Biologie - het vak bij uitstek om creationist te worden


Biologie - het vak bij uitstek om creationist te worden

Sommige wetenschappen hebben stilaan hun grenzen bereikt. De klassieke mechanica is hier een goed voorbeeld van. Maar de biologen wacht anno 2007 nog steeds een groot onontgonnen gebied. Met de steeds beter wordende onderzoeksinstrumenten gaat de wondere wereld van het leven eigenlijk nu pas goed open. De laatste jaren worden stilaan de mechanismen ontdekt die aan de basis van het leven liggen. Niet dat men nu een sluitende definitie voor het woord 'leven' zou kunnen geven, dat wordt als maar moeilijker. Maar stukje bij beetje wordt er duidelijk hoe dingen werken - het waarom blijft nog steeds een mysterie. Hoe (voor de mens minimaal 100.000 verschillende) enzymen aangemaakt worden aan de hand van ons DNA, hoe ons DNA tijdens het kopiëren op fouten verbeterd wordt door een complex systeem waarbij minimaal 15 enzymen een rol spelen, zijn twee voorbeelden van mechanismen die we stilaan kunnen begrijpen.

Maar nog vele zaken zijn onopgelost: Hoe werken onze hersenen, wat is ons besef van zijn, wat is het instinct, hoe worden organen gestuurd zonder we daar enig besef van hebben, wat is communiceren, wat zijn gevoelens???

Volgens ons (Creabel) zullen een aantal van die vragen nooit opgelost worden op de manier waarop men heden ten dage wetenschap beoefent. Hiervoor zijn niet de juiste filosofische uitgangspunten aanwezig. Maar zelfs al gaat het enkel over het bewijzen van de evolutietheorie, dan zijn zelfs een groot aantal evolutionisten al lang niet meer zo enthousiast. De reden is dat er een aantal zaken zijn waar men eigenlijk de hoop stilaan opgeeft om ooit nog een wetenschappelijke verklaring te vinden. We sommen er enige op:

 • We beginnen met de koningin der vragen zoals Berne (Physiology, Berne R.M. & Levy M.N., Mosby, 3th ed.,St-Louis, 1993.) het stelt. Hoe is de evolutionaire overgang tussen de relatief simpele aseksuele overgang naar veel complexere seksuele voortplanting in zijn werk gegaan? Waarom gebeurde dit in eerste instantie? De evolutie van de levende wezens zou veel simpeler zijn moest er bij de voortplanting maar 1 wezen in het spel zijn. De veranderingen van het DNA zouden veel simpeler te werk gaan. In een seksuele voortplanting moeten in theorie de beide partners een zelfde mutatie of verandering in het DNA moeten ondergaan, wil ze te voorschijn kunnen komen in het volgende geslacht.
 • Over het ontstaan van de telomeren kan men dezelfde vragen stellen. Eencellige wezens hebben geen telomeren. Waarom hebben meercelligen er wel? Hoe is dit complexe systeem tot stand gekomen? Waarom bestaan er geen meercellige wezens zonder telomeren?
 • Hoe zijn door 'evolutie' complexe systemen ontstaan in tegenspraak met de tweede wet van de thermodynamica? Deze fysische wet, die voldoende bewezen is, leert ons dat de natuur neigt naar totale wanorde met 1 energie-niveau. Elk stukje leven, elke cel is het toppunt van orde door zijn enorm complexe structuur.
 • Wetenschappelijk gezien is er geen mechanisme bekend waardoor het DNA zou kunnen veranderen waardoor evolutie zou kunnen verklaard worden. Mutaties in het DNA, variaties van de soorten, natuurlijke selectie, de wet van de sterkste.. geen van deze mechanismen kan een degelijk voorstel doen voor een evolutie mechanisme. Hoe gaat evolutie dan wel in zijn werk?

Deze lijst kan nog even doorgaan. Een groot aantal van de artikelen op onze site gaan er over. Met deze en andere vragen zijn er natuurlijk ook wetenschappers die uiting geven aan deze vragen. Hieronder vindt u een lijst van (Engelstalige) boeken geschreven door wetenschappers die uitgesproken aanhangers zijn van de evolutietheorie. Het spreekt voor zich dat deze lijst verre van volledig is.

 • Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution; Michael J. Behe
 • Life Itself; Francis Crick
 • Evolution: a theory in crisis; Michael Denton
 • The Neck of the Giraffe; Francis Hitching
 • Beyond Neo-Darwinism: An Introduction to the New Evolutionary Paradigm; Mae-Wan Ho en Peter Saunders
 • Darwinism: The Refutation of a Myth; Soren Lovtrup
 • The Problems of Evolution; Mark Ridley
 • Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth; Robert Shapiro
 • The Great Evolution Mystery; Gordon Rattray Taylor

Tot slot citeren we Soren Lovtrup, een Zweedse embryoloog, uit bovengenoemd boek (p422):

"Ik denk dat de Darwinistische mythe eens zal gezien worden als het grootste bedrog in de geschiedenis van de wetenschap. De dag dat dit gebeurt zullen velen zich afvragen: hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren?"