Creationist = misdadiger?


26 juni 2007 - Het einde van het creationisme in Europa?

 

Het gevaar van een onterechte veroordeling dwingt ons er toe om repliek te geven op een hoogst fantasierijk document dat in de politieke wereld zijn weg heeft gevonden.

Wij geven commentaar bij elke paragraaf tot het moment dat men de onderwijstoestand per land bespreekt.

Ondertussen, na september 2007, is er een nieuwe versie van dit rapport.

 

Doc. 11297 8 June 2007

 

The dangers of creationism in education

 

Report

Committee on Culture, Science and Education

Rapporteur: Mr Guy LENGAGNE, France, Socialist Group

 

Summary

 

The theory of evolution is being attacked by religious fundamentalists who call for creationist theories to be taught in European schools alongside or even in place of it. From a scientific view point there is absolutely no doubt that evolution is a central theory for our understanding of the Universe and of life on Earth.

 

Creationism in any of its forms, such as "intelligent design", is not based on facts, does not use any scientific reasoning and its contents are pathetically inadequate for science classes.

 

The Assembly calls on education authorities in member States to promote scientific knowledge and the teaching of evolution and to oppose firmly any attempts at teaching creationism as a scientific discipline.

 

De evolutietheorie is inderdaad de algemeen geldende theorie wat betreft de oorsprong van de aarde. Dit betekent echter niet dat het de enige theorie is. Daarbij komt dat een theorie een theorie is, omdat ze niet kan bewezen worden.

Naar onze mening is de scheppingstheorie meer op feiten gebaseerd dan de evolutietheorie. Waar mogelijk gebruikt ze natuurlijk wetenschappelijke methodes, maar u zal zien dat dit voor zowel de evolutietheorie als voor de scheppingstheorie niet altijd mogelijk is, vandaar het feit dat beide in het stadium van theorie verblijven.

Vanwege deze toestand, is het vanuit het oogpunt van de creationist niet meer dan normaal dat beide theorieën onderwezen worden. Hierbij is maar 1 groot probleem, namelijk dat de scheppingstheorie een Schepper inhoudt en dit heeft enorme implicaties op het wereldbeeld van de persoon die er mee geconfronteerd wordt.

De commentaren die wij hier schrijven zijn geïnspireerd vanuit het christelijke standpunt. De wetenschap die we gebruiken is gebaseerd op waarnemingen, opstellen van wetmatigheden en controle van deze wetmatigheden in de realiteit. Dit noemt men de 'wetenschappelijke methode'.

 

A. Draft resolution

1. The Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist theories within our education systems and about the consequences for our democracies. If we are not careful, creationism could become a threat to human rights, which are a key concern of the Council of Europe.

Het is ons als creationisten een volkomen raadsel waarom de parlementaire commissie zich zorgen maakt over de mogelijke schadelijke effecten van het creationisme. Wij spreken hier dan voor de christenen, die voorlopig nog de meerderheid vormen in Europa. Niemand is er meer bezorgd om de rechten van de mens dan de God van de christenen en hierdoor ook de christenen.

 

 

2. Creationism, born of the denial of the evolution of species through natural selection, was for a long time an almost exclusively American phenomenon. Today creationist theories are tending to find their way into Europe and their spread is affecting quite a few Council of Europe member states.

In dit punt wordt de geschiedenis verdraaid. Het evolutionisme is door Charles Darwin en Charles Lyell in de 19e eeuw in het leven geroepen als een tegenpool voor het Joods/Christelijk scheppingsbeeld dat al duizenden jaren oud is.

 

 

3. The prime target of present-day creationists, most of whom are Christian or Muslim, is education. Creationists are bent on ensuring that their theories are included in the school science syllabus. Creationism cannot, however, lay claim to being a scientific discipline.

Het is natuurlijk gemakkelijk om te stellen dat het creationisme niet kan zeggen dat het een wetenschap is. Er zijn inderdaad in de jaren 70 van de vorige eeuw een aantal fouten gemaakt. Ondertussen is het creationisme even wetenschappelijk bezig als het evolutionisme. Dat het creationisme ook wil dat hierover onderwijs komt, heeft alleen te maken met de eenzijdige informatie die er op dit moment is. Voor zover wij hier mogen spreken voor de Vlaamse, Nederlandse, Engelse en Duitse organisaties, is het grote doel het publiek te informeren van een alternatief voor de evolutietheorie, die zelfs door een deel van het grote publiek niet serieus wordt genomen.

 

 

4. Creationists question the scientific character of certain items of knowledge and argue that the theory of evolution is only one interpretation among others. They accuse scientists of not providing enough evidence to establish the theory of evolution as scientifically valid. On the contrary, they defend their own statements as scientific. None of this stands up to objective

Over het wetenschappelijk karakter van de evolutietheorie valt natuurlijk wat te zeggen. Ware dit niet, dan zou de tegenstand van de creationisten zeker niet komen vanuit het academisch milieu. En weer is ons argument, dat de wetenschappelijke methodes niet kunnen toegepast worden op een groot aantal punten binnen de evolutietheorie, waardoor het een theorie blijft. Als creationisten vechten wij al decennia tegen de vooringenomen meningen van de evolutionisten.

 

 

5. We are witnessing a growth of modes of thought which, the better to impose religious dogma, are attacking the very core of the knowledge that we have patiently built up on nature, evolution, our origins and our place in the universe.

Inderdaad de creationisten hebben pas de laatste 40 jaar werk gemaakt van een wetenschappelijke basis voor hun kennis. Dit werpt nu zijn vruchten af. Waar de creationisten, en zeker wij als Creabel, wetenschappelijk weerlegbaar zijn in onze uitspraken, zullen wij zeker deze argumenten uit ons programma schrappen. Echter door de basis die gelegd is, door de academici en de praktijk-wetenschappers die met het creationisme bezig zijn, wordt de argumentatie steeds beter. Het feit dat wij een niet langer te verwaarlozen tegenstander zijn, is waarschijnlijk de reden van dit rapport (waarin geen enkel wetenschappelijk feit vermeld is)

Laat het duidelijk zijn dat het creationisme niet de kern van de menselijke kennis aantast, maar de (verkeerde) veronderstellingen die niet bewezen kunnen worden.

 

 

6. There is a real risk of a serious confusion being introduced into our children's minds between what has to do with convictions, beliefs and ideals and what has to do with science, and of the advent of an "all things are equal" attitude, which may seem appealing and tolerant but is actually disastrous.

Inderdaad onze kinderen (en de volwassenen) worden gebrainwasht met de evolutietheorie, bewijzen komen we niet tegen. Enkel uitspraken die op andere uitspraken gebaseerd zijn. Een hecht fundament is voor de evolutietheorie niet te vinden.

 

 

7. Creationism has many contradictory aspects. The "intelligent design" theory, which is the latest, more refined version of creationism, does not deny a certain degree of evolution but claims that this is the work of a superior intelligence and not natural selection. Though more subtle in its presentation, the doctrine of intelligent design is no less dangerous.

De mogelijke contradicties van het creationisme stammen nog af van de beginperiode, waar zoals reeds gezegd een aantal fouten zijn gemaakt. De huidige theorieën sluiten veel beter aan met de werkelijkheid dan de evolutietheorie. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld het idee van het catastrofaal ontstaan van een aantal geologische vormen, door de evolutietheorie stilaan wordt overgenomen van het creationisme. Dit omdat het tegenspreken onhoudbaar wordt.

Dat de natuur de mogelijkheid heeft om zich binnen bepaalde mate aan te passen, zal geen enkel creationist tegenspreken. Alleen is deze aanpassing binnen de mogelijkheden die in het ontwerp liggen. Een hond kan door selectie niet een kat worden. De overgang van de ene soort naar de andere is daarom nog nooit waargenomen.

 

 

8. The Assembly has constantly insisted that science is of fundamental importance. Science has made possible considerable improvements in living and working conditions and is a not insignificant factor in economic, technological and social development. The theory of evolution has nothing to do with divine revelation but is built on facts.

Inderdaad het is de wetenschap die onze industriële evolutie heeft gestart en gesteund. Onze welvaart is er voor een groot deel aan te danken. Maar het is niet omdat het deel van de wetenschap dat met wetten en feiten werkt zoveel succes heeft, dat we de lijn moeten doortrekken naar dat gedeelte uit hetzelfde instituut dat helemaal geen bewijzen kan of hoeft te leveren. Evolutie is iets waar men in gelooft, want geschiedenis bewijzen kan men niet. Zelfs al moest de wetenschap in staat zijn om uit honden, katten te kweken, dan is dat nog steeds geen bewijs voor de gedachte dat het ook zo gebeurd is.

 

 

9. Creationism claims to be based on scientific rigour. In actual fact the methods employed by creationists are of three types: purely dogmatic assertions; distorted use of scientific quotations, sometimes illustrated with magnificent photographs; and backing from well-known scientists, most of whom are not biologists. By these means creationists seek to appeal to non-specialists and sow doubt and confusion in their minds.

De methodes die hier worden genoemd, worden door ons zeker niet gebruikt. Nogmaals, Creabel verwijdert alles van zijn website wat wetenschappelijk weerlegd kan worden. Dit is iets wat men niet ziet bij het evolutionisme. Reeds meer dan 20 jaar geleden werd er een patent aangevraagd voor het verstenen van hout. Dit wil zeggen, dat, in overeenstemming met wat men ziet bij fossielen, een fossiel in korte tijd ontstaat. (ref. De zachte weefsels van vissen zijn op sommige fossielen duidelijk zichtbaar) Toch leert men nog steeds dat fossielen door een combinatie van factoren ontstaan, waaronder lange tijden. Wetenschappelijke bewijzen tonen aan dat dit onzin is.

Geologische lagen worden volgens de evolutietheorie gevormd door de opeenvolging van seizoenen. Niettegenstaande zitten er fossiele bomen door lagen die over 100-den jaren moeten gevormd zijn. Verder heeft men in de natuur kunnen zien hoe aardlagen ontstaan en bewijzen laboproeven dat er geen reden is om te twijfelen aan deze ontstaanswijze. Toch wordt er over deze manier van ontstaan van aardlagen met geen woord gerept in schoolboeken of media.

