Niet voldoende skeletten uit het stenen tijdperk


Volgens evolutionaire antropologen leefde de Homo sapiens minimaal 185.000
jaar voor de landbouw begon. Gedurende al die tijd zou er een
wereldbevolking geweest zijn van om en rond de 10.000.000 mensen. Al die
tijd zouden ze hun doden begraven dikwijls samen met allerlei kunst- en
gebruiksvoorwerpen. Volgens dit scenario zijn er minimaal 9.500.000.000
doden begraven (a rato van 2 generaties per eeuw) Volgens de evolutietheorie
zouden begraven beenderen veel langer dan 200.000 jaar bewaard blijven.
Zeker de mee begraven voorwerpen zouden het tot nu toe overleefd hebben.
Toch zijn er maar een paar duizend graven ontdekt. Dit wil dus zeggen dat
het stenen tijdperk veel korter was dan evolutionisten denken, in vele
gebieden maar een paar honderd jaar lang.