De boer, hij wist het al…


De boer, hij wist het al...

Het zal zo rond het jaar 30 na Christus zijn geweest. Gedrieën liepen ze achter Jezus aan: de wetenschapper, de rabbi en de boer. Het intellect was - zoals steeds door de eeuwen heen - druk met elkaar in gesprek. De boer luisterde. Hij hoorde de rabbi vertellen over de schepping: " ……Het waren natuurlijk wel zes dagen geweest, dat was duidelijk, maar het hoefde niet per se dagen te zijn van 24 uur. Één dag was immers in Gods ogen gelijk aan duizend jaar en duizend jaar gelijk aan één dag. De ordening van de schepping was belangrijk. De volgorde stond vast. De dagen stonden vast, maar of ook toen de dagen uit 24 uur bestonden …..?"

Terwijl ze Jezus volgden, samen met meer dan 4000 anderen, nu al voor de derde dag op rij, nam de wetenschapper het woord: "Ja zo dacht ik ook als gelovig wetenschapper. Het is de enige manier om de Bijbel en de wetenschap binnen dezelfde context te kunnen verklaren. Maar…." zo vervolgde de wetenschapper. De boer hoorde hoe de wetenschapper aan de rabbi vertelde, hoe hij in de week van Marcus 6 ook achter Jezus was aangegaan. Met maar meer dan 5000 man waren ze geweest. De wetenschapper had met eigen ogen gezien, hoe Jezus van vijf broden en twee visjes maar liefst meer dan 5000 man had gevoed en dat er twaalf manden vol brood en vis over bleven. De wetenschapper vertelde hoe hij de twaalf overgebleven manden naar evenzoveel universiteiten in de wereld had gezonden. Het waren dezelfde universiteiten die al jarenlang de aarde en het heelal bestudeerden en hadden vastgesteld dat de aarde minstens 4.570.000.000 jaar oud moest zijn. Het heelal was, volgens die gerespecteerde universiteiten nog veel ouder: 13,7 miljard jaar. Het scheppingsverhaal liet zich echter terugrekenen tot slechts enkele duizenden jaren. Alleen door te stellen dat een scheppingsdag zich uitstrekte over miljoenen jaren, konden beide ‘geloven’ elkaar in stand houden. Juist naar al die gerespecteerde universiteiten met al die knappe wetenschappers had hij de manden vol brood en vis gestuurd. De vraag aan de wetenschap luidde: Kunt u bij benadering de productietijd van de vis en het brood aangeven ?

"Juist de afgelopen week" - zo vertelde de wetenschapper - "kreeg ik de rapporten retour. Net zoals men de aarde had onderzocht op oudheid en oorsprong, zo had men ook het brood doormidden gezaagd en ontleed. Alle onderzoekers waren unaniem van mening dat de baktijd minimaal één uur bedroeg; het meel moest rijzen in één dag. Het gemalen graan kon op z’n vroegst eind vorig jaar zijn geoogst. Voordat het graan op de akker is volgroeit, is er toch al snel een half jaar voorbij." - De wetenschapper haalde even adem en vervolgde - "Maar het gezaaide graan is afkomstig van een aar, die op zijn beurt ook weer is gezaaid…. en ook die weer is geoogst….gezaaid…. geoogst…. gezaaid en die……en die…in een oneindige rij……… generaties lang. Om kort te gaan…..is het een proces van miljarden jaren, voordat de aangeleverde mand met brood kant en klaar is. Over de manden met vis spraken de rapporten soortgelijk". Gedrieën keken ze met hongerige ogen naar Jezus. De leerlingen van Jezus gingen weer rond. Enkele broden en visjes werden ingezameld. Vol verwondering zagen ze hoe Jezus de broden brak. Hoe er ruim 4000 man van werden gevoed en dat er nog zeven manden met brood en vis over bleven. Ze zagen met eigen ogen dat Jezus binnen een seconde het brood en de vissen schiep. Wederom had God een natuurproces van miljarden jaren door een scheppend Woord overbrugd:

God kan het echt. Hij kan alles …!

Natuurlijk was de boer ook onder de indruk van dat wonder, toch zei hij: "Voor mij niets nieuws. God schiep in 6 x 24 uur een volwassen aarde. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Net zo’n wonder als in Marcus 6 en 8. Jezus schiep in een oogwenk een bestaand nieuw brood en een volwassen nieuwe vis. Wanneer je die volwassen nieuwe vis opensnijdt en de ingewanden van die vis opent, moet je niet raar opkijken dat je er restjes kuit en gedeeltelijk voedselresten in vindt, alsof die zojuist geschapen vis de afgelopen week nog door een hom aanbiedend mannetje is benaderd en alsof het de dag ervoor nog insecten en zeewier heeft gegeten. Het lijkt alsof die vis een veel langer verleden heeft. Alsof het een vader en moeder heeft gehad en een héél lang voorgeslacht. Zo schiep God ook enkele duizenden jaren geleden in 6 x 24 uur een draaiende aarde. Wanneer je die aarde bestudeert en ontleedt, dan lijkt het alsof de aarde en alles wat er op leeft een veel langer verleden heeft…….…!!!!

Ook mijn dagelijks werk als boer overtuigt mij dat een scheppingsdag niet veel langer kan zijn geweest dan 24 uur." Met open mond keken de rabbi en de wetenschapper hem vragend aan. "De planten en de bomen zijn op de 3e dag geschapen" - zei de boer - "de zon is pas geschapen op de 4e dag. Iedere boer weet toch dat planten en bomen niet veel langer dan 24 uur zonder zonlicht kunnen………………..?"

Joop de Vries (Ermelo)