Sterrenstelsel winden zichzelf te snel op


Sterrenstelsel winden zichzelf te snel op

De sterren van het sterrenstelsel waartoe wij behoren, de Melkweg, roteren rond het galactisch center met verschillende snelheden. De sterren in de binnenste banen gaan sneller dan deze aan de buitenkant van de Melkweg 'schijf'. De snelheden die men tot nu toe heeft waargenomen zijn zo hoog dat, indien de Melkweg meer dan een paar honderd miljoen jaar oud zou zijn, er van de mooie spiraalvorm niets meer over zou zijn. De sterren zouden zo gelijk verdeeld zijn over de schijf dat er geen structuur meer zou te zien zijn. Toch leren evolutionisten ons dat onze Melkweg minimaal 10 miljard jaar oud moet zijn. Evolutionisten spreken van "the winding-up

dilemma," dat ze al meer dan 50 jaar kennen en dat van toepassing is op alle sterrenstelsels.

Een hele reeks theorieën zijn al ten tonele verschenen om het verschijnsel te verklaren. Elk van hen heeft een korte populaire periode om dan onder druk van de feiten te moeten vallen. Op dit moment is de "density waves" theorie populair. Deze theorie heeft tal van problemen en vraagt om zeer enge startparameters. Maar de metingen van de Hubble Space Telescope tonen een zeer gedetailleerde structuur in de kern van het "Whirlpool" galaxy, M51. En u raadt het al... Eens te meer een vakante betrekking!

De oplossing

 

Het hoeft niet zo moeilijk te zijn! Reeds meer dan 50 jaar geleden werd het plasma universum geïntroduceerd. Spijtig genoeg zijn astronomen  niet vertrouwd met plasma en spreken ze nog steeds van gaswolken. Toch weten ze dat ons universum voor 99,99% uit plasma bestaat. 

Natuurlijk is er een probleem met deze theorie: heel wat uitspraken uit het verleden zijn met deze theorie herleid tot onzin. Maar verklarend werkt ze in elk geval wel: zie hier: het plasma universum.