Het zijn de creationisten die berekenen dat de maan onmogelijk meer dan 10.000 jaar rond de aarde kan gedraaid hebben vanuit de onderlinge positie die maan en aarde nu tegenover mekaar hebben. De evolutietheorie weet hierop geen (wiskundig) antwoord.

 

 

10. Evolution is not simply a matter of the evolution of humans and of populations. Denying it could have serious consequences for the development of our societies. Advances in medical research with the aim of effectively combating infectious diseases such as AIDS are impossible if every principle of evolution is denied. One cannot be fully aware of the risks involved in the significant decline in biodiversity and climate change if the mechanisms of evolution are not understood.

Het welzijn van de wereldbevolking, of de mogelijkheden om geneesmiddelen te maken hangen in het geheel niet af van de evolutiegedachte. Het is eerder andersom! Waarom koopt de farmaceutische nijverheid tropische regenwouden op? Omdat de biodiversiteit veel meer ideeën en middelen aanbrengt voor het fabriceren van geneesmiddelen dan het fundamenteel onderzoek. De reden is volgens de creationisten dat de Schepper voorzien heeft in een groot aantal geneesmiddelen in de natuur rondom ons. Enkel op die manier kon de mens aan allerhande problemen het hoofd bieden. Verder zou aids nooit tot uitbreiding kunnen komen moesten alle mensen zich aan de regels van God houden! (1 partner voor het leven)

 

 

11. Our modern world is based on a long history, of which the development of science and technology forms an important part. However, the scientific approach is still not well understood and this is liable to encourage the development of all manner of fundamentalism and extremism, synonymous with attacks of utmost virulence on human rights. The total rejection of science is definitely one of the most serious threats to human rights and civic rights.

De meeste actieve creationisten zijn wetenschappers of mensen die de wetenschap in praktijk brengen. Fundamentalisten en extremisten zijn mensen die hun mening aan anderen willen opdringen. Wie heeft er ooit over een totale afwijzing van de wetenschap gesproken? Zeker en vast geen christen creationisten!

 

 

 

12. The war on the theory of evolution and on its proponents most often originates in forms of religious extremism which are closely allied to extreme right-wing political movements. The creationist movements possess real political power. The fact of the matter, and this has been exposed on several occasions, is that the advocates of strict creationism are out to replace democracy by theocracy.

Inderdaad de oorlog tussen het creationisme en het evolutionisme is een geloofskwestie! Voor het aanhangen van het evolutionisme heb je meer geloof nodig dan voor het creationisme, alleen het heeft een heel andere insteek in de kwestie van een hogere Macht. Voor het evolutionisme is deze macht het toeval en daaraan moet natuurlijk niemand rekenschap afleggen. Dat de feiten meer in de richting van het creationisme wijzen, wordt dan vlug vergeten. Zo hoef je je natuurlijk aan niemand te verantwoorden.

 

13. All leading representatives of the main monotheistic religions have adopted a much more moderate attitude. Pope Benedict XVI, for example, as his predecessor Pope John-Paul II, today praises the role of the sciences in the evolution of humanity and recognises that the theory of evolution is "more than a hypothesis".

Juist, er zijn nog steeds mensen die meer overtuigd zijn door de evolutiegedachte. De onafgebroken informatiestroom over het 'feit' van de evolutie is daar niet vreemd aan. Het is pas wanneer je je echt verdiept in de materie, dat je tot het besluit moet komen dat er niets bij toeval ontstaat. Dit is iets wat men in de industrie maar al te goed weet.

 

 

14. The teaching of all phenomena concerning evolution as a fundamental scientific theory is therefore crucial to the future of our societies and our democracies. For that reason it must occupy a central position in the curriculum, and especially in the science syllabus. Evolution is present everywhere, from medical overprescription of antibiotics that encourages the emergence of resistant bacteria to agricultural overuse of pesticides that causes insect mutations on which pesticides no longer have any effect.

Het onderwijzen van evolutie als een theorie is een fundamentele zaak, wanneer daar meteen een mogelijk alternatief wordt naast geplaatst, wordt de toehoorder op een eerlijke manier geïnformeerd. Spijtig genoeg voor de aanhangers van de evolutietheorie, is er tot nu toe geen enkel bewijs geleverd van mogelijke evolutie!

 

 

 

15. The Council of Europe has highlighted the importance of teaching about culture and religion. In the name of freedom of expression and individual belief, creationist theories, as any other theological position, could possibly be presented as an addition to cultural and religious education, but they cannot claim scientific respectability.

Inderdaad, leugens zouden vermeden moeten worden. De burger heeft recht op eerlijke informatie, dit samen met het recht van vrije meningsuiting geeft zowel aan de creationist als aan de evolutionist het recht van spreken. Één van beide partijen de mond snoeren zou tegen de basisprincipes van de rechten van de mens ingaan. Dit zou meer op het oude soviet-communisme gaan lijken dan op de democratie die wij in West Europa gewend zijn.

 

 

16. Science provides irreplaceable training in intellectual rigour. It seeks not to explain "why things are" but to understand how they work.

 

Over hoe dingen in de natuur werken, zijn we met de wetenschap nog niet uit maar we kunnen inderdaad heel wat verklaren. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn arm opheft dan weten we dat bepaalde spieren samentrekken en andere ontspannen. Dat dit gebeurt onder impuls van de zenuwen en dat dit proces gestuurd wordt door de hersenen en dat de hersenen deze impuls mogelijk geven omdat iemand anders gevraagd had die arm op te heffen, weten we ook. Toch blijft dan de vraag waarom die persoon zijn arm opheft! Wat als hij niet wil meewerken? Wie meent dan een verklaring te kunnen geven voor het proces. Dit is wat de biologie nu stilaan zal tegenkomen: de grens van het kennen. De fysica heeft deze grens al enige decennia geleden bereikt: het onzekerheidsprincipe van Heisenberg heeft ons geleerd waar de grens van ons kennen en kunnen is! Een grens die nu ook stilaan in de microchips bereikt wordt en die niet door de mens kan overschreden worden...

Het bestaan van deze grens kan de mens aanzetten, na te denken over het waarom van de zaak. Maar net zoals we een vrije meningsuiting hebben, zijn we ook vrij om na te denken over de zaken die we zelf willen.

 

 

 

17. Investigation of the creationists' growing influence shows that the arguments between creationism and evolution go well beyond intellectual debate. If we are not careful, the values that are the very essence of the Council of Europe will be under direct threat from creationist fundamentalists. It is part of the role of the Council's parliamentarians to react before it is too late

Ook hier moeten wij ons akkoord verklaren! De scheppingsleer heeft zijn implicaties op het denken van de mens, en daardoor ook op het denken van de politiekers. Waar het creationisme ons leert dat er een Schepper is, die een bedoeling had, moeten we beseffen dat het tegenwerken van deze Schepper ernstige consequenties kan hebben voor hen die dit doen. Echter het wegmoffelen van het creationisme helpt niet tegen deze mogelijke consequenties!

 

 

18. The Parliamentary Assembly therefore urges the member states, and especially their education authorities, to:

18.1. defend and promote scientific knowledge;

Akkoord, laat de kennis dan ook volgens een wetenschappelijke manier vergaard, bewezen en gebracht worden.

 

18.2. strengthen the teaching of the foundations of science, its history, its epistemology and its methods alongside the teaching of objective scientific knowledge;

Wederom akkoord, het is op de basis van deze principes dat het creationisme gesteund is. De huidige wetenschap heeft trouwens grote vooruitgang geboekt onder christen wetenschappers zoals Newton, Pascal, Pasteur, Bacon, Linnaeus, Einstein. Deze wetenschappers kunnen met recht een deel van het wetenschappelijk fundament genoemd worden.

 

18.3. make science more comprehensible, more attractive and closer to the realities of the contemporary world;

Dit kan enkel indien de waarheid aan het licht komt, zodat iedereen zijn gezond verstand kan gebruiken.

 

18.4. firmly oppose the teaching of creationism as a scientific discipline on an equal footing with the theory of evolution by natural selection and in general resist presentation of creationist theories in any discipline other than religion;

Voor hen die in evolutie geloven is dit natuurlijk een punt.

 

18.5. promote the teaching of evolution by natural selection as a fundamental scientific theory in the school curriculum.

Wanneer er bewijzen zijn, goed, maar anders mag dit verhaaltje stoppen.

 

 

19. The Assembly welcomes the fact that, in June 2006, 27 Academies of Science of Council of Europe member states signed a declaration on the teaching of evolution and calls on academies of science that have not yet done so to sign the declaration.

Echte wetenschap wordt gewoon benut, men hoeft er geen petities voor te tekenen!

 

 

B. Explanatory memorandum by Mr Guy Lengagne, rapporteur

1. Mr McIntosh and eighteen of our colleagues have signed a motion for a recommendation entitled "The dangers of creationism in education". In order to examine the merits of this recommendation, the Assembly decided to ask the Culture Committee to produce a report on this important and difficult issue.

De gevaren van de evolutietheorie zijn nog niet goed vergeten - was Hitler niet van plan om de 'evolutie' een handje te helpen? Nu spreekt men van de gevaren van de scheppingstheorie, hoewel aan de mens, als bewaarder van de schepping, door God de opdracht is gegeven om de schepping goed te beheren. Één en al contradictie en verdraaierij, alsof wij onze vaderlandse geschiedenis ook over boord hebben gegooid.

 

 

2. As creationism is first of all a reaction to the theory of evolution, it appeared important to describe this theory. Moreover, the most orthodox form of creationism denies the scientific character of the theory of evolution while claiming to be a science itself. This question cannot be considered without employing some basic definitions.

Zoals reeds gezegd, is de zaak hier verdraaid. Het evolutionisme is een antwoord op het veel oudere creationisme. Het wetenschappelijk karakter van de evolutietheorie betwijfelen is een kwestie van gezond verstand en het doen van wetenschappelijke proeven.

