Waarom blijft het creationisme de kop opsteken?


Waarom blijft het creationisme de kop opsteken?

2008 - de voorbereiding van het darwinjaar:

Men spaarde kosten nog moeite: 200.000 Euro werd toegewezen aan filosoof Johan Braeckman (30/1/2008) om de evolutietheorie te promoten, en even later (14/4/2008) 138.000 Euro om de toestand in de scholen op het gebied van het onderwijs van evolutie te onderzoeken en nadien (22/12/2008) werd er 50.000 Euro uitgegeven om de "Galerij van de Evolutie" te sponseren. Is men hier op spokenjacht of is er iets serieus aan de hand? Waarom moet de zo succesvolle wetenschap zulke bedragen ontvangen om haar bevindingen aan de man te brengen? Wat is hier aan de hand?

Laat ons eerst twee (korte) definities neerzetten:

  • Geloven is aannemen wat iemand anders beweert.
  • Wetenschap is verifieerbare kennis.

Hieruit volgt dat men de wetenschap ruwweg in twee groepen moet indelen: Historische wetenschap en praktische wetenschap. Praktische wetenschap is dit deel van de wetenschap dat verifieerbaar is en echt aan bovenstaande definitie voor wetenschap voldoet. Historische wetenschap is niet verifieerbaar, hoe goed men ook heeft nagedacht over hoe het verleden er zou hebben uitgezien, men is nooit zeker dat het inderdaad gegaan is zoals men beweert; het is een kwestie van geloof. Er is echter nog een categorie wetenschap die onder de geloofsnoemer geloof valt en dat is de theoretische wetenschap die dingen beweert die niet bewezen zijn, of die niet bewijsbaar zijn. De evolutietheorie valt onder deze noemer, ze is volgens ons immers niet bewezen. In het volgende lijstje vindt u wat wij menen de 10 grootste knelpunten te zijn in de omvattende theorie die het ontstaan van het leven en de aarde moet verklaren. Het zijn zeker niet de enige problemen en misschien hebben anderen hierover een verschillende mening maar in elk geval is deze lijst een begin om de nu bijna 150 jarige discussie eindelijk eens af te ronden. Zijn er bewijzen voor de evolutietheorie of niet?

1. Abiogenese

Men heeft tot nu toe nog geen afdoend scenario gevonden voor de overgang van aminozuren die in de oersoep zouden tot stand gekomen zijn (ook nog niet bewezen) naar het eerste leven. Daar er geen scenario is, is er ook geen mogelijkheid tot verificatie of bewijsvoering.

Hiermee is de basis van de evolutietheorie onbestaand! Waar er geen leven kan ontstaan is evolutie niet van toepassing...

Een link naar Wikipedia

Zijn nog leerlingen wiens huiswerk de hond heeft opgegeten?

2. Van eencellig naar meercellig

Bij de veronderstelde overgang van eencelligen naar meercelligen is er het probleem met de telomeren. Dit is een vrij complex systeem op niveau van het DNA dat er voor zorgt dat het ongeremd kopiëren van cellen niet kan gebeuren in meercellige wezens. Immers hierdoor zouden deze meercelligen onsterfelijk zijn. Wie kan verklaren hoe dit systeem, samen met de overgang van eencellig naar meercellig, elke keer dat er in de natuur deze overgang zou gemaakt zijn, perfect werkend en parallel tot stand is gekomen?

Een bijkomende moeilijkheid voor evolutie is het averechtse telomerensysteem van het vale stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa). Bij deze vogel groeien de telomeren aan in plaats van te verdwijnen.

Meer uitleg bij wikipedia.

3. Geslachtelijke voortplanting

Dan is er de overgang van ongeslachtelijke voortplanting naar geslachtelijke voortplanting. Dit is een zeer complex systeem dat onder andere zorgt voor de diversiteit in de natuur. Geslachtelijke voortplanting heeft twee parallel ontwikkelde systemen nodig: man en vrouw. Het is duidelijk dat dit weer een zeer complex geheel is, maar dit keer mag er niets mis gaan want falen is uitsterven! Parallel met de ontwikkeling van mannelijke en vrouwelijke wezens, is het systeem ontstaan waarbij diversiteit van deze wezens tot stand kwam. Het grote kenmerk van geslachtelijke voortplanting is dat er variatie mogelijk is. Honden kunnen bijvoorbeeld in allerlei rassen gekweekt worden door selectief te werk te gaan. Dit vereist niet alleen het systeem met DNA waarbij twee evenredige delen van het DNA van man en vrouw tezamen komen, maar ook het parametrische ontwerp van al deze wezens. In de CAD wereld is het parametrisch tekenen pas mogelijk geworden, enkele tientallen jaren na de ontwikkeling van de eerste CAD systemen. Dit door toedoen van zeer hoog opgeleide wiskundigen en computerspecialisten. Een parametrisch systeem is één zaak, parametrische modellen maken is al even moeilijk! Wat mag er variëren en wat niet, binnen welke grenzen is de variatie mogelijk? Wie geeft er een afdoende verklaring hoe zoiets vanzelf tot stand kan komen?

