Mens versie 2, een antwoord op een artikel in Computer magazine over chips bij de mens ingeplant