 

 

3. This compelled the rapporteur to discuss in the first part of his report a number of technical matters. These may seem somewhat dry in nature but without taking a brief look at the biological questions involved it is not possible seriously to show that evolution is a real science and that creationism, which falls under religion, cannot lay claim to the status of science – and therefore cannot be taught as such.

Herhalen van leugens, blijkt een effectieve methode te zijn voor het overtuigen van de toehoorders. Waar zijn de proeven?

 

 

Evolution: a genuine scientific theory

4. As far as the origins of the universe, the Earth and species are concerned, several theories clash with one another and a number of questions remain unanswered. In all periods of history, people have wondered about their origins and the origin of the Earth. Where have we come from? Religions claim to provide them with answers, including the idea that there is a supreme being, one God that is at the origin of everything – the universe, the Earth and the human race. This belief in an omnipotent "God Creator" is one of the main tenets of the three principal monotheistic religions, Judaism, Christianity and Islam.

Theorieën mogen met mekaar in botsing komen. Daarvoor zijn het theorieën. Stel nu dat de wereld inderdaad geschapen is, is het dan verwonderlijk dat de Schepper ons voorziet van een handboek (= de door de EU verplichte gebruiksaanwijzing)? Het blijkt nu dat de waarnemingen overeenkomen met hetgeen in deze handleiding geschreven is. De drie genoemde godsdiensten hebben een duidelijke gezamenlijke oorsprong. Het is dus niet verwonderlijk dat de overeenkomsten er zijn.

 

 

5. In 1802, William Paley (1743-1805), an Anglican archdeacon, developed the theory of natural theology. He wrote that a person who found a watch on a beach could not deny the existence of a superior intelligence that had designed, made and lost the object. God was no other than the watchmaker of the world and human beings discovered the results of his work in the treasures of nature. Various discussions opposing Paley's theory of natural theology and the Bilblical story of Genesis were to arise in the 19th century.

Iedereen die iets produceert zal weten dat naarmate het product ingewikkelder wordt, de te overwinnen moeilijkheden groter worden en het product een duidelijkere aanwijzing van vakmanschap, kunde en engineering uitstraalt. Dit negeren toont een blijk van minachting van het werk en degene die het werk geleverd heeft. Niemand zal ooit beweren dat de horloge uit het voorbeeld door toeval zou ontstaan zijn. Toch blijkt de extrapolatie naar de natuur volgens sommigen logisch te zijn. Het is natuurlijk niet Paley geweest die de scheppingstheorie heeft opgesteld, de geschriften van de Bijbel over de schepping zijn ongeveer 4500 jaar oud.

 

 

6. The first major upheaval came about as a result of the work of John Baptiste Lamarck (1744-1829), a French biologist. At the beginning of the 19th century, Lamarck presented his basic theory of "transformism" in a work entitled Philosophie Zoologique. A few years later, on 29 November 1859, Charles Darwin (1809-1882) published a work entitled "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life", in which he also put forward the idea that species evolve. Today, it is considered the founding work of the theory of evolution. According to this theory, which contrasts sharply with the knowledge and fears of the time, the biological characteristics of living beings evolve in the course of time and genuine natural selection operates for the survival of species. Through his activities and this work, Darwin proposed to the people of his time a new hypothesis concerning the evolution of species and human beings. His works mark the end of the agreement between natural history and the Christian tradition, as well as the birth of anti-evolutionist movements.

Ieder die in de engineering werkzaam is, zal beamen dat elk werkend mechanisme, waarmee de ingenieur of het team ervaring heeft, zal ingezet worden waar het nut kan hebben. Het heeft dan geen zin om een nieuw mechanisme uit te denken. Wel kunnen kleine aanpassingen dikwijls leiden tot een betere bruikbaarheid in een andere omgeving. Dit principe heeft de Schepper blijkbaar ook dikwijls toegepast. Om die reden is het mogelijk om bepaalde lijnen te trekken door de schepping en op die manier een evolutie te zien. Doch het feit dat het in vakjes gieten van de planten en dieren niet zonder problemen is, laat zien dat evolutie beter vergeten kan worden. Nu men op het niveau van de genen de zaak begint te vergelijken, is de orde in de evolutieboom helemaal zoek. Afhankelijk van welk kanaal men volgt: het uiterlijk, het geraamte, de ingewanden, en nu de genealogische informatie, krijgt men andere boorstructuren. Voor de creationist een duidelijk teken van het feit dat evolutie van verkeerde beginselen uitgaat.

 

 

7. From then on, there were two camps that faced one another: those who were convinced that Darwin had to be opposed in order to defend Christian theology and those who thought that the theory of natural selection would enable humankind to put an end once and for all to the theoretical foundations of "religious obscurantism".

 

Hier wordt het duidelijk waar het echt om gaat! Het is geen strijd tussen twee theorieën, dat is een strijd waar de praktijk wel de winnaar zal aanduiden. Het is een strijd om onder de heerschappij van de Schepper uit te komen. Maar ieder logisch denkend mens zal moeten toegeven dat dit een sterk staaltje van struisvogelpolitiek is! Je kan de Schepper niet verwijderen door er een ander denkbeeld op na te houden.

Aan de andere kant is het inderdaad zo dat bepaalde wetten die nu in sommige landen gelden, in strijd zijn met wat God de mens heeft opgedragen. Laat ons hierbij even stilstaan bij het feit dat de meest welvarende landen van nu, hun grondwet hadden gebaseerd op de Bijbel, het woord van God. En dat men nu, onder invloed van de evolutiegedachte, deze God terug uit de grondwet wil schrappen. Mij is vroeger geleerd om lessen te trekken uit de geschiedenis, de huidige generatie denkt er blijkbaar anders over.

 

 

 

8. Creationism thus came about in opposition to Darwin's theory of evolution. Since we are dealing with science here, we must be precise about the subject we are discussing: What is evolution?

Hoe durft men zulke leugens in een officieel document schrijven? Het scheppingsverhaal is één van de oudste geschriften op aarde. Het wordt algemeen aangenomen dat het boek Genesis door Mozes werd geschreven. Dit is ongeveer 4500 jaar geleden.

Maar goed, nu volgt er misschien een stukje wetenschap?

 

 

9. It should be pointed out that our genes, from which the word "genetic" derives, carry information about the characteristics of a living organism, whether it be a simple bacterium or a human being. A gene is a "piece" of DNA (deoxyribonucleic acid). DNA carries the genetic information of every living being. Moreover, the study of DNA is being used more and more outside the area of scientific research, for example to disprove or verify parenthood or to clear up certain criminal offences. DNA, as will be seen, is very widely used in the science of evolution.

Dit is inderdaad ook volgens ons waar. Maar het is zo dat men tot voor kort dacht dat enkel sommige delen van het DNA als genen dienden. De wetenschappers hadden voor andere stukken van het DNA, het overgrote deel, nog geen toepassing gezien. Hierdoor werd dit gedeelte de naam 'junk DNA' toebedeeld. Op onze website staat al enkele jaren te lezen, dat de genen alleen veel te weinig informatie kunnen doorgeven. Het DNA is namelijk niet alleen het plan (ontwerp) van het levend wezen in kwestie, het is ook het programma dat dit plan moet kunnen lezen en in praktijk brengen, het is het begin van de productie-eenheid en moet kort na de start van de productie instaan voor de organisatie, en energievoorziening, voor de naturalist komt bij dit lijstje ook nog het instinct bij. Dit is een ontzaglijke taak, die door iedereen die in de industrie werkzaam is, naar waarde kan geschat worden. De hoeveelheid informatie die er moet doorgegeven worden is veel te groot om in een enkele lezing van het DNA te kunnen worden opgenomen, laat staan dat men nog een gedeelte als junk afschrijft.

Tot voor kort dacht men dat de mens 60.000 genen had, maar in het lichaam van de mens zijn 100.000 enzymen werkzaam. Hoe valt dit te rijmen?

 

 

10. Populations evolve when individuals with certain characteristics (such as tallness) have more descendants than other individuals. The characteristics inherited from the individuals with many descendants become more frequent in the following generations:

 

- Biological evolution is defined as a modification of the genetic characteristics in the course of time within a group of living beings or a population.

Van dit soort evolutie werd tot nog toe enkel degeneratie waargenomen. Dit wil zeggen dat als gevolg van bepaalde factoren stukken uit het DNA verloren gaan. Wanneer deze delen in een bepaalde populatie volledig verloren zijn door inteelt, is dit niet meer te herstellen.

 

- Adaptation refers to the characteristics of an organism that improve its ability to survive and reproduce in total harmony with its natural environment. Adaptations are the result of natural selection.

Aanpassingen maken gebruik van de informatie die in het DNA zit en die de mogelijkheid geeft om te variëren binnen bepaalde vooraf ingebouwde grenzen. Een voorbeeld hiervan is het uiterlijk van de mens of de verschillende hondensoorten.

 

- Biodiversity results from the repeated separation of one species into two or more new species (which specialists call "speciation"). When a single species separates into two, the two resulting species share numerous characteristics as they derive from a common ancestor.

De grenzen van de oorspronkelijke variatiemogelijkheden zijn moeilijk in te schatten. Zeker wanneer bepaalde populaties enkele generaties op zichzelf leven en er een zekere degeneratie is opgetreden. Deze degeneratie kan dikwijls zo erg zijn dat tussen leden van deze populaties geen vermenigvuldiging meer mogelijk is. Voorbeelden zijn paard en ezel, leeuw en tijger. Het is trouwens zeer moeilijk om een exacte definitie op te stellen voor het onderverdelen van de verschillende groepen planten of dieren.

 

 

11. Evolution thus explains how organisms adapt to their environment (by natural selection), how the diversity of life was formed (by speciation) and why different organisms share characteristics (through a common ancestor). In this connection, it is important to stress that it is wrong to claim that human beings descend from monkeys. They are closely related to monkeys and have a common ancestor but there is no direct line of descent between the two.

Spijtig genoeg werd er nog geen enkele evolutie aangetoond. De theorie is opgesteld en lijkt op het eerste zicht aannemelijk. Doch wie de feiten nader bestudeert zal zien dat verschillende deelmechanismen van het leven, zowel plantaardig als dierlijk, op verschillende plaatsen in de evolutieboom tot aanzijn komen. Dit natuurlijk afhankelijk van hoe de boom getekend wordt.