Wat meer uitleg over de problematiek (door evolutionisten) vind u hier (engelstalig).

4. Het instinkt

Bij het leven van de meeste dieren, van bacteriën tot het meest complexe dier en zelfs de mens, speelt het instinkt een grote rol. Hoe komt een instinct tot stand volgens de evolutietheorie, hoe worden de gegevens vastgelegd? Ziet men enige evolutie in het instinct? Is er een antwoord op deze vragen? Is er bewijsvoering voor een mogelijk antwoord?

5. De diversiteit van het leven

De enorme diversiteit van het leven op aarde moet ook vragen oproepen. Het kan op het eerste zicht een beetje op overvloed lijken dat er zo veel verschillende dieren en planten bestaan, maar het uitsterven van bepaalde groepen van planten en dieren kan funest zijn voor het evenwicht in de natuur. Om een idee te krijgen hoe georganiseerd het leven op aarde is, kan men eerst en vooral het mislukte project "biosfere 2" bestuderen. Verder kan men bijvoorbeeld de mens onder de loep nemen: De cellen in ons lichaam: elke cel is zo complex als een (hele) grote stad. In ons lichaam zijn 100.000.000.000.000 cellen aanwezig, een deel van de werking van ons lichaam berust op 100.000 verschillende enzymes, in onze hersenen vind je 100.000.000.000 neuronen die met 400.000 km zenuwvezels zijn verbonden met 1014 verbindingen, ...

In ons lichaam werken al de verschillende systemen met een ongelofelijke zekerheid. Fouten worden automatisch verholpen, elke cel krijgt zijn voeding, kan zijn afval kwijt, weet wat ze moet doen en doet dat ook op het juiste moment. Ondanks het feit dat het leven op deze wereld bestaat uit organismen vanaf de kleinste virus (de bacteriophage vind je bijvoorbeeld in zeewater; tot 1.000.000.000 stuks per ml), tot de grote blauwe vinvis (170 ton) is de organisatie en het evenwicht tussen de verschillende soorten ongekend. Volgens de wet van de sterkste zouden virussen of fungi al snel alle leven om zeep kunnen helpen. Toch werkt alles al duizenden jaren zonder noemenswaardige problemen. Enkel de mens veroorzaakt hier en daar wat problemen omdat hij met niet genoeg overleg of te zelfzuchtig te werk gaat. Wie is de dirigent van deze ongelofelijke complexe situatie?

6. De geologische kolom

De geologische kolom kan dan wel de basis voor de evolutietheorie zijn, maar tal van problemen zijn niet te verklaren zonder het catastrofemodel dat 'geleend' werd van de creationisten. Bijvoorbeeld: Hoe kan het uniformalisme verklaren dat er bomen door deze lagen steken. Hoe verklaart men dat deze lagen nog niet weg geërodeerd zijn, gezien de huidige gekende erosiesnelheden. Daar volgens de evolutietheorie enorme tijden verstreken zijn, zouden de meeste afzettingslagen al lang weg geërodeerd moeten zijn. De laatste decennia werd duidelijk dat catastrofen aan de basis liggen van afzettingen van lagen, lagen die door het uniformaliteitsprincipe werden uitgelegd als het resultaat van seizoensgebonden afzettingen. Wat is er juist? De waarnemingen of het gedachtegoed? Wanneer leren we onze kinderen op school niet wat we waarnemen?

7. De missing link

Het fossielenbestand: men suggereert dat de missing links ondertussen wel zijn ingevuld. Echter in de vakliteratuur wordt de stamboom van het leven meer en meer vervangen door iets wat lijkt op een rietveld. Er zijn geen aanwijzingen voor gezamenlijke voorouders en de 'stamboom' kan beter voorgesteld worden door een holle wolk: een schil van bladeren die op geen enkele manier aan mekaar hangt. Zijn er bewijzen voor een evolutiestamboom of zijn ze er niet? Wie bekent schuld?

