Te weinig modder op de zeevloer


Erosie

We hebben tegenwoordig een vrij goed beeld van de snelheid waarmee de continenten verweren, en dat voornamelijk door regen, wind, ijs... Indien de continenten werkelijk een paar miljard jaar oud zouden zijn, dan zouden, volgens het huidige verweringspatroon, in feite alle continenten tot op zeeniveau afgesleten moeten geweest zijn. Men zou daartegen kunnen inbrengen dat gebergtevorming ook een vinger in de pap heeft, maar dan blijkt uit die berekeningen toch weer dat de snelheid waarmee gebergten gevormd worden lang niet de snelheid van erosie kan bijhouden. Met andere woorden: we zouden een veel meer afgevlakte aarde moeten hebben waarbij nog nauwelijks land boven het zeeniveau zou uitsteken.

Modder

Rivieren en stofstormen dumpen dus veel sneller zand in de zee dan de tektonische activiteit van de aardkorst in de zee kan weg werken.
Elk jaar komt er ongeveer 20.000.000.000 ton zand en vuil van de continenten in de zee terecht. Dit vormt op de oorspronkelijk harde basaltbodem van de zee een zachte sedimentaire laag. De gemiddelde dikte van deze laag is 400 m. De enige manier om van deze modderlaag af te komen is door tektonische plaat subductie. Hierbij duikt de ene tektonische plaat onder de andere en neemt daarbij de sedimentaire laag (gedeeltelijk) mee.

Afvalberg in de zee?

Volgens de seculiere (evolutie) wetenschap verdwijnt hierdoor 1.000.000.000 ton per jaar. Voor zover men weet accumuleert de overige 19.000.000.000 ton per jaar zich op de zeebodem. De huidige hoeveelheid sediment in de oceanen wordt op deze manier op 12.000.000 jaar bereikt. Toch beweert de evolutietheorie dat dit proces al 3.000.000.000 jaar aan de gang is. Wanneer dit werkelijk zo zou zijn, dan zouden de oceanen boordevol sediment zitten...

Oplossing

Als creationisten hangen wij de theorie aan waarbij het sediment voor het grootste deel zou voortkomen van de zondvloed catastrofe nu 4500 jaar geleden en waarbij de aarde 6.000 jaar oud is. Lijken de bovenstaande gegevens niet veel gemakkelijker in deze theorie te passen?