Daar het al sowieso een wonder is dat deze deelmechanismen ontstaan, is het nog meer verwonderlijk dat ze op verschillende plaatsen ontstaan.

Verder blijft nog steeds de vraag waarom we nu geen evolutie zien!

De mens is inderdaad zeer ver verwijderd van de dieren. Dit door een aantal eigenschappen. Wij hebben de mogelijkheid om te redeneren, om kennis door te geven aan anderen, om muziek te maken, ervan te genieten, om ons uit te drukken met taal en beeld. En vooral om zelf keuzes te maken van hoe we zullen denken en leven!

Ondertussen moet het gezegd worden dat de stamboom van de mens veranderd bij iedere vondst van een stukje geraamte dat ooit eens van een mens zou kunnen zijn. We hebben al een hele waslijst van vervalste onderdelen en theorieën. Wie oren heeft die hore!

 

 

12. There is a considerable body of scientific evidence concerning evolution. Scientists have shown that evolution is a fact because of

 

- the evidence provided by palaeontological data,

Ondanks we nu 150 jaar verder zijn, zou Darwin zelf teleurgesteld zijn!. Gedurende al die tijd werden er geen tussenvormen gevonden. Wel veel onbekende soorten, maar tussenvormen blijven een groot vraagteken.

 

- the numerous cases of characteristics shared by organisms with a common ancestor,

De vele karakteristieken die door verschillende organismen gedeeld worden, leiden veeleer tot verwarring, omdat ze zeker en vast niet helpen om de evolutieboom op te zetten. Ze maken er eerder een kluwen van. Hetzelfde kan je vinden in onze industriële producten. Je kan er een soort evolutie in zien, maar wanneer je zou trachten er een boom van te maken, zou je hopeloos in de knoei komen, omdat allerlei snufjes door mekaar worden gebruikt. Kijk maar naar horloges of GSM's met GPS, om maar iets te noemen.

 

- the reality of continental drift,

Wij zien niet goed in wat de continentale drift als bewijs levert voor de evolutietheorie. We zien ook niet goed in wie dit zou betwisten. Alleen is er een discussie over het verloop van de snelheid gedurende het verleden. Wij als creationisten denken dat een zware komeetinslag de aanzet is geweest tot een zeer vlug versnellende tektonische beweging, die daarna langzaam aan trager ging. Hierdoor kan de huidige afstand tussen de continenten op een veel kortere tijd zijn ontstaan.

 

- direct observations of genetic changes in populations.

Zoals reeds gezegd zijn deze (positieve) veranderingen ons niet bekend. Voor zover wij weten gaat het steeds om degeneratie...

 

 

13. It should be pointed out that the human being is just one of the links in the long chain of evolution.

Je kan er op aandringen, maar dat doet niets aan de feiten. Er is geen enkel (wetenschappelijk) bewijs voor.

 

 

14. Scientific advances and discoveries in the field of genetics have made it possible to demonstrate the existence of genetic mutations that come about at random and are not oriented towards a particular goal. It is the modification of genes in the descendence of living beings that defines biological evolution. Among the organisms that reproduce by sexual means, genetic variability increases through crossing over, the independent assortment of chromosomes and fertilisation. These various mutations and any other processes that rearrange the genetic information combine to bring about the evolution of species and populations and tend to reinforce the variability of individuals and species on the planet. Genetic modifications trigger morphological, biochemical and behavioural differences. Natural selection and/or genetic drift have an effect on the differences between individuals or species in order to produce evolutionary changes.

Het is inderdaad mogelijk om veranderingen in het DNA aan te tonen. Daar deze veranderingen niet gestuurd worden, zijn ze inderdaad zonder doel. Spijtig genoeg is er nog geen enkel bewijs geweest van een verbetering van een plant of dier. Het gaat steeds om een verarming en waar dit door de mens wordt gemanipuleerd, is het gevolg dikwijls een soort die niet langer in staat is om zichzelf voort te planten. Dit kan goed zijn voor de economie, maar voor de natuur is dit een ramp.

Ook in de natuur komt deze verarming voor, onder andere bij de cheeta. Het DNA materiaal van deze dieren is zo arm geworden dat de soort met uitsterving bedreigt is. We zien dus enkel degeneratie en daarom wordt het hoogtijd dat de mens zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat hij de natuur op een serieuze hernieuwbare manier gaat onderhouden.

 

 

15. Apart from demonstrating the process of evolution, scientists have been able to show the consequences of this process for life on Earth. Three main characteristics define the latter: the adaptation of organisms to their environment, speciation (the repeated separation of one species into two or more new species), which contributes to the diversity of life on Earth, and the existence of common ancestors. Evolution involves these different characteristics of that life.

Zoals eerder gezegd is de aanpassing van bepaalde soorten een ingebouwd mechanisme, net zoals het afweermechanisme en de mogelijkheid om te genezen van ziektes en verwondingen. Aangepaste soorten zijn genetisch zeer gelijkaardig en wanneer ze dit niet zijn, dan is ofwel de degeneratie zover gevorderd dat er geen weg terug meer is, of het gaat om een andere soort.

Het opkweken van speciale rassen, zoals men dit ziet bij katten en honden, is geen evolutie. Dit is duidelijk te zien aan de ziektes die inherent zijn aan bepaalde rassen. Men is nu zover dat men blinde honden kweekt, waarbij men operatief het zicht terug geeft, dit kan men moeilijk een positieve evolutie noemen. Daar deze evolutie dan negatief is, (wetenschappelijke logica) kan men dus zeggen dat het om degeneratie gaat. Er kunnen dan wel gemeenschappelijke voorouders zijn, er kunnen verschillende rassenvarianten zijn, maar evolutie met de kracht om nieuwe mechanismen of zelfs maar nieuwe combinaties te vormen is tot nu toe niet aangetoond!

 

 

16. Palaeontological data, such as the fossil record, provide clear proof of the evolution of species and individuals in the course of time. Fossils are the preserved remains of organisms that lived a long time ago. They enable biologists to reconstruct the history of life on earth and, even though a number of uncertainties remain, provide evidence to give weight to the idea that species have evolved in the course of time. Palaeontology also confirms the existence of new groups of organisms on the basis of organisms that existed previously.

Wetenschappelijk gezien kan hier geen sprake zijn van bewijzen. Een bewijs moet je kunnen herhalen, dit is per definitie onmogelijk bij geschiedenis. Verder laat het fossielen bestand ons nu niet meer zien dan ten tijde van Darwin. Er zijn inderdaad soorten gevonden die 150 jaar geleden niet bekend waren, maar enig bewijs voor evolutie vind men niet tussen de fossielen. Het tegengestelde is waar! Men vind bijvoorbeeld versteende bomen die op verschillende hoogtes in versteende lagen zitten. Evolutionisten hebben zich lang de vraag gesteld hoe dit tot stand is gekomen. Het antwoord is inmiddels bekend en... in strijd met het evolutieverhaal!

 

 

17. The fact that these organisms share common characteristics is consistent with the biological blueprints of the evolutionary relations. One of the main propositions of the theory of evolution is that organisms should carry in themselves the evidence of their evolutionary past, and this is indeed the case. The similarities in the models of development can be explained by their descent from a common ancestor. The proteins and DNA of organisms that share a common ancestor are closer than the proteins and DNA of those that do not share a recent common ancestor.

 

Tot onze verbazing (?) staat hier iets wat volgens ons ook de evolutionisten zullen tegenspreken! Men kan geen goede correlatie leggen tussen de evolutie en de uiterlijke kenmerken van organen en de code van het DNA. Deze twee informatiebronnen spreken mekaar tegen!

 

 

 

18. Continental drift, which is the result of the splitting up of the Pangea (the old supercontinent comprising almost all the land that emerged from the Carboniferous period at the beginning of the Jurassic) at least 200 million years ago, also enables proof of evolution to be furnished. The fossils of organisms that evolved when the continents were connected have a wider geographical distribution than those of organisms that have evolved more recently. The effect of continental drift was to separate families of living organisms and thus bring about their development, independently of their descent, as well as the appearance of new species and the extinction of others.

We hadden het er hoger al over. Bij de creationisten is er een mogelijke oorzaak en gaat de zaak wat sneller. Wat is bij de evolutietheorie de oorzaak van de beweging? Het is bijzonder merkwaardig dat de aardkorst, nu ze 4.4 miljard jaar afkoeling heeft ondergaan, pas begint te bewegen. Dit is in strijd met de fysica. Waarom is deze beweging niet veel vroeger begonnen?

 

 

19. Finally, scientists have been able to observe, whether in the laboratory or in nature, genetic changes in the course of time in the populations or species studied. They have also been able to trigger genetic modifications themselves by crossing species. This is called artificial selection. Natural and artificial selection make it possible to provide evidence of evolution.

Selectief kweken kan verschillende rassen tevoorschijn brengen die in het ontwerp verscholen zitten. Meer kan niet, en daar er geen sprake is van het toevoegen van informatie, kan men niet spreken van evolutie.

 

 

20. In order to illustrate this point, let us mention a few examples that show the process of evolution:

 

Research on the fight against AIDS has brought to light new aspects that confirm that evolution has taken place. After developing new treatments for HIV that appeared very promising, researchers discovered that this virus was rapidly evolving in order to keep adapting to its environment. HIV has a particularly elevated mutation rate but that in itself does not make it possible to explain the fact that this virus evolves by considerably increasing its ability to resist clinical therapies. There is often an interval of about ten years between the moment when an individual is afflicted by the virus and when the first AIDS symptoms are triggered. During this period, no appreciable increase in the HIV concentration in the blood is established. However, scientists have shown that the virus has produced millions of viral descendants during this period, which implies that enormous quantities of virus are destroyed very quickly after they have been produced. The body therefore hosts many different strains of HIV that compete with one another and fight to survive against the various clinical therapies. More generally, the recent changes in the AIDS virus are evidence of the ability of any organism to evolve.

