De weg terug is zeer moeilijk. Menselijk gezien is het bijna onmogelijk om van de gevolgen af te raken. In veel gevallen dragen mensen ze hun hele leven met zich mee.

Voor zover bekend is er maar één manier om werkelijk van die gevolgen af te raken. Het is een methode die de Schepper van hemel en aarde voorzien heeft:  wanneer je beslist om je van de verkeerde praktijken af te keren, kan je Hem om vergeving vragen voor het overtreden van de geestelijke wetten omdat Zijn Zoon Jezus zijn leven gegeven heeft voor onze overtredingen.  Geen van de andere godsdiensten heeft een gelijkaardige oplossing.

 

Meer weten? Neem contact met ons op per mail.

 

 


[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopenhaagse_interpretatie#De_betekenis_van_de_golffunctie