Natuurwetten en biologie


Inleiding

Net zoals er in de fysica natuurwetten zijn, vinden we die ook in de biologie.

Een natuurwet is een afgeleide van waarnemingen die steeds herhaald kunnen worden. Onder de juiste (zelfde) omstandigheden vindt men steeds hetzelfde resultaat. 

Eerste wet

De eerste wet zegt dat er enkel leven kan voortkomen uit leven. In 1668 bewees Francesco Redi dat vliegen niet vanzelf ontstaan, maar dat ze door het leggen van eitjes tot stand kwamen’. (http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Redi)

De eerste wet herbevestigd

In 1768 kwam de Italiaanse onderzoeker Lazzaro Spallanzani (10 January 1729 – 12 February 1799)(http://en.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Spallanzani) tot de bijna gelijkaardige vaststelling: hij bewees dat microben zich door de lucht verplaatsen en dat ze vernietigd worden door ze te koken.

En voor de derde maal...

In de tweede helft van de jaren 1880 toonde Louis Pasteur ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur ) (nogmaals) aan dat bacteriën de oorzaak zijn van rottingsprocessen en dat deze konden worden tegengegaan door een techniek die de naam ‘pasteuriseren’ kreeg.

Stoten we ons voor een vierde keer aan dezelfde steen?

Het werk van Pasteur is gebeurd een tweetal decennia na het uitkomen van boek van Darwin ‘The origin of species’. Ondanks het wetenschappelijk bewijs van Pasteur kon dit werk de gedachte van abiogenese niet uit de wereld helpen en bleef men verder zoeken naar een oplossing (voor de evolutietheorie). Ditmaal wist men werkelijk dat men met “niets”, in feite "geen leven" bedoelt, want men ging op zoek naar leven dat zou ontstaan zijn uit eenvoudige chemische stoffen. Hiervoor ging men zelfs tot op Mars.

We zijn nu al sinds 1954 (Stanley Miller http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Miller ) deze onderzoeken aan het bekostigen en we moeten beseffen dat er nog steeds geen enkel bewijs is gevonden. Dit maal is het niet een enkeling die er naar zoekt, maar zijn het hele organisaties. Enorm veel energie wordt er gestoken in het zoeken naar het ontstaan van het leven. Er wordt ook enorm veel propaganda gemaakt,

want anders blijft de belastingbetaler niet betalen, of geeft de overheid geen geld meer. Maar tot nu toe is er GEEN ENKEL BEWIJS van abiogenese geleverd. De wet die bijna 340 jaar geleden werd opgesteld door Francesco Redi en die werd bevestigd door Louis Pasteur blijft gelden. Ze is trouwens perfect van toepassing in onze industrie en geneeskunde: Dagelijks drinken wij gepasteuriseerde melk en eten we conserven uit blik (of heeft iemand hierin toch al een nieuwe levensvorm ontdekt?). De instrumenten van elke dokter of chirurg worden gesteriliseerd om besmettingen te voorkomen. Toch zijn er zonderlingen die het tegenovergestelde willen beweren!

Wat zijn de waarnemingen?

In januari 2009 verscheen er een wetenschappelijk artikel van een groep wetenschappers die constateerden dat de evolutie van de mens niet kon gegaan zijn via de lagere dieren zoals dit

Dit zou betekenen dat deze voorouder rondliep met een complexe genenpool die nog niet ter expressie kwam (oftewel: hij had een heleboel complexe genen waar hij niets mee deed). Dit lijkt ons in tegenspraak met evolutie door natuurlijke selectie: genen die men niet gebruikt, worden weggeselecteerd of muteren. Volgens de theorie werden deze complexe genen vervolgens zowel in de Bilateria als in de diploblasten, onafhankelijk van elkaar, gebruikt om dezelfde soort complexe structuren te bouwen, bv. het zenuwstelsel (convergente evolutie).

Dit onderzoek combineert gegevens uit allerlei verschillende bronnen (bv. genetica, immunologie en morfologie). (bron: )

Waar we voor het ontstaan van het leven uit dode materie een natuurwet moeten overtreden, krijgen we nu ‘bewijzen’ tegen het feit dat het leven zou ontstaan zijn uit 1 gezamenlijke voorouder en bovendien

beweerd wordt in de theorie van Darwin. In het 9 pagina’s tellende artikel wordt haarfijn uit de doeken gedaan waar het om gaat: Hogere diersoorten (Bilateria) werden algemeen verondersteld af te stammen van lagere diersoorten (diploblasten, zoals de Porifera [sponzen], Ctenophora [kwallen], Placozoa [eenvoudige meercelligen] en Cnidaria [neteldieren]). Uit het onderzoek gepubliceerd in PLoS blijkt echter dat de Bilateria en diploblasten even oud zijn (zustergroepen), en dus kunnen de Bilateria niet geëvolueerd zijn uit de diploblasten. De hypothese is dan dat ze beiden tegelijk geëvolueerd zijn uit een nog eenvoudigere voorouder, de placula. In feite wil dit zeggen dat de hele ontwikkeling maar weer een stuk verder terug in de tijd geprojecteerd wordt omdat de eerdere hypothese niet werkt. Deze voorouder is overigens nog nooit aangetroffen onder huidige diersoorten, noch in het fossiele bestand. De grote overeenkomsten in bouwplan en details van complexe kenmerken van de Bilateria en de diploblasten wordt dan toegeschreven aan gemeenschappelijk overgeërfde genen van de vooroudersoort. Http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=getdocument&doi=10.1371/journal.pmed.1000021 )moeten we constateren dat dit inhoudt dat er dus eigenlijk twee of meer evolutiebomen moeten worden gedocumenteerd met fossielen. En dit terwijl we weten dat die ene boom al niet gedocumenteerd geraakt.

