De verwijderende maan


Krachtenspel

De aarde draait om zijn as in 24 uur, de maan draait rond de draaiende aarde. Vanwege de aantrekkingskracht tussen beide hemellichamen kennen we verschijnselen zoals eb en vloed. Maar niet alleen het water verplaatst zich op het aardoppervlak door de aantrekking van aarde en maan, ook op de landmassa worden die krachten losgelaten. Zo kan men vaststellen dat, door de getijdewerking, bijvoorbeeld heel Moskou 2 cm naar de maan toe wordt getrokken, om maar een idee te geven van de geweldige krachten die daarbij gepaard gaan. Echter, doordat beide hemellichamen die krachten op mekaar botvieren wordt van het draaimoment van de aarde en de maan ontnomen. Gevolg is dat de aarde minder snel rond zijn eigen as gaat draaien, en de maan gaat steeds verder weg in een baan om de aarde draaien. De natuurkundige formules voor dit fenomeen zijn gekend, en men kan dus ook terug in de tijd gaan rekenen hoe snel de aarde moet rondgedraaid hebben in vb. de tijd van Fred Flintstone. Hoe het men ook draait of keert, indien je veel meer dan 10.000 jaar terug gaat in de tijd, dan zijn de krachten tussen aarde en maan van die grootte dat beide hemellichamen door de aantrekkingskracht op mekaar uiteengereten worden.

Oorsprong?

Wij (CreaBel) kennen geen degelijke 'wetenschappelijke' of niet-creationistische verklaring voor de aanwezigheid van een maan rond de aarde (of rond een andere planeet). Aan theorieen geen gebrek, maar de waarschijnlijkheid dat de maan op zo'n manier rond de aarde in een baan gekomen zou zijn is wel bijzonder klein. Dus het Genesis verhaal is echt zo gek nog niet...

De maan heeft ook een positieve invloed op de stabiliteit van de draaias van de aarde. Hierdoor zijn de sezoenen stabiel.