8. Meten met geijkt gereedschap

De dateringsmethoden zijn niet ijkbaar! Voor zover wij weten is er geen eenduidig systeem, analoog met het SI stelsel van eenheden waarmee een eenduidige ijking tot stand kan komen. Waar het meetinstrument niet ijkbaar is, valt er niet te meten! Bestaat er een dateringsmeter die in aanmerking komt om een officiële ijking te krijgen? Zo niet, kan je niet beweren dat je de ouderdom van voorwerpen kan meten. Je kan wel schatten en dan is het aan de toehoorder om te geloven of niet...

9. Het ontstaan van ons zonnestelsel

De theorie die het ontstaan van ons zonnestelsel beschrijft, kan niet verklaren hoe het komt dat er manen zijn die in de verkeerde richting draaien, dat er planeten zijn die een verkeerd draaimoment om de eigen as hebben en dat het draaimoment van de verschillende planeten rond de zon niet gelijk is - het zou trouwens ook niet kunnen. Is er een theorie die een goede verklaring geeft? -Meer hierover-

10. The early faint sun paradox

Het ontstaan van de zon zou impliceren dat in haar jeugd haar stralingskracht een heel stuk lager was. Hierdoor kwam er minder warmte op de aarde terecht en was de temperatuur lager. Wie verklaart dan het ontstaan van het leven op een aarde die volgens deze theorie onder een laag ijs bedekt was? -Meer hierover-

 

Besluit

Beste lezer, de evolutietheorie ligt onder zware druk! Niet zozeer een druk uit het kamp van de leek, maar een zware druk van de zijde van de wetenschap. Dit wordt nog niet openlijk toegegeven, maar meer en meer mensen krijgen met verdachte 'wetenschap' te maken. Hierdoor is de populariteit van de evolutietheorie aan het zakken. Steeds meer mensen durven hun stem laten horen omdat ze beseffen dat hen iets wordt voorgehouden dat geen grond heeft om op te staan.

Tot slot leggen we nog graag een vraag voor die niet wetenschappelijk beantwoord kan worden, maar toch zeer het overwegen waard is: Waarom is al wat leeft, beweegt en groot genoeg is om met het blote oog te zien, symmetrisch aan de buitenzijde terwijl de binnenkant voor een aanzienlijk deel niet symmetrisch is? Waarom is het een lust voor het oog om naar de natuur te kijken vanwege de overweldigende pracht? Kan hier een verklaring voor gevonden worden of is dit eens te meer toeval???

 

Goed, maar waarom moet de evolutietheorie dan zo gepromoot worden door de overheid? Onze ervaring leert dat er steeds 1 oorzaak met nek en schouders boven alle andere argumenten uitsteekt. Het creationisme houdt in dat er een Schepper is en dat houdt op zich weer in dat er Iemand of een Macht is waaraan door de mens waarschijnlijk rekenschap zal moeten afgelegd worden. Veel mensen willen hiervan niet weten. En het lijkt er op dat in de politieke partijen ook heel wat mensen zijn die dit liever niet dan wel horen. Maar logisch gezien moeten we toch de feiten onder ogen zien: Is er een Schepper of is Hij er niet? En als deze vraag positief wordt beantwoord, dan draagt ieder mens op zich zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden. Dus beste lezer: een verwittigd man is er twee waard. Bezin uzelf met dubbele kracht over dit vraagstuk, het kan letterlijk en figuurlijk van levensbelang zijn. Zie de feiten onder ogen en laat u niet misleiden door allerlei propaganda. Ieder mens heeft de nodige vaardigheden om op zijn eigen manier na te gaan hoe bewijsbaar bepaalde uitspraken zijn om daaruit zijn eigen besluiten te trekken. Laat u niet brainwashen!

 

Moest u hiermee problemen hebben dan willen we u graag op weg zetten, maar leg dit vraagstuk zeker niet naast u neer!

Moest u weet hebben van fouten in dit betoog, zaken die door wetenschappelijk onderzoek weerlegd kunnen worden, dan vragen wij u vriendelijk om ons daar attent op te maken. Wij verwijderen dit dat onmiddellijk want wij willen de waarheid verkondigen!