Http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=getdocument&

doi=10.1371/journal.pmed.1000021

Een ander voorbeeld

Laat ons nu even het reproductiesysteem met de genen eens bekijken. Het is al meermaals duidelijk bewezen dat dit reproductiesysteem enkele zeer degelijke systemen bezit om fouten uit de recombinatie van de twee helften van het DNA te herstellen. Wanneer we dus zeggen dat mutaties van deze genen de bron van evolutie zijn, dan moeten we concluderen dat het herstelmechanisme z´n werk niet goed gedaan heeft, en dus overtreden we weer een natuurwet. Maar goed, stel dat het zo is, dan moeten we dit zien in tal van situaties. Bijvoorbeeld bij ongevallen met radioactieve stoffen. Wat zien we, bijvoorbeeld bij het ongeval van Tjernobyl (26 april 1986)? Daar zijn inderdaad tot op vandaag een overvloed aan afwijkingen bij mens en dier gevonden; echter, wat we niet hebben gezien zijn mutaties die een positieve uitwerking hebben, evolutie in stijgende lijn dus. Dit is logisch want het is veel gemakkelijker om dingen stuk en lelijk te maken dan ze te verbeteren en mooier te maken. Ook heeft ongeveer 100 jaar experimenten met fruitvliegjes, tot geen enkele verbetering geleid.

Met het bovenstaande in gedachten, mogen we met een gerust hart stellen dat wie gelooft in de evolutietheorie, wel een erg groot geloof moet hebben. Maar hij is daarenboven onwetenschappelijk bezig omdat hij geen rekening houdt met de natuurwetten, waarvan er een aantal in onze industrie dagelijks worden toegepast.

De wetten van Mendel

Wikipedea leert ons het volgende (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetten_van_Mendel):
De Wetten van Mendel
• De uniformiteitswet: als je twee raszuivere individuen (die maar in één kenmerk verschillen) met elkaar kruist, dan zijn de F1-nakomelingen onderling identiek.
• De splitsingswet: bij onderlinge kruising van individuen uit de eerste uniforme generatie krijg je nakomelingen met verschillende fenotypen. Daarbij komen de kenmerken in een vaste getalverhouding tot uiting: 3:1 bij dominant-recessieve overerving en 1:2:1 bij partiële dominantie.
• De onafhankelijkheidswet: de verschillende kenmerken worden onafhankelijk van elkaar overgeërfd.
Mendel bracht duidelijkheid in het mechanisme van de genen. Hij liet zien dat bepaalde eigenschappen beïnvloed konden worden door het juist kruisen van planten of dieren met bepaalde eigenschappen. Verschillende kenmerken kunnen op een onafhankelijke manier worden overgeërfd en zijn daarom op een onafhankelijke manier ‘genoteerd’ in het DNA.

Belangrijk is dat Mendel op deze manier bewijst dat je door opeenvolging van generaties niet kan overgaan van de ene soort naar de andere maar dat de genen op een wetmatige wijze reageren. Hij bewees ook dat bepaalde kenmerken tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn in de genen en dat deze onder de juiste omstandigheden het daglicht zien. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de kleurpatronen van bloemen of van de vacht van katten of de verschillende hondenrassen.

De belangrijkste conclusie moet echter zijn dat de genen een heleboel informatie bevatten, die door het kruisen kan tot expressie gebracht worden.

Besluit

Wie durft het tegendeel van deze natuurwetten als waarheid verkondigen zonder enig bewijs? Blijkbaar kan het onder het mom van evolutie en de gedachte van “we hebben tijd genoeg”. We doen echter een beroep op gezond verstand van de lezer. We worden immers al genoeg gebrainwasht. Zien we in de praktijk niet genoeg dat de bovengenoemde (natuur)wetten dag na dag hun werk doen? Het is om die reden dat steeds meer wetenschappers begrijpen dat er iets mis is met de evolutietheorie van Darwin. (Charles Darwin's tree of life is 'wrong and misleading', claim scientists http://www.telegraph.co.uk/science/4312355/Charles-Darwins-tree-of-life-is-wrong-and-misleading-claim-scientists.html

Op het net staat een lijst die onderhand al ongeveer 700 namen van academici bevat: www.dissentfrom darwin.org (voorlopig ofline)
Moest de evolutietheorie enkel een wetenschappelijke theorie zijn, dat was dit probleem over de oorsprong al lang opgelost. Ondertussen is de evolutietheorie echter ook een levensfilosofie geworden. Een manier om van God af te geraken. Maar wij zijn van mening dat een mens zijn gezond verstand moet gebruiken en de realiteit en  God moet durven onder ogen zien. Voor items over God verwijzen wij u graag naar de site van Real Life: http://www.real-life.be
Natuurlijk willen wij ook in de mate van het mogelijke uw bedenkingen of vragen hieromtrent beantwoorden.

To top

Waar we voor het ontstaan van het leven uit dode materie een natuurwet moeten overtreden, krijgen we nu ‘bewijzen’ tegen het feit dat het leven zou ontstaan zijn uit 1 gezamenlijke voorouder en bovendien moeten we constateren dat dit inhoudt dat er dus eigenlijk twee of meer evolutiebomen moeten worden gedocumenteerd met fossielen. En dit terwijl we weten dat die ene boom al niet gedocumenteerd geraakt.