 

Wat men hier heeft waargenomen is een voorbeeld van het bekampen van twee met elkaar in strijd zijnde organismen. Het leven, zowel dierlijk als plantaardig, is hoe merkwaardig dit ook mag lijken, een constante krachtmeting tussen levende wezens en parasieten. Ware dit niet zo, dan zouden afgestorven planten en dieren niet opgeruimd worden. En de aardbol zou één grote hoop gebruikt, ongerecycleerd materiaal zijn. Talloze organismen proberen constant de boel op te ruimen. Schimmels, kevers, aaseters, noem maar op. De implicatie is dat je als levend wezen, een bijkomende taak hebt: je moet je voorzien van de nodige antistoffen en afweermiddelen. Het smeer in je oor is bijvoorbeeld belangrijk om schimmels in je oor tegen te gaan. Hoewel de huid daar binnenin niet onderhouden kan worden door de eigenaar, mag ze niet te prooi vallen van de 'opruimers' voor de eigenaar sterft. Aan de andere kant, zijn de opruimers constant bezig met het proberen recycleren van al wat op hun weg komt. Afhankelijk van de situatie en de omgeving, zijn ze in staat om zich snel aan te passen(dit heeft ook te maken met hun zeer korte leven), steeds weer binnen de mogelijkheden van hun ontwerp. De uiterst sterke HIV virussen zijn daarom geen voorbeeld van evolutie.

Trouwens het is steeds makkelijker om af te breken dan op te bouwen, kleine organismen die zich sneller voortplanten zijn door hun reproductietijd sterker dan grote organismen. Grote organismen zijn veel complexer dan kleine Hoe komt het dan dat er door evolutie toch grote organismen zouden kunnen zijn ontstaan?

 

 

 

21. The resistance of many insects to new pesticides shows they are similarly able to adapt to a new environment in which only those that are most resistant will survive. Resistance to antibiotics also tells us a great deal. Today, many species of bacteria are resistant to all kinds of antibiotics because, as a result of natural selection, only the few bacteria that have resisted have been able to multiply.

 

Men hoort er niet veel van, maar in de natuur is zeer veel antibiotica aanwezig. Het web van een spin bevat antibiotica omdat het niet zou worden aangetast door microben. De schors van een boom, gelijk elk aan de buitenwereld blootgesteld oppervlak, moet zich wapenen tegen de in punt 20 genoemde recyclage organismen. Hier kan men eens te meer de superioriteit van het ontwerp van de natuur bewonderen. Ondanks duizenden jaren van degeneratie, blijft de natuur in evenwicht, de recyclage organismen winnen de strijd niet van de anderen, de natuurlijke antibiotica worden niet overwonnen. Moest dit zo zijn, dan zou de natuur binnen de kortste keren zijn opgeruimd tot één grote levenloze massa. Begrijpt u waarom wij ID aanhangen?

 

 

 

22. It is important to note that the number of means of verifying the hypotheses put forward has increased since Darwin. From the form of the fossils discovered to the study of their DNA, the cross-checking of information makes it possible to achieve considerable objectivity.

Mogen wij enkele voorbeelden zien van wetenschappelijke verificaties?

 

 

23. There can be no doubt that evolution is a genuine science.

Zijn er toepassingen in de industrie te vinden?

 

 

24. As Guillaume Lecointre, a professor at the National Natural History Museum in Paris, points out, science is the totality of operations that produce objective knowledge. A statement on the world can only be described as objective if it has been verified by an independent observer. This verification depends on three factors: scepticism, rationality and logic and, finally, methodological materialism. These three pillars ensure the objectivity of a scientific result.

 

Daarmee verklaren wij ons akkoord. Het is dan wel merkwaardig dat een niet te verwaarlozen deel van de academische wereld in conflict ligt met mekaar over de evolutietheorie en dat men politiek nodig heeft om te proberen de tegenstander het zwijgen op te leggen.

 

 

 

25. Scientific research on the subject of evolution has been no exception.

Is hiervan een wetenschappelijk bewijs, of gaat het om een geloofsverklaring?

 

 

26. At present, scientists from all nations, races and religions agree on the existence of evolution and accordingly no longer try to find out whether it has actually taken place but "how" this has happened. A number of questions remain within the scientific community with regard to understanding all the processes that lead to evolution. In particular this work consists in revealing the mechanisms that have governed the present structuring of biodiversity2. However, no science is ever complete and new discoveries regularly enable progress to be made on understanding "how" things are as they are.

Er zijn ook wetenschappers van alle naties, rassen en religies die het creationisme aanhangen omdat dit wetenschappelijk meer steek houdt. Inderdaad is een groot deel van de toehoorders niet geneigd om de dingen na te gaan, waardoor deze mensen geloven wat hen het beste klinkt. Men kan geneigd zijn om te denken dat geen enkele wetenschap ooit compleet zal zijn, maar dit valt toch te betwijfelen. De toekomst zal het uitwijzen, dit is iets dat niet te bewijzen valt.

 

 

27. In addition, as Hervé LeGuyader emphasises, evolutionist thinking now pervades all areas of biology and, through the historical dimension of the process of evolution, also affects the sciences of the Earth and the universe. The advances in evolution research have in fact resulted in broadening the basis of this theory, so that today the evolution of populations, including human populations, is only part of evolution as a whole. Research being done on evolution is still providing more evidence for the truth of the theory of evolution.

De evolutiegedachte heeft bij een groot gedeelte van de wetenschappers een vaste plaats ingenomen, ook bij de biologen. Maar dit bewijst enkel dat men met brainwashen zeer ver komt! Het moment van de waarheid zal ooit komen: waar men in de biologische processen geen uitweg meer weet voor de dingen die gebeuren. Onze materialistische wereld is geruggesteund door een geestelijke wereld waar we met onze wetenschap niets kunnen zoeken. Eens dat deze grens bereikt wordt, wordt het duidelijk dat de evolutietheorie op een compleet verkeerde basis is gegrondvest.

 

 

28. One of the discoveries that has been made in the study of our planet and has been confirmed many times, is the dating of the major events that have marked its development:

 

- the solar system, which includes the Earth, was formed approximately 4.6 billion years ago;

Dat is inderdaad de huidige ouderdom die vanuit de evolutietheorie wordt voorgesteld. Gelieve hierbij te noteren dat deze datum steeds veranderd, de aarde wordt aan een ijltempo ouder! En dat de ouderdomsmetingen geen degelijke uitkomsten kunnen geven. Laat maar eender welke stof eens dateren door verschillende instellingen zonder enige informatie van de vindplaats mee te geven. U zal verbaasd staan van het resultaat.

 

- life appeared on Earth at least 2.5 billion years ago (in the form of unicellular bacteria);

Is dit niet waar Stanley Miller zijn ganse loopbaan heeft naar gezocht, zonder iets van bewijzen te vinden? Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om deze man in te lichten en aan te tonen hoe men nu juist een bacterie moet bereiden uit de oersoep?

De gedachte is misschien 'leuk' maar de wetenschappelijke bewijzen zijn er niet!

 

- about 200 million years ago Pangea began to split up to form the continents we know today;

Herhaling helpt onthouden! We hadden het er hoger al over. Bij de creationisten is er een mogelijke oorzaak en gaat de zaak wat sneller. Wat is bij de evolutietheorie de oorzaak van de beweging? Het is bijzonder merkwaardig dat de aardkorst, nu ze 4.4 miljard jaar afkoeling heeft ondergaan, pas begint te bewegen. Dit is in strijd met de fysica. Waarom is deze beweging niet veel vroeger begonnen?

 

- homo sapiens, ie human beings, emerged between 100,000 and 200,000 years ago.

Wanneer dit inderdaad zo zou zijn, dan moeten we minimaal 100.000 jaar menselijke activiteit kunnen terugvinden. De bodem zou vol moeten zitten met menselijke graven, resten van hun aanwezigheid enzovoort. Daar de mens een superieur wezen is, is hij in staat om zich beter en zekerder voort te planten, hij kan zich beter verdedigen tegen de natuurlijke invloeden en dus is hij in staat om zich snel uit te breiden. Toch leert een eenvoudige wiskundige berekening dat met de bevolkingsaangroei die in Duitsland genoteerd werd tijdens de tweede wereldoorlog - die dus vanwege de oorlog en de afwezigheid van mannen zeer laag was - de wereld zonder problemen bevolkt wordt op 10.000 jaar. Dit is een onoverkomelijk probleem voor de 100.000 jaar die men vanuit de evolutie aandraagt.

 

It is thus not hard to understand why these discoveries have presented a challenge to those who apply a strict interpretation to the first part of the Bible, ie Genesis.

Goed, is er iemand op deze aardbol die voor deze feiten een wetenschappelijk bewijs kan leveren?

 

 

Creationism

29. These various discoveries and scientific advances concerning evolution led to strong opposition from various so-called "creationist" movements (the word derives from "creation" in the biblical sense of the term).

 

Volgens ons is dit niet zonder reden. Het ontbreekt aan bewijzen voor de evolutietheorie en een heel aantal feiten spreken tegen!

 

 

 

30. The most intransigent of the supporters of Creationism claim that the world was created by God in six days and maintain that the transformist or evolutionist theories that conflict with the Bible, according to which God created each plant or animal species individually, can only be lies. They say that science is wrong because, in the strictest possible sense, the Bible says something else – which reminds us, incidentally, of the trial of a man called Galileo.

 

Wij stellen dat de evolutietheorie verkeerd is, niet de wetenschap. Voor zover ons bekend is er geen wetenschappelijk bewijs, dus een bewijs dat herhaald kan worden, dat in het voordeel van de evolutietheorie spreekt en in tegenspraak is met de scheppingstheorie.

Indien men geen toestanden wil zoals met de veroordeling van Gallileo, dan zal men deze keer niet op het gevoel moeten afgaan, maar op zuivere wetenschappelijke bewijzen!

 

 

 

31. This strict Creationism is subdivided into two branches, one that categorically rejects the scientific discourse and another, also called "scientific creationism" or "science of creation", that thinks that the science versus religion conflict is only an illusion.

