Symposium creationisme 2011


Geloven in schepping in 2011: wijs of onwijs?

Of we theoloog zijn of een ‘gewone’ gelovige - de Bijbel leert dat we ons moeten kunnen verantwoorden voor het geloof dat in ons leeft. Kunt u dat in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap?

Bent u van mening dat wetenschap en geloof gescheiden moeten zijn in uw leven?

Of hebt u de eerste bladzijden van uw Bijbel geschrapt omdat het volgens uw inzichten eerder een mythologisch verhaal is?

Hoe dan ook: als de zoektocht naar de waarheid over de schepping ergens uw interesse kan wegdragen, dan is dit symposium the place to be! (en leer alvast Genesis 1 maar uit je hoofd, de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn verbazingwekkend!)

Samenvattingen

Hieronder volgt de korte inhoud van de verschillende lezingen:

Rinus Kiel: Bijbel en wetenschap - onverzoenlijk?

In deze lezing kreeg u een inleiding in de geschiedenis van fysica, vooral van de voorbije 120 jaar. Max Planck stelde in 1901 een formule op die de basis werd van de kwantummechanica (Quantum electrodynamics QED), maar hij was zelf niet erg gelukkig met deze ontwikkeling om dat hijzelf de formule niet echt begreep. Het kostte hem 10 jaar om tot een meer bevredigend resultaat te komen. Maar dat bleek te laat te zijn. De trein kon niet meer gestopt worden! Nu meer dan 100 jaar later zien we de resultaten nog steeds. QED is nog steeds het paradepaardje van de academische wereld, maar steeds meer wetenschappers vinden dat er iets schort.
Uit het werk van 1911 is ondertussen een nieuwe fysica ontwikkeld (Stochastic electrodynamics SED). Het is het werk van een handje vol wetenschappers, zo goed als nergens wordt het gefinancierd. De resultaten zijn echter begrijpbaar (mits enige inzet). De wiskunde er achter is veel eenvoudiger en de berekeningen korter.
Maar het grote verschil voor de gelovige is de impact op de geloofwaardigheid van Genesis 1 en 2.
Uit de  SED komt de theorie van Setterfield voort. Setterfield ziet de plasmafysica als de oplossing voor de problemen met het ontstaan van de sterren en de planeten die door de big bang enkel door gravitatiekrachten tot stand zouden gekomen zijn. Meer info vind je hier: het plasma universum.

Robert De Telder: GENESIS versus EGYPTOLOGIE

Het Bijbelboek Genesis IS geschiedschrijving.

Het werk van WISEMAN wordt belicht: Het boek Genesis is volgens Wiseman een compilatie door Mozes van in totaal 11 kleitabletten van 11 auteurs. Elf maal vinden we in Genesis het Hebreeuwse woord TOLEDOTH dat in de NBG Vertaling 1951 weergegeven wordt voor ‘geschiedenis’, ‘geslachtsregister’ en ‘nakomelingen’. De kennis en gewoontes van het schrijven in het derde millennium voor Christus worden besproken aan de hand van de duizenden kleitabletten die in Mesopotamië, het huidige Irak, werden opgegraven.

De historische interacties tussen de Bijbelboeken Genesis en Exodus komen aan bod en er is aandacht voor de geschiedenis-Psalm 78 met de verwijzing naar de roemrijke en krachtige daden van de HERE God in de geschiedenis van Israël wanneer het uit Egypte werd uitgeleid.

Niets is hierover terug te vinden in de orthodoxe Egyptologie. Het is een complot dat teruggaat tot de tweede helft van de 19de eeuw. Een complot tussen evolutietheorie, bijbelkritiek en Egyptologie.  

Een van de peilers van de Egyptologie, de zogenaamde Sothis-kalender, zijn door het revisionisme verkeerd bevonden. Vooral de eerste link van 1321 BC wordt belicht en onderuitgehaald. De vermeende Sothis-kalender is een fabricatie van de oude Grieken.

Tot slot bespreken we de nieuwe chronologie vanuit Genesis en de overige Bijbelboeken.

Dr Peter Borger: Nieuwe inzichten in de biologie en "schepping naar zijn aard"

"Hoe is het te verklaren dat er steeds meer mensen –zelfs christenen – de evolutietheorie van Charles Darwin accepteren? Is Darwins theorie zo goed dat er geen uitweg meer is? Integendeel. De biologische waarnemingen van de 21ste eeuw rechtvaardigen de complete verwerping van Darwins dogma's. In het bijzonder ‘zijn’ natuurlijke selectie als drijfveer voor het hypothetische proces waarbij microben in mensen veranderden, maar ook de universele gemeenschappelijke afstamming. De waarnemingen van de biologie rechtvaardigen de introductie van een op INTELLIGENT DESIGN gebaseerde theorie.
Hoe zou zo'n theorie er uit kunnen zien? In 2009 heb ik een compilatie alternatieve biologische hypothesen gepubliceerd, die mijns inziens alle biologische fenomenen verklaren zonder gebruik te hoeven maken van Darwins dogma's en zonder de noodzaak van een directe goddelijke interventie. Binnen deze theorie gaat variatie als volgt: er ontwikkelen zich organismen vanuit een oertype (naar zijn aard) omdat ze over multi-functionele genomen beschikken, waardoor ze enorm snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Een genetische herschikking is namelijk het enige dat nodig is om de juiste variatie en specialisatie te bewerkstelligen. Een toevoeging van nieuwe biologische informatie is onnodig - de informatie was van den beginne aanwezig. Wat we dan als evolutie waarnemen zijn nieuwe combinaties van reeds bestaande informatie - informatie die reeds sinds het begin aanwezig was. Het wordt mogelijk gemaakt door ingebouwde variatie-en speciatie mechanismen, die we overal in het genoom aantreffen. "