Het magnetisch veld van de aarde vermindert te snel


Oorsprong

Het magnetisme op de aarde, en dus ook de aanwezigheid van noord- en zuidpool, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de convectie van de half-vloeibare kern diep vanbinnen in de aarde. Deze bewegende massa produceert op een nog onbekende wijze een elektrische stroom, wat op zijn beurt het magnetisch veld tot stand brengt.

Energie

Beweging kost energie. Wanneer er geen energie wordt toegevoegd verminderden deze fenomenen. De convectie en de elektrische stroom kunnen we niet meten, maar het magnetisch veld wordt sinds 1835 gemeten en het neemt af (7) met ongveer 1.41 ± 0.16 % per jaar (5). Momenteel bedraagt het 3 à 6 . 10-5 Tesla aan het aardoppervlak (9).

Afname en oorsprong

Men schat dat het aards magnetisch veld binnen 1000 a 2000 jaar zo goed als verdwenen zal zijn. Indien het magnetisme lineair afneemt, dan kan de huidige maximumleeftijd van dit magnetisch veld ten hoogste 90.000.000 jaar geweest zijn. Indien het exponentieel afneemt, is dit maximaal 10.000 jaar. Deze schatting is gebaseerd op de fysische effecten van een te sterk magnetisch veld. Reeds meer dan honderd jaar is men in staat om de intensiteit van het aardmagnetische veld vrij nauwkeurig te meten, en uit al die metingen blijkt dat de sterkte van dit mangeetveld behoorlijk afneemt. Wanneer dit in een kurve uitgezet wordt, en men gaat die kurve extrapoleren (extrapolatie is niet noodzkelijk een juiste manier) naar vroegere tijden, dan kan men zo tot de slotsom komen dat onze aarde niet zo veel ouder dan 10.000 jaar kan zijn, want anders zou de intensiteit van dat magnetische veld de vorm aangenomen hebben van een witte dwerg (soort ster) waardoor de aarde zou ontploffen. 

Ompoling

Gedurende de geschiedenis van de aarde is het magnetisch veld ook verschillende keren omgepoold (noord- en zuidpool verwisselen van plaats). Je kan een grafiek hiervan vinden in referentie 3 en 4. Dit is ook iets waar men in de klassieke (evolutie)wetenschap nog niet goed raad mee weet. In de creatietheorie heeft men hiervoor een aanneembare theorie. Het ompolen van het aards magnetisch veld zou volgens bepaalde bewijzen (4) binnen de tijdsspanne van dagen hebben kunnen gebeurd zijn. Sommige creationisten gaan er van uit dat dit het gevolg is van een zeer grote meteoriet inslag die de stromingen van de vloeibare kern heeft verstoord.

Nog enkele feiten

De magnetische noordpool ligt niet geografisch vast, hij verplaatst zich langzaam en ligt momenteel 11,5° verschoven van de draaias van de aarde.

Het magnetisch veld van de aarde is geen zuiver dipoolveld, er zitten ook nog quadro- en octapool fragmenten bij. (dit is te vergelijken met een staafmagneet waarop andere magneten zijn gemonteerd) Het dipool veld staat voor 85% van het totale magnetisme.

Ten slotte even de opmerking dat het aardmagnetisme een soort schild rond de aarde vormt tegen bepaalde schadelijke stralingen van de zon. Zonder dit magnetisch schild zou alle (aardse)leven van die stralingen zeer veel hinder ontvangen. (zie ook ref 9)

Referenties

1 Korte beschrijving van het dynamo effect (Engelstalig)

2 iets uitgebreidere beschrijving (Engelstalig)

3 de theorie van Russell Humphreys (Engelstalig)

4 Answers in Genesis (Engelstalig)

5 Answers in Genesis (Engelstalig)

6 Evoutionistische tijdschaal van de ompolingen (Engelstalig)

7 Talk Origins  een uitleg tegen de creationistische opvattingen en de theorie van Russell Humphreys, met o.a. een lijst met de magnetische veldsterktes vanaf 1835.

8 Engelstalige uitleg over de variatie van het magnetisch veld.

9 (Engelstalig)

10 Engelstalig - Wikipedia: het magnetisch veld van de aarde.