Voor zover ons bekend, zijn er onder de West Europese christenen enkel mensen die hun vertrouwen hebben in de wetenschap en die met wetenschappelijke technieken aan de hand van de feiten een theorie willen opstellen die het ontstaan van de aarde en het leven daarop kan verklaren. Daar waar de reguliere wetenschap geen riumte laat voor een bovennatuurlijke interventie, is dit in het creationisme wel het geval. De creationist 'gebruikt' deze bovennatuurlijke interventie niet voor de dingen waar hij geen blijf mee weet, maar eerder voor de zaken die onmogelijk zijn. Het onmogelijk zijn, wordt in dit geval meestal berekend aan de hand van de wetten van de kansberekening.

 

 

32. According to "scientific Creationism", the author of creation, as described in the Bible, is always present and intervenes in the various processes that bring about evolution. Within scientific creationism, the debate on the Earth's age divides the so-called "young-earth creationists" (YECs) from the "old-earth creationists" (OECs). The first apply a literal interpretation of the first eleven chapters of Genesis, while the second group admit that creation may have taken place over a long period and seek to reconcile the scientific data with the story of Genesis.

De meeste actieve creationisten zijn zogenaamde 'jonge aarde creationisten'. De reden ligt voor de hand: deze mensen zijn meestal voor hun broodwinning bezig met toegepaste wetenschap, hun praktische ervaring brengt hen tot bovengenoemde overtuiging.

Het zijn niet de woorden uit de Bijbel die hen er toe brengt om een jonge aarde te verkondigen, het zijn de waarnemingen in de wereld rondom ons die hier aan de basis ligt.

 

 

33. Alongside these different movements that come together under the heading of strict creationism, we also find so-called progressive creationism, which does not totally reject evolution but argues that creation necessarily involved successive divine interventions.

Dit is een oplossing die door sommige mensen gekozen wordt om de wetenschap niet te hard tegen de borst te stoten. Volgens ons is het bewijsmateriaal niet in overeenstemming met deze denkwijze.

 

 

34. Confrontations between creationists and Darwinists took place throughout the 19th and 20th centuries, especially in the United States. In 1925, at the so-called "Monkey Trial", John Scopes, a teacher in Dayton, Ohio, was convicted for teaching his pupils the theory of evolution. However, as a result of scientific discoveries and advances, especially in the filed of biology, the theory of evolution gradually gained acceptance. In 1968, the United States Supreme Court declared the anti-evolutionist laws in force in several states unconstitutional.

Wij zien er niet tegenop om dit proces te herhalen, zeker niet wanneer we er van op aan kunnen dat het enkel om wetenschap zou gaan. Spijtig genoeg houdt de scheppingstheorie in dat er een Schepper is, en dat is wat vele tegenstanders van deze theorie er toe aanzet om zichzelf aan anderen halve waarheden voor te houden.

De biologie wordt stilaan rijp om dit proces te ondersteunen, wanneer men aan de grenzen van het verklaren zal gekomen zijn, zal men moeten toegeven dat er inderdaad een Schepper aan het werk is, en dat er van evolutie geen sprake kan zijn. Deze schijnbare tegenstelling houdt in dat er inderdaad een Bovennatuurlijke kracht nodig is om het leven in stand te houden en dat er te veel bewijzen zijn om te kunnen spreken van een (wereld)geschiedenis van miljoenen jaren.

 

 

35. The last quarter of the 20th century was marked by an appreciable resurgence of creationist theories. In the light of the setbacks they had sustained against the supporters of the theory of evolution, the creationists tried to adapt, and did so to such an extent that in the current statements of the "neocreationists" references to God and the Bible are, or at least it would appear, totally absent. There is no longer any question of divine creation. The neocreationist movement, which mainly consists of the advocates of "intelligent design", defends the hypothesis of the intervention of a so-called superior intelligence. Describing the theory as scientific, the supporters of the intelligent design theory demand that their ideas be taught in biology classes alongside the theory of evolution.

 

Het creationisme heeft een aantal sterke argumenten. Eén groep daarvan is deze van het zogenaamde 'intelligent design'. De bewijzen die onder deze tak vallen, gaan er van uit dat het leven in de schepping, zowel planten als dieren en mensen, veel te complex is om door toeval, of andere niet gestuurde parameters, te zijn ontstaan. Men vind ook niet-gelovigen die dit idee aanhangen, voor hen is het leven op aarde dan bijvoorbeeld een 'proef' die door buitenaardse wezens is opgezet. Door zijn aard is "intelligent design" vooral toegespitst op de biologische kant van de zaak. Vandaar dat het maar een deel van de argumentatie bevat. Vele fysische processen vallen niet onder deze noemer.

 

 

 

36. However, in 2005 the intelligent design creationists also suffered a setback when the Pennsylvania judge John Jones declared that the teaching of intelligent design in schools violated the constitutional separation of church and state.

Het verbaast ons dat het gerecht tussen beide moet komen om uit te maken welke theorieen het dichtst bij de waarheid aanleunt.

 

 

37. Nevertheless, creationism (or neocreationism) is still well-developed in the English-speaking countries, especially the United States and Australia. While most curricula in Europe today unashamedly teach evolution as a recognised scientific theory, the same does not apply to the United States. In July 2005, the Pew Research Center conducted a poll that showed that 64% of Americans favoured the teaching of intelligent design alongside the theory of evolution and that 38% would support the total abandonment of the teaching of evolution in publicly owned schools. The American President George W. Bush supports the principle of teaching both intelligent design and the theory of evolution. At the moment, 20 of the 50 American states are facing potential adjustments of their school curricula in favour of intelligent design.

Dit bewijst twee zaken:

  1. Het creationisme is geen gevaar voor de democratie, want het zijn juist democratische landen waar het creationisme een grotere aanhang heeft.
  2. Het creationisme is geen gevaar voor de opvoeding en het onderwijs. Het gaat namelijk om theorieen die grotendeels geen invloed hebben op techniek en industrie. Ware dit wel zo geweest, dan zou al lang duidelijk zijn welke theorie werkt en welke niet werkt.

 

Creationism in Europe

38. Many people think that this phenomenon only affects the United States and that, even if it is not possible to be indifferent to what is happening on the other side of the Atlantic, it is not the Council of Europe's role to deal with this issue. That, however, is not the case. On the contrary, it would seem crucial for us to take the appropriate precautions in our 47 member states.

Misschien kan men leren van wat er gebeurt aan de andere kant van de Oceaan! Dat het creationisme zo'n grote aanhang kent, is misschien wel een teken van de juistheid ervan. Waarom de zaak eens niet wetenschappelijk onderzoeken door creationisten en evolutionisten in een publieke omgeving aan wetenschap te laten doen met onafhankelijke commentaren.

 

 

39. Alongside Christian creationism there is now Muslim creationism: the creationist arguments of Christian origin became popular among the Muslims with the rise of the Islamist movements at the beginning of the 1980s.

De moslims begrijpen dat het creationisme hun godsdienst beter bevestigt dan de evolutietheorie. Daarenboven, begrijpen ze waarschijnlijk ook de wetenschappelijke waarde ervan. Kan men deze mensen dan veroordelen om de keuze die ze maken?

 

 

40. Today, creationists of all faiths are trying to get their ideas accepted in Europe. As a result, we have seen several initiatives from these various movements on the Eurasian continent in the last few years, with schools apparently the main target. The beginning of 2007 saw an offensive by the Turkish creationist Harun Yahya, who sent his last and very lavish work, entitled "The Atlas of Creation", which claims to denounce the deception of the theory of evolution, to a large number of French, Belgian, Spanish and Swiss schools. In France, the Ministry of Education, after consulting specialists, immediately reacted by expressly calling for this work to be removed from the resource centres of the schools concerned as the book met none of the quality requirements laid down for classroom teaching.

 

Het feit dat de creationisten, naargelang de groep meer of minder uitgesproken is, hun idee naar voor brengen, heeft voor sommige partijen misschien te maken met geloof. Voor anderen is het een feit van eerlijke wetenschap bedrijven. Het zou ons verbazen, moesten creationisten in debat kunnen gaan met de geconsulteerde specialisten en dat er werkelijk wetenschappelijke feiten zouden zijn die het creationisme tegenspreken. Wanneer dit zo zou zijn, dan betekent dit stante pede het einde van Creabel: wij doeken de zaak dan onmiddellijk op!

 

 

 

41. The creationists are attacking on two fronts: they either deny the scientific nature of evolution or try to put the lack of certainty at the centre of the debate that pits them against the supporters of the theory of evolution. To this end, they rely on the fact that the science of evolution, like any science, is not "closed", ie it casts doubt on certain elements or describes others in greater detail (without this calling into question the foundations on which it is based).

 

Hier is het duidelijk dat het de rapporteur aan kennis ontbreekt. Men kan met een gerust hart stellen dat de gewone fysica zeer dicht bij haar grenzen is gekomen en daardoor bijna kan worden afgesloten.

Het ontbreekt de evolutietheorie inderdaad aan wetenschappelijke feiten. Dat is juist de kwestie!

Wanneer er twijfel kan zijn over sommige elementen, dan dient elke wetenschapper en gebruiker van de wetenschap hierover geüniformeerd te worden. Het heeft geen zin om overheidsgeld en privé kapitaal te investeren in dingen die reeds achterhaald zijn. Een duidelijke en eerlijke wetenschappelijke kennis is de basis van onze welvaartseconomie.

 

 

 

42. For the creationists of all persuasions, the element of uncertainty that surrounds scientific work on the subject of creation and evolution is much too large to give this theory sufficient credence. Do they need to be reminded that this applies to all science? It is only necessary to cite the example of the atom, which was considered indivisible and was then split into its nucleus and electrons, after which quarks were discovered. However, these scientific discoveries have never challenged the basis of atomic theory! A scientific theory produces new knowledge that it tries to interpret according to the prevailing paradigms, which forces the theory to evolve in order to take account of these new data.3 However, reviewing and evolving a theory does not mean calling into question its basic principle, and the same applies to the theory of evolution.

 

Het ontgaat de rapporteur waarschijnlijk dat er bij de creationisten ook universiteiten te vinden zijn die degelijk wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Zoals reeds door ons gezegd, is de fysica niet te vergelijken met evolutie. Van het eerste kunnen en doen we dagelijks proeven, van het tweede kan er geen enkele proef gedaan worden. Men kan geen appelen met peren vergelijken!

 

 

 

43. While the most radical creationists adhere to a crude denialism by completely denying the scientific advances and discoveries concerning the evolution of species, other creationist movements proclaim themselves scientific, a claim that is completely contradictory. So-called scientific creationism is in fact the desire to place the narrative of the holy books on a scientific basis. However, as Guillaume Lecointre emphasises, just as the construction of a myth has nothing in common with the construction of a scientific assertion, the statements made in the context of the two theories have very little chance of tying up with one another. Other movements promote the idea that evolution has indeed taken place but is the result of the act of a transcendent will, an "intelligent design".

 

Laten wij hier op deze plaats het standpunt van Creabel neerzetten. Wij twijfelen niet aan wetenschappelijke feiten die bewezen kunnen worden. Elke vooruitgang en ontdekking van de wetenschap die kan gestaafd worden met herhaalbare bewijzen is voor ons, net zo goed als voor enig andere wetenschap een feit. Spijtig genoeg is de evolutietheorie niet op zulke feiten gebaseerd.

Het creationisme steunt een theorie die men vindt in de Bijbel. Dit mag geen probleem zijn, daar de evolutietheorie het bedenksel is van een mens, moet een theorie die, naargelang de interpretatie, ook een theorie van een mens is of een theorie die van God afkomstig is, ook kunnen. Er dient dan wel opgemerkt te worden dat wij niet deze theorie als bewijs aanzien, maar dat we net zoals de evolutietheorie, de vondsten en allerhande feiten in een zodanige manier combineren om in ons geval de scheppingstheorie te ondersteunen. Wij, als creationisten zijn van mening dat onze bewijskracht sterker is, beter overeenkomt met de werkelijkheid.

Het vergelijken van een mythe met wetenschap, is dus totaal onterecht.

Ook de gedachte dat er evolutie zou zijn onder leiding van één of andere kracht, kunnen wij, gezien de feiten, niet ondersteunen, volgens ons is er geen plaats voor evolutie.

 

44. In the light of these assertions and other claims of scientific legitimacy emanating from various creationist movements, it is justified to ask: How can the creationists claim to be able to provide scientific proof for what they are saying? The scientific nature of an assertion depends to a large extent on the ability to verify its objectivity by reproducing experiments or observations. As we shall show, the scientific character of the alternative ideas put forward by the creationists can be seriously called into question, indeed totally refuted.

Dit is waar wij als creationisten al lange tijd op wachten: de mogelijkheid om objectief te verifiëren dat evolutie een feit is! Wij stellen net als mr. Lengagne de vraag: hoe kunnen de evolutionisten claimen dat ze een wetenschappelijk bewijs voor evolutie hebben. Ten vervelens toe verklaren wij onze zaak op te doeken wanneer dit bewijs geleverd wordt!

Wij zien met vreugde uit naar het moment dat we deze zaak openlijk kunnen uitwerken! Laat beide partijen openlijk bewijzen aanvoeren en oordeel zelf op een objectieve manier wat het meest steek houdt.

 

 

45. While the evolution sciences have evolved considerably since Darwin, the creationists have not gone beyond their pitiful level of quibbling4. Evolution has not stopped "evolving" since Darwin theorised it. Science is a body of knowledge constantly being built and rebuilt. The scientific approach consists in continually questioning models, which remain true unless and until they have been refuted. The creationist arguments have never evolved and are not based on any scientific proof. Facts are presented without theory, or theoretical arguments are put forward without any facts to confirm or refute them. Creationism appears more dogmatic than scientific.

Het blijkt hier eens te meer dat de opstellers van dit rapport niet op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de creationistische wetenschappelijke wereld. Dit is niet te verwonderen want de berichtgeving wordt angstvallig gescheiden gehouden. Scientific American heeft botweg in zijn statuten staan dat het geen creationistische artikelen publiceert. Daarbij komt dat de creationistische wetenschappers pas rond 1970 zijn begonnen met zich te organiseren en hun eigen testprogramma's zijn beginnen uitwerken. Dit werpt nu zijn vruchten af en de evolutionisten beginnen stilaan zaken van ons over te nemen. Hiervan is de catastrofe theorie een mooi voorbeeld. Op het gebied van geologie moet er heel wat recht gezet worden. Daar dit zijn implicaties heeft op de ganse evolutietheorie, laat dit rechtzetten op zich wachten, maar stilaan hoort men de geruchten dichterbij komen.

Het feit dat de evolutietheorie van model naar model holt, laat zien hoe hol deze modellen wel zijn. Men moet steeds andere 'fouten' of 'problemen' van de theorie zien op te lossen.

Bij het creationisme zijn er misschien wel enkele andere meningen over bepaalde punten, maar deze komen, naargelang het onderzoek vordert, steeds dichter bij mekaar. Dit is niet het resultaat van dogmatiek, maar van onderzoek en eerlijk omgaan met de feiten.

 

 

46. Guillaume Lecointre has shown that they have been somewhat cavalier with regard to elementary rules of science. The first breach of these rules is their lack of scepticism. In every creationist experiment, faith imposes a preconceived idea of the expected result. Faith does not permit them objectively to accept the result of a scientific experiment if it does not correspond to their beliefs, so it would seem impossible to reconcile faith and science. The second breach noted concerns the fact that even if the creationists seem to comply with the principles of logic, that logic is based on false premises, indeed on a tendentious selection of facts. Finally, mention may be made of a large number of breaches of the principles of methodological materialism and experimentation. As G. Lecointre emphasises, scientific creationism is by definition the very opposite of science because it denies the need for recourse […] to material realities […] in order to establish truths. However, let us repeat: it is not possible to establish knowledge without scientific evidence and without verifying its objectivity and scientific character by the reproduction of experiments and/or observations. The creationists make a number of claims that cannot be scientifically tested and are thus not provable. It is therefore easy to see through the deception of the creationists who claim to follow scientific principles. This deception is all the greater as, being aware that it is impossible for them to prove scientifically what their dogma advocates, some creationists even go so far as to fabricate facts and evidence. Thus, apart from the absurd interpretations put forward by some creationists, it would seem that others do not hesitate to fabricate "pseudo" evidence to try to prove the scientific nature of their statements.

 

Het lijkt er op dat de rapporteur hier de rollen omkeert. Welke vondsten zijn er in de afgelopen eeuw als namaak bestempelt? Laten we even enkele voorbeelden bekijken:

  • De piltdown mens heeft 50 jaar meegedraaid in de evolutietheorie, er zijn meer dan 500 doctoraten over geschreven. Later bleek het te gaan om de kaak van een aap en een stuk schedel van een mens, beide chemisch bewerkt.
  • De Nebraska mens: 1 zwijnentand was voldoende om een tekening van een dubbele pagina in de krant te plaatsen van vader, moeder en kindje oermens!
  • Lucy is gedateerd aan de hand van een steen die in de buurt van het skelet is gevonden, daarbij komt nog dat het skelet zo goed als aan de oppervlakte is gevonden, waardoor er geen enkele reden is om het te associëren met de gedateerde steen. (Misschien kan men hier het feit 'geloof in de eigen theorie' eens evalueren)
  • In een cursus over evolutie uit het jaar 1979, geschreven door Ayala en Valentine, verzekeren de auteurs: "Je mag er zeker van zijn dat de vlinder en de mens afstammen van een gezamenlijke voorouder, heel waarschijnlijk een klein wormachtig zeediertje dat op een platworm lijkt." Is er ooit enig bewijs geleverd?

Met plezier zullen wij de gegevens onder de noemer wetenschap verdelen tussen vermoedens en kennis. Dit is trouwens één van de hoofdredenen waarom wetenschappers creationisten worden: ze zien dat er zeer veel verkeerds aan de man wordt gebracht en de eerlijkheid en fierheid over hun vak zet hen er toe aan om dat openlijk te melden. Laat meneer Lecointre maar om de hoek komen met zijn bewijzen!

 

 

 

47. Thus the Turkish preacher Harun Yahya seems to employ both these methods. In his numerous anti-Darwinist works, he tries to prove the absurdity and unscientific nature of the theory of evolution, which is for him only one of Satan's greatest deceptions. However, the pseudo-scientific method he uses in his work The Atlas of Creation cannot in any way be considered scientific. The author tries to prove the non-scientific nature of the theory of evolution by taking and challenging the evidence of evolution. He does not mention any prior questioning. Moreover, as he only compares photographs of fossils to photographs of current species he provides no scientific proof for these statements. Even better, as Pascal Picq mentions by way of example, on page 60 of this work we see a superb photograph of a fossil of a perch with a claim in the caption that this fish has not evolved over millions of years. That, however, is wrong: a detailed study of the fossil and perches living today shows that, on the contrary, they have evolved a great deal. Unfortunately, Yahya's book is full of this type of falsehood. None of the arguments in this work are based on any scientific evidence, and the book appears more like a primitive theological treatise that the scientific refutation of the theory of evolution. It may be noted that Yahya says he has the support of major scientists. They would also have to be specialists in the biology of evolution!

Met de Turkse werken zijn wij niet zo bekend. Wat wel zeer bekend is, bij ons althans, dat er al een heel aantal fossielen zijn waarvan nog levende exemplaren zijn gevonden. Echter door het geloof in de evolutie, zijn wetenschappers nooit op zoek gegaan naar een eventueel nog levende soort die overeenkwam met de fossielen. Dit is iets wat aan de creationisten is overgelaten. Hierdoor wordt het dan weer niet geaccepteerd door de evolutionisten. Er wordt hier gesproken over 1 vis, maar men kan gerust stellen dat er honderden voorbeelden te vinden zijn. In Duitsland heeft jarenlang een bioloog een soort museum opengehouden met levende dieren waarvan hij ook fossielen had. De man is hier spijtig genoeg mee gestopt vanwege zijn leeftijd. Het is ons niet bekend waar de verzameling naar toe is. In elk geval kon je daar bewijzen zien, het ganse team van Creabel en een aantal van onze toenmalige leden hebben dit met hun eigen ogen gezien - was het dat niet dat mr Lecointre wilde: bewijzen.

 

 

48. Similar criticism can be made about the "pseudo"-scientific character of the intelligent design theory. Its supporters present the Darwinian theory of evolution not as a scientific theory but as an ideology or a "natural philosophy" and therefore think it either cannot be taught in schools as a "science" or that the intelligent design theory must be taught at the same time. There is consequently a tendency to justify the inclusion of the intelligent design ideas, which are presented as scientific because of the total lack of any reference to the Bible and God, in the school curricula. However, as G. Lecointre has shown, the intelligent design theory is anti-science: any activity involving blatant scientific fraud, intellectual deception or communication that blurs the nature, objectives and limits of science may be called anti-science. The intelligent design movement would seem to be anti-science for several reasons. Firstly, the nature of the science is distorted. Secondly, the objectives of the science are distorted. The writings of the leaders of this movement show that their motivations and objectives are not scientific but religious.

 

Intelligent design heeft voor ons zijn ontstaan gevonden in de praktijk van de wetenschap. Op elk ingenieursbureau zal je technieken vinden die resultaten geven die overeenstemmen met de diversiteit van de natuur. Waar een lamp is uitgevonden en licht geeft, gebruikt de mens die overal waar hij licht nodig heeft. Wanneer er buiten de gloeilamp ook nog fluorescentie lampen en LED's worden uitgevonden, dan vinden ook deze producten de juiste plaats van toepassing. Net zo zien we in de diversiteit van de natuur een groot aantal parallelle structuren. Tot nog toe is er geen enkele evolutieboom bekend die al deze structuren kan verklaren. En dat zal ook nooit het geval zijn. Hierdoor moeten gelijkaardige structuren op verschillende plaatsen en in verschillende levende wezens door toeval zijn ontstaan. Nu is het toeval dat er maar 1 enzym zou ontstaan uit de 20 aminozuren waaruit de natuur bestaat, al zo oneindig klein, dat wanneer we er op moeten rekenen dat gelijkaardige structuren onafhankelijk van mekaar op verschillende plaatsen zouden ontstaan, in het geheel ondenkbaar is. Dus vanwege de ondervinding uit de industrie, de kennis van het waarschijnlijkheidsrekenen en de kennis van de complexiteit, moet ieder weldenkend wetenschapper toegeven dat evolutie niet denkbaar is en ID het enige alternatief volgt. Maar zoals gezegd, de geestelijke implicaties zetten sommige mensen er toe aan om dit idee volledig af te zweren.

 

 

 

49. The intelligent design theory annihilates any research process. It identifies difficulties and immediately jumps to the conclusion that the only way to resolve them is to resort to an intelligent cause without looking for other explanations. It is thus unacceptable to want to teach it in science courses. It is not enough to present it as an alternative theory in order to have it included in the science syllabus. In order to claim to be scientific, it is only necessary to refer to natural causes in one's explanations. The intelligent design theory, however, only refers to supernatural causes.

Het idee dat de mensen die ID aanhangen, elk probleem neerleggen voor de voeten van de intelligente Schepper is een beetje te simplistisch. Het is net anders om! Het is de complexiteit van allerlei mechanismen die ons overtuigt dat het niet vanzelf kan ontstaan zijn. Spijtig genoeg zijn wij mensen dikwijls verwend met wat er rondom ons is. Wie denkt er over na hoe sommige ingewikkelde dingen tot stand zijn gekomen? Wel in de engineering sector vind je mensen die er over nadenken hoe iets goed zal werken en blijven werken. Wie met deze sector, en dan in het bijzonder de R&D sector uit de automobielindustrie (volgens ons één van de meest doorgedreven industrieën) geen ervaring heeft, zal er geen flauw benul van hebben hoeveel werk er in een goed ontwikkeld product zoals bijv. een auto zit. Men kan met recht zeggen dat een hedendaagse auto (grote ordes) meer dan miljarden werkuren aan engineering bevat. Wij mensen hebben daarbij het voordeel dat we dingen kunnen doorvertellen, noteren, databases kunnen raadplegen, hulp van computers kunnen inroepen, lessen kunnen trekken uit de proeven die we doen... Hoe moet dit vanzelf gaan in de evolutie? Volgens ons moet ieder weldenkend mens, die over de dingen nadenkt, tot het besluit komen dat de natuur één groot wonder is!

ID refereert niet naar bovennatuurlijke oorzaken, wel naar een bovennatuurlijk ontwerp en dat zijn zeer verschillende zaken. De toekomst zal uitwijzen dat ook bovennatuurlijke oorzaken aan het werk zijn. Maar daarvoor moet de biologie zich nog wat verder ontwikkelen. Eind 2006 heeft men de eerste tekenen hiervan gezien. Het ontstaan van nieuw leven uit het DNA zou wel eens deze bovennatuurlijke inmenging kunnen tonen. Het feit dat de mens het met 40.000 genen zou moeten stellen is ronduit belachelijk. Indien men nog maar een enkele onderdelen van een motor zou tekenen met een CAD pakket, dan komt men zonder problemen aan 40.000 parameters. In een mens zijn 100.000 verschillende enzymen aan het werk. Het vraagt niet veel logica om te snappen dat we met 40.000 genen niet toekomen. Maar volgens ons zal het nog verder gaan. We zullen niet toekomen door het DNA maar op 1 wijze te 'lezen'. We zullen ooit moeten vaststellen dat verschillende structuren zullen ontstaan uit een zelfde bron. In Mexico werd dit al vastgesteld bij elektrische vissen. Onder bepaalde omstandigheden groeit bij deze vissen het elektrisch orgaan aan als een gewone spier, onder de juiste omstandigheden verandert deze spier in een elektrisch orgaan. Inderdaad de biologie heeft ons nog heel wat wonderen te tonen. Zullen wij mensen nederig genoeg zijn om dit te herkennen als wonderen en dan eindelijk deze intelligente Ontwerper de eer te geven?

 

 

50. In addition, the failure to publish the work done by the various creationist movements is merely a reflection of their non-acceptance by the scientific community. Harun Yahya has his own publishing house, which enables him to publish his works in large quantities. Without this, it would never have been possible to disseminate them to the same extent. Moreover, there is no consensus on one creationist theory in particular. Each of the numerous creationist movements is convinced it possesses the truth. The fact is that the theory of evolution is accepted virtually throughout the scientific world, and the international scientific community's lack of recognition of the alternative ideas proves that the creationist movements, whatever they may say, remain marginal and can accordingly not be given sufficient weight for them to be included in the school curricula.

We hebben het al eerder vernoemd. De reguliere wetenschappelijke tijdschriften willen geen creationistische artikels publiceren. Daarom zijn er aparte informatiestromen tot het leven gekomen. Dat de evolutionist hiervan niet op de hoogte is, is te danken aan hemzelf. Internet heeft de wereld opengelegd. Iedereen kan nu boeken en tijdschriften van over de hele wereld kopen.

 

 

51. It therefore cannot be acceptable to teach alternative theories as science. That would constitute a danger in itself and involve the risk of witnessing the development of many different theories, each as absurd as the next. Moreover, it would only sow discord among pupils and students.

Volgens ons zijn dit drogredenen. Het is veeleer tegenovergesteld. Laat de wetenschap toch zichzelf bewijzen! Waarom moet er politiek bij betrokken worden? Is de wetenschap niet volwassen genoeg om zijn eigen boontjes te doppen? Niets laat meer de waarheid aan het licht komen dan proeven en bewijzen. Wanneer er natuurlijk allerlei zaken verzwegen worden en de tegenpartij brengt die aan het licht, dan gaan mensen nadenken, en in het bijzonder jonge mensen. Vandaar dat evolutie het alleenrecht op het onderwijs wil behouden! Een kwestie van het monopolie vast te houden!

 

 

52. In this connection, in accordance with the principle of an open attitude to the alternative theories advocated by the scientific creationists, and in order to show the illogicality of teaching the creationist theories alongside the theory of evolution, a movement has, ironically, developed in the United States. The so-called Pastafarian movement supports the theory of the Flying Spaghetti Monster. Pastafarianism is a parody on religion created in response to the decision of the Kansas State Board of Education to permit the teaching of intelligent design in science courses on an equal footing with the theory of evolution. According to Pastafarianism, an invisible and omniscient being called the Flying Spaghetti Monster created the universe in one day. The supporters of Pastafarianism are demanding the same place in the school curricula as intelligent design. Full of irony, this pseudo-religion is setting a trend and the cult is spreading.

 

Indien deze theorie rondom het 'Flying Spaghetti Monster' een duidelijkere wetenschappelijke achtergrond heeft dan de evolutietheorie, dan moet deze theorie ook haar plaats vinden in het onderwijs! Maar laat ons even serieus blijven: Onze vraag blijft: wie lost de problemen van de evolutietheorie beter op dan de scheppingstheorie?

Graag communiceren wij met iedereen op een redelijk niveau over de verschillende theorieën en hun wetenschappelijke waarde.

 

Aan de heren politiekers willen wij graag laten weten dat we met alle plezier elke wetenschappelijke discussie tegemoet zien, en dat we een eventuele bestempeling van het creationisme als een gevaar voor de democratie volledig uit de lucht gegrepen vinden. Wanneer trouwens de wetenschappelijke waarde van het creationisme zal doordringen tot de grote massa, zou deze beslissing enkel maar tot beschamende opmerkingen kunnen leiden ten opzichte van hen die ze genomen hebben.

 

Het overige deel van dit rapport beschrijft de toestand van het onderwijs in de verschillende Europese landen. Hierop zullen we geen commentaar geven.

Tot slot vermelden we nogmaals dat de hier gegeven commentaren, gebracht werden vanuit een christelijk bijbels getrouw standpunt en dat we geen enkele verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor de creationisten die een ander geloof aanhangen.